Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
4100-IIIMDPNTWN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest rozwijaniu kompetencji i umiejętności dydaktycznych nauczycieli w kontekście cyfrowym i pracy w trybie synchronicznym i asynchronicznym.

Strona przedmiotu
4100-IIIMDPANGSW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs z zakresu dydaktyki szkoły wyższej ma na celu przygotowanie studentów do pracy nauczyciela akademickiego poprzez wyposażenie ich w wiedzę oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji adekwatnych dla kontekstu nauczania języka obcego oraz nauczania przedmiotów w języku obcym w pracy z osobami dorosłymi w szkole wyższej - stacjonarnie i online (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

Strona przedmiotu
4100-IIIMKULIHISFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skierowane są do przyszłych nauczycieli języka francuskiego jako obcego. Umożliwią studentom zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury francuskiej i frankofońskiej. Konwersatorium ma także na celu przedstawienie problematyki włączania kultury i cywilizacji do procesu glottodydaktycznego.

Motywem przewodnim zajęć będą dzieła literackie, filmowe i in. prezentujące trzech bohaterów: Arsène’a Lupin, komisarza Maigreta i komisarza Adamsberga. Podczas zajęć będziemy przyglądać się zarówno ich wizerunkom wykreowanym przez pisarzy, jak również twórców komiksów, piosenek, reżyserów filmowych i autorów seriali. Te różne wcielenia bohaterów będą m.in. punktem wyjścia do refleksji na temat kultury popularnej i kultury wysokiej (elitarnej) na przełomie XIX i XX wieku oraz współcześnie. Historie wymienionych postaci staną się także pretekstem do poznawania wybranych aspektów kultury i historii krajów frankofońskich.

Strona przedmiotu
4100-IIIMKULIHISNIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zorientowanie studentów w problematyce kulturowej krajów niemieckojęzycznych oraz wyrobienie w nich umiejętności interpretacji zjawisk kulturowych. Zajęcia mają na celu uporządkowanie wiedzy studentów z zakresu i przygotowanie ich do samodzielnego projektowania pracy z uczniami na lekcji języka niemieckiego z zakresu tematów związanych z kulturą. Zostaną omówione kwestie ogóln, takie jak definicja kultury oraz dokumentów autentycznych, ich rola w edukacji, różnorodność materiałów zw. z kulturą, kryteria doboru tego rodzaju materiałów, rodzaj ćwiczeń jakie mogą być zaproponowane uczącym się języka obcego, możliwość rozwijania sprawności językowych i kompetencji kulturowej.

Strona przedmiotu
4100-IIIMLITAM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólnym celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami selekcji i wyboru stosownych tekstów literatury amerykańskiej oraz metodami użycia ich w nauczaniu języka angielskiego na III etapie edukacyjnym i kursach języka angielskiego w szkole wyższej i w nauczaniu dorosłych.

Strona przedmiotu
4100-IIIMLITIKULT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wyposażenie studentów w znajomość teorii i podejśc kulturoznawczych i literaturoznawczych, które pozwolą na rozwinięcie umiejętności odpowiedniego doboru tekstów kultury i adoptowaniu ich do potrzeb nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym, w szkole wyższej i w edukacji dorosłych.

Strona przedmiotu
4100-IIIMNJAKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
4100-IIIMNJFKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności.

Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IIIMNJNKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności. Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IIIMPPWPL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu przedstawić usystematyzowane podstawy wiedzy, które pozwolą studentom na rozumienie zjawisk związanych z tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych w Polsce. W trakcie zajęć główny nacisk zostanie położony na wyposażenie studentów w kompetencje, które pozwolą na prowadzenie samodzielnych analiz istniejących polityk publicznych oraz będą pomocne przy ocenie interwencji publicznych podejmowanych w obszarze systemu oświaty oraz polityki edukacyjnej.

Strona przedmiotu
4100-IIIMPKKDANGSW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas praktyk studenci rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do wykonywania pracy nauczyciela na poziomie szkoły wyższej w zakresie nauczania języka angielskiego oraz nauczania wybranych przedmiotów w języku angielskim w pracy z uczniem dorosłym - w sali oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Strona przedmiotu
4100-IIIMSEMDYP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zaplanowanie i zrealizowanie autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języka obcego i dydaktyki języków obcych oraz przedstawienia go w formie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
4100-IIIMWOAINJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych jest kontynuacją rozpoczętego na I stopniu wykładu poświęconego zagadnieniom związanym z przyswajaniem i nauką języków. Ta edycja kursu ma na celu poszerzenie i wzbogacenie podstawowej wiedzy z zakresu akwizycji języka, którą studenci nabyli w trakcie studiów licencjackich. Wykład na drugim stopniu skupia się na wybranych zagadnieniach przyswajania języków obcych poprzez udział w procesie glottodydaktycznym w kontekście edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sformalizowanego środowiska szkolno-klasowego.

Strona przedmiotu
4100-IIIMWWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymiana wirtualna – projekt w praktyczny sposób realizuje projekt interkulturowy w zakresie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy nauczyciela. Studenci wykonują pracę w ścisłej zdalnej współpracy z grupami studentów i przyszłych nauczycieli z innych krajów. Praca jest monitorowana i wspomagana przez prowadzącego i jest wykonywana przy użyciu różnorodnych narzędzi TIK. Studenci oprócz kompetencji komunikatywnych, cyfrowych, interkulturowych i społecznych, rozwijają także swoje umiejętności praktyczne organizacji, planowania i współpracy w kontekście globalnym. Studenci zapoznają się z technikami pracy zdalnej z partnerami międzynarodowymi tak, aby jako nauczyciele byli gotowi do wprowadzania wirtualnej wymiany do szkół.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)