Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1300-OGING3CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią przedmiotu są metody pozyskiwania geoinformacji, jej przechowywania, przetwarzania, udostępniania i wykorzystywania w pracach inżynierskich z zakresu geologii. Prawie 100 % informacji geologicznej ma odniesienie geoprzestrzenne, czyli jest geoinformacją. W naukach o Ziemi, do których należy geologia, uwzględnianie aspektu geoprzestrzennego informacji jest niezbędne dla poprawnego prowadzenia badań i analiz, zarówno w obszarze poznawczym jak i w obszarze działalności praktycznej – w tym inżynierskiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z rodzajami geoinformacji, formami jej zapisu i metodami przetwarzania i wykorzystania. Przedmiot ten daje podstawową wiedzą i umiejętności niezbędne dla poprawnej realizacji programów innych przedmiotów w dalszych semestrach studiów inżynierskich i także magisterskich o profilu technicznym.

Strona przedmiotu
1300-OGRP3C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje i klasyfikacja jednostek tektonicznych służących hierarchizacji podziału regionalnego. Umiejscowienie wydzielanych na obszarze Polski jednostek tektonicznych na tle geologii Europy. Zhierarchizowany podział Polski na jednostki tektoniczne i systematyczne ich omówienie.

Strona przedmiotu
1300-OGRP3W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje i klasyfikacja jednostek tektonicznych służących hierarchizacji podziału regionalnego. Umiejscowienie wydzielanych na obszarze Polski jednostek tektonicznych na tle geologii Europy. Zhierarchizowany podział Polski na jednostki tektoniczne i systematyczne ich omówienie.

Strona przedmiotu
1300-OGZ3C3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są wybranym metodom badawczym stosowanym w geologii złóż, które umożliwiają identyfikację składu mineralnego kopalin, odtwarzanie warunków fizykochemicznych tworzenia się złóż oraz określanie własności jakościowych różnych grup kopalin.

Strona przedmiotu
1300-OGZRG3C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu omówione będą geneza złóż ropy naftowej i gazu, skład płynów złożowych, zmienność składu ropy naftowej na tle

różnych środowisk powstawania, rodzaje kerogenu, pułapek złożowych, klasyfikacja złóż.

Strona przedmiotu
1300-OGZRG3W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu omówione będą geneza złóż ropy naftowej i gazu, skład płynów złożowych, zmienność składu ropy naftowej na tle

różnych środowisk powstawania, rodzaje kerogenu, pułapek złożowych, klasyfikacja złóż.

Strona przedmiotu
1300-OGGOW3Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń” będą stanowiły uzupełnienie oraz znaczne rozszerzenie problematyki z przedmiotów „Wiertnictwo z elementami górnictwa” oraz „Wstęp do geofizyki”, ukierunkowane na zagadnienia aplikacyjne. Wykład jest dwudzielny.

Pierwsza część stanowi o zadaniach i pracy geologa na wiertni. Omawiany jest zakres obowiązków geologa na wiertni w tym nadzór i dozór pracy wiertaczy, opis próbek (zwierciny i rdzeń wiertniczy), wykonywanie aktualnego profilu geologicznego. Dodatkowo są też omawiane uprawnienia geologiczne do pracy na wiertni.

W drugiej części wykładu są omawiane procedury wykonywania pomiarów geofizycznych w otworze wiertniczym oraz zagadnienia interpretacyjne. Szczególny nacisk jest położony na interpretację ilościową (litologia i właściwości petrofizyczne skał). Badania geofizyczne stanowią obecnie jedną z najważniejszych metod w prospekcji złożowej.

Strona przedmiotu
1300-OISM3C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami inżynierii surowców mineralnych oraz procesami technologicznymi stosowanymi w produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z surowców skalnych.

Strona przedmiotu
1300-OISM3W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami inżynierii surowców mineralnych oraz procesami technologicznymi stosowanymi w produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z surowców skalnych.

