Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
4030-APS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, przekształceń antropogenicznych, metodyce badań i ocenie ich wielkości. Rodzajach przekształceń w środowisku przyrodniczym dokonanych przez działalność człowieka, w szczególności w odniesieniu do sfery przyrody nieożywionej.

Zagadnienia te zostaną omówione na przykładach przekształceń wielkoobszarowych, liniowych, w głębszej przestrzeni geologicznej, małoobszarowych, in situ i ex situ, zmiany chemizmu i jakości środowiska w czasie i przestrzeni.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle raportów GIOŚ i PIOŚ oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.

Strona przedmiotu
4030-EM-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys krystalografii oraz budowy kryształów. Formy i sposoby wykształcenia minerałów. Własności fizyczne i chemiczne minerałów. Zasady makroskopowego opisu i rozpoznawania minerałów. Przegląd najważniejszych środowisk powstawania minerałów. Systematyka minerałów. Przegląd gromad minerałów (pierwiastki rodzime, siarczki i siarkosole, halogenki, sole kwasów tlenowych - węglany, siarczany, fosforany, arseniany, krzemiany): podstawowe cechy fizyczne i chemiczne, paragenezy i asocjacje, występowanie, zastosowanie i wykorzystanie praktyczne. Podstawowe instrumentalne metody badań minerałów.

Strona przedmiotu
4030-EM-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys krystalografii oraz budowy kryształów. Formy i sposoby wykształcenia minerałów. Własności fizyczne i chemiczne minerałów. Zasady makroskopowego opisu i rozpoznawania minerałów. Przegląd najważniejszych środowisk powstawania minerałów. Systematyka minerałów. Przegląd gromad minerałów (pierwiastki rodzime, siarczki i siarkosole, halogenki, sole kwasów tlenowych - węglany, siarczany, fosforany, arseniany, krzemiany): podstawowe cechy fizyczne i chemiczne, paragenezy i asocjacje, występowanie, zastosowanie i wykorzystanie praktyczne. Podstawowe instrumentalne metody badań minerałów.

Strona przedmiotu
1300-WPSKW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy kurs jest o tym, w jaki sposób bada się kopalne środowiska na podstawie szczątków wymarłych organizmów.

Przedmiot prowadzony jest w formie konwersatorium łączącego formę wykładu, referatu studenckiego i panelu dyskusyjnego.

Strona przedmiotu
4030-PEKO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami ekotoksykologii oraz możliwościami wykorzystania jej osiągnięć w praktyce. W ramach wykładu omawiane są najważniejsze pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, główne metody stosowane w ekotoksykologii. podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem).

Strona przedmiotu
4030-PP-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa i zasady posługiwania się mikroskopem polaryzacyjnym. Własności optyczne kryształów. Przegląd ważniejszych grup minerałów skałotwórczych. Zasady mikroskopowego opisu skał wraz z klasyfikacja i geneza powstania skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Przegląd najważniejszych struktur i tekstur oraz głównych typów skał. Elementy mikrotektoniki.

Strona przedmiotu
4030-PP-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa i zasady posługiwania się mikroskopem polaryzacyjnym. Własności optyczne kryształów. Przegląd ważniejszych grup minerałów skałotwórczych. Zasady mikroskopowego opisu skał wraz z klasyfikacja i geneza powstania skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Przegląd najważniejszych struktur i tekstur oraz głównych typów skał. Elementy mikrotektoniki.

Strona przedmiotu
4030-SPPIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia praktyczne w laboratorium oraz modelowanie numeryczne w pracowni komputerowej. Doświadczalne określanie parametrów wytrzymałościowych skał oraz ocena ich przydatności na potrzeby przede wszystkim architektury użytkowej. Metody klasyfikacji skał i masywów skalnych, oceny stanu naprężeń, fazy deformacji. Określanie współczynników odkształcalności, starzenie się skał.

Strona przedmiotu
1300-WWTMGE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktikum - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z 42 godz. zajęć, głównie praktycznych, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. W ramach zajęć omówiona zostanie teoria oraz wykonane zostaną pomiary, przetwarzanie i interpretacja metodą georadarową (GPR) oraz elektrooporową (ERT).

Strona przedmiotu
1300-WZZW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja najważniejszych procesów kształtujących oblicze Ziemi na tle historii geologicznej planety.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)