Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4100-3SCLILO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodą nauczania CLIL (Zintegrowanym Kształceniem Przedmiotowo-Językowym). Na kursie uczniowie zapoznają się z podstawowymi właściwościami metody CLIL i uzasadnieniem używania tego podejścia, szczególnie w nauczaniu WOS. W trakcie kursu studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami nauczania metodą CLIL. Planują i przeprowadzają demonstracje i prezentacje zajęć z wykorzystaniem metody CLIL, całych lekcji i większych jednostek. Tworzą również materiały CLIL dla uczniów.

Strona przedmiotu
4100-4SCLILO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodą nauczania CLIL (Zintegrowanym Kształceniem Przedmiotowo-Językowym). Na tym kursie uczniowie zapoznają się z podstawowymi właściwościami metody CLIL i uzasadnieniem używania tego podejścia, szczególnie w nauczaniu WOS. W trakcie kursu studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami nauczania metodą CLIL. Planują i przeprowadzają demonstracje i prezentacje zajęć z wykorzystaniem metody CLIL, całych lekcji i większych jednostek. Tworzą również materiały CLIL dla uczniów.

Strona przedmiotu
4100-2SDYDOGOLO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z dydaktyki ogólnej przygotowuje studenta do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej/podstaw dydaktyki. Obejmuje on przede wszystkim zapoznanie studentów z prawidłowościami charakterystycznymi dla procesu kształcenia/nauczania i procesu uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami. Wykład omawia również aktualne i przeszłe główne nurty i trendy w teoriach uczenia się i nauczania oraz najbardziej wpływowe systemy dydaktyczne.

Strona przedmiotu
4100-IIMDPANG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego jako obcego na III etapie edukacyjnym i z uczniami pełnoletnimi.

Strona przedmiotu
4100-IIMDPFRA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego na 3 etapie edukacyjnym (szkoła ponadpodstawowa). Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego ze specyfiką pracy z uczniami w starszym wieku szkolnym w kształtowaniu i rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych.

Strona przedmiotu
4100-IIMDPNIEM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program jest przewidziany do realizacji w trakcie jednego semestru. Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć z języka niemieckiego w trzecim etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Strona przedmiotu
4100-IIMDPWOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium przygotowują studentów do praktyk pedagogicznych i do rozpoczęcia pracy w zakresie nauczania Wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
4100-IIIMDPNTWN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest rozwijaniu kompetencji i umiejętności dydaktycznych nauczycieli w kontekście cyfrowym i pracy w trybie synchronicznym i asynchronicznym.

Strona przedmiotu
4101-3PDPNTWN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest rozwijaniu kompetencji i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języka angielskiego w kontekście cyfrowym i pracować w trybie synchronicznym i asynchronicznym, a w szczególności temu jak przygotowywać materiały oraz wykorzystywać narzędzia cyfrowe do rozwijania elementów i sprawności językowych oraz integrować materiały cyfrowe w projekty edukacyjne i umieszczać je na platformach cyfrowych.

Strona przedmiotu
4100-IIIMDPANGSW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs z zakresu dydaktyki szkoły wyższej ma na celu przygotowanie studentów do pracy nauczyciela akademickiego poprzez wyposażenie ich w wiedzę oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji adekwatnych dla kontekstu nauczania języka obcego oraz nauczania przedmiotów w języku obcym w pracy z osobami dorosłymi w szkole wyższej - stacjonarnie i online (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

Strona przedmiotu
4100-IVDPFRASW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z dydaktyki szkoły wyższej mają na celu przygotowanie studentów do pracy nauczyciela na poziomie uniwersyteckim poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności z zakresu przekazywania, aktualizowania i porządkowania wiedzy, umiejętności i kompetencji, adekwatnych do danej szkoły i kierunku studiów. Równie ważnym celem jest wykształcenie u studentów systemu wartości pozwalającego na pełne zawodowe usamodzielnienie się w przyszłości. Kluczowymi umiejętnościami są: samodzielne uczenie się, rozwój i doskonalenie swych kompetencji. W zakresie umiejętności studenci rozwijają również umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz elastyczność własnego punktu widzenia i własnej perspektywy ujmowania rzeczywistości. Podnoszą świadomość zasad etyki pracy nauczyciela.

Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej – szkoła wyższa uzupełniają także praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (szkoła wyższa).

Strona przedmiotu
4100-IVDPNIEMSW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej szkoły wyższej mają na celu przygotowanie studentów do pracy nauczyciela akademickiego poprzez wykształcenie umiejętności i kompetencji adekwatnych dla kontekstu nauczania języka niemieckiego oraz nauczania przedmiotów w języku niemieckim w pracy z osobami dorosłymi w szkole wyższej.