Strona przedmiotu
1300-OIGK3C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone są w wymiarze 2 godz./tydz. w pracowni komputerowej. Program obejmuje ćwiczenia z programem AutoCad w układzie 2D oraz z elementami 3D. Słuchacz pozna jak wykonywać w grafice wektorowej przekroje hydrogeologiczne, mapy oraz rysunki pomocnicze.

Strona przedmiotu
1300-OMPRZ3CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami prognozowania złożowego, możliwościami, ograniczeniami i przydatnością różnych metod badawczych i robót geologicznych, wiertniczych i górniczych stosowanych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż oraz z podstawami interpretacji uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
1300-OPT3C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot (wykład i ćwiczenia) pokazuje procesy prowadzące do powstania skał oraz najważniejsze typy skał będących produktem tych procesów ich typów (magmowych, metamorficznych, osadowych) poprzez procesy prowadzące do ich powstawania. Określa ich skład fazowy i geochemiczny, teksturę, możliwe środowiska ich powstawania. Ma on ścisłe powiązania z geodynamiką, geologią strukturalna (w szczególności tektoniką płyt), sedymentologią (w szczególności z analizą basenów sedymentacyjnych), geochemia procesów magmowych i metamorficznych, termodynamiką petrogenetyczną, szeroko pojęta mineralogią.

Strona przedmiotu
1300-OPT3W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pokazuje procesy prowadzące do powstania skał oraz najważniejsze typy skał będących produktem tych procesów ich typów (magmowych, metamorficznych, osadowych) poprzez procesy prowadzące do ich powstawania. Określa ich skład fazowy i geochemiczny, teksturę, możliwe środowiska ich powstawania. Ma on ścisłe powiązania z geodynamiką, geologią strukturalna (w szczególności tektoniką płyt), sedymentologią (w szczególności z analizą basenów sedymentacyjnych), geochemia procesów magmowych i metamorficznych, termodynamiką petrogenetyczną, szeroko pojęta mineralogią.

Strona przedmiotu
1300-OPT3CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład "Petrologia techniczna" obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

- Przedstawienie najważniejszych wyrobów przemysłowych, uzyskiwanych z naturalnych surowców geologicznych.

- Szczegółowe charakterystyki różnych minerałów sztucznych.

- Opisy procesów produkcyjnych: od wydobycia surowców naturalnych poprzez ich wzbogacanie i przeróbkę aż po uzyskanie produktów końcowych.

- Definicja i charakterystyka „kamieni sztucznych” oraz materiałów wiążących.

- Nauka rozpoznawania wyrobów przemysłowych (głównie kamieni sztucznych) przy zastosowaniu różnorodnych metod analitycznych (mikroskop polaryzacyjny i skaningowy, rentgenografia, mikrosonda, katodoluminescencja, itp).

- Praktyczne wykorzystanie wyrobów przemysłu wapienniczego, cementowego, ceramicznego, szklarskiego, materiałów ogniotrwałych, etc.

- Fizyczne i chemiczne zmiany „kamieni sztucznych”, wykorzystywanych w budownictwie, sztuce, etc.

Strona przedmiotu
1300-OWEGR3CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiertnictwo jako dział wiedzy technicznej zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z wykonywaniem otworów wiertniczych w skorupie ziemskiej dla geologicznych i górniczych celów badawczych, złożowych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także otworów technicznych dla różnych celów gospodarczych. Wykład obejmuje omówienie zagadnień związanych z metodyką wykonywania robót wiertniczych dla celów geologicznych i eksploatacyjnych. Prezentowana jest charakterystyka techniczna i przeznaczenie różnych typów wiertnic oraz technologia prowadzenia robót wiertniczych różnymi metodami.

Strona przedmiotu
1300-OZP3CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagospodarowanie przestrzenne obejmuje techniczne i przyrodnicze metody planowania oraz optymalizacji funkcji terenów pod względem środowiskowym i gospodarczym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)