Strona przedmiotu
4100-5SDPIIEE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na II poziomie edukacyjnym szkoły podstawowej (klasy 4-8).

Strona przedmiotu
4100-6SDPIIEE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy metodycznej, roli nauczyciela oraz funkcji działań dydaktycznych podczas rozwijania kompetencji w języku angielskim na II etapie edukacyjnym (klasy 4-8 szkoły podstawowej). Uczestniczenie w kursie umożliwi wykształcenie umiejętność krytycznej analizy faktów metodycznych, interpretacji działań pedagogicznych oraz formułowania wniosków o charakterze glottodydaktycznym

Strona przedmiotu
4100-5SDPIIEEFRA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego na II etapie edukacyjnym

(klasy IV-VIII). Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego ze specyfiką pracy z uczniami w starszym wieku

szkolnym w kształtowaniu i rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych.

Strona przedmiotu
4100-5SDPIIEENIEM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program jest przewidziany do realizacji w trakcie jednego semestru. Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć z języka niemieckiego w drugim etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Strona przedmiotu
4100-4SDYDPRZEDWOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium przygotowują studentów do praktyk pedagogicznych i do rozpoczęcia pracy w zakresie nauczania Wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

Strona przedmiotu
4100-5SDPIIEEWOS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium przygotowują studentów do praktyk dydaktycznych oraz do rozpoczęcia pracy w zakresie nauczania Wiedzy o Społeczeństwie w szkole podstawowej.

Strona przedmiotu
4100-3SDYDPPIEE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego jako obcego na pierwszym etapie edukacyjnym.

Strona przedmiotu
4100-4SDYDFRA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania lekcji języka obcego na pierwszym etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka francuskiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz form uczenia się. Omawiane zagadnienia to: rozwijanie sprawności receptywnych i produktywnych, nauczanie słownictwa, gramatyki, wymowy i intonacji, nauczanie interakcji i mediacji językowej, wykorzystanie gier i zabaw, wykorzystanie muzyki, rola obserwacji lekcji języka obcego i planowanie nauczania.

Strona przedmiotu
4100-4SDYDNIEM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć w przedszkolu i lekcji języka niemieckiego w pierwszym etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Strona przedmiotu
4100-1SERIWO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie im podstawowej wiedzy na temat różnorodności językowej na świecie, a w szczególności w Polsce i w innych krajach europejskich. Studenci poznają sposób funkcjonowania polityki edukacyjnej i językowej w wybranych państwach europejskich, zdobędą najważniejsze informacje na temat instytucji promujących edukację na rzecz różnorodności językowej i kulturowej i poznają ofertę edukacyjną najważniejszych edukacyjnych programów europejskich. Zajęcia mają również za zadanie ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Strona przedmiotu
4100-2SERIWO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie im podstawowej wiedzy na temat różnorodności językowej na świecie, a w szczególności w Polsce i w innych krajach europejskich. Studenci poznają sposób funkcjonowania polityki edukacyjnej i językowej Unii Europejskiej i Radu Europy oraz innych organizacji (ONZ, ECML), zdobędą najważniejsze informacje na temat instytucji promujących edukację na rzecz różnorodności językowej i kulturowej i poznają ofertę edukacyjną najważniejszych edukacyjnych programów europejskich. Zajęcia mają również za zadanie ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Strona przedmiotu
4100-5SERIWOII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

eRiW 2

Kurs ma na celu przełożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie zajęć z Edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej na I roku na grunt edukacji szkolnej w klasach I i II cyklu kształcenia.

W czasie zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat podejść pluralistycznych w edukacji językowej oraz instytucji, programów i projektów, realizowanych w różnych krajach, promujących takie podejścia dydaktyczne.

Nabędą umiejętności wprowadzenia do planu lekcji języka obcego elementów związanych z otwarciem na języki i kultury i organizowanie projektów szkolnych i międzyszkolnych mających na celu promocję różnorodności językowej i kulturowej.

Strona przedmiotu
4101-3PNDPEGZKON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4100-3SEMIO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w różnych przestrzeniach i do zróżnicowanych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie, pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji, barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Strona przedmiotu
4100-4SEMIO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w różnych przestrzeniach i do zróżnicowanych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe,

ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie,

pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji,

barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Strona przedmiotu
4101-3PEGO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w większych przestrzeniach i do dużych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie, pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji, barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Strona przedmiotu
4100-ANGTSMB2PLUS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

B2 + według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
4100-3SFDNJO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską; dalsze wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy i w osiągnięciu wymowy prawidłowej, umożliwiającej płynną komunikację i późniejsze nauczanie

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)