Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1300-OCSS4CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców ceramicznych oraz procesami technologicznymi stosowanymi w produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z surowców skalnych - główne operacje przeróbcze: wzbogacanie i uszlachetnianie mechaniczne i hydrauliczne, formowanie mechaniczne produktów, suszenie, rozdrabnianie i mielenie, procesy przeróbki termicznej.

Strona przedmiotu
1300-OMBS4CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane są podstawowe metody badań instrumentalnych (z wyłączeniem metod dyfrakcji rentgenowskiej) stosowanych w szeroko rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych surowców mineralnych. Prezentowane są podstawy teoretyczne metod, budowa aparatury analitycznej, preparatyka i praktyka analityczna oraz zasady interpretacji otrzymanych danych.

Strona przedmiotu
1300-OMEZ4CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Górnictwo jest nauką obejmującą całokształt zagadnień związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych. Charakteryzuje różne techniki ich wydobycia (odkrywkowe, otworowe i podziemne), dostosowane do właściwości fizykochemicznych kopalin oraz geologiczno-górniczych warunków występowania złóż. Prognozuje również oraz określa metody przeciwdziałania ekologicznym zagrożeniom wywołanym prowadzeniem działalności górniczej. W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia formalno-prawne i projektowe związane z przygotowaniem rozpoznanego i udokumentowanego złoża do eksploatacji, zasady wykonywania górniczych robót udostępniających i eksploatacyjnych złóż kopalin różnymi metodami: odkrywkową, podziemną i otworową oraz działania związane z likwidacją kopalni i rekultywacją obszarów pogórniczych.

Strona przedmiotu
1300-OODS4CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy prawne oraz istota ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie metodyki badań i procedur wymaganych w Polsce; rodzaje dokumentacji sporządzanych w ramach ocen oddziaływania na środowisko. Omówienie oddziaływań na środowisko przykładowych przedsięwzięć: górnictwa, budownictwa wodnego, budownictwa liniowego, składowisk odpadów oraz systemów obserwacyjnych na różnych etapach powstawania przedsięwzięcia, w szczególności w odniesieniu do monitoringu przyrody nieożywionej.

Strona przedmiotu
1300-OPDGZ4CW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z dokumentowaniem i oceną ekonomiczną złóż i stanowi końcowy element cyklu przedmiotów wchodzących w skład nauki o złożach jako zjawisk przyrodniczych oraz zajmujących się problematyką gospodarki przemysłową złożami. Zagadnienia te obejmują prawne i ekonomiczne podstawy dokumentowania złóż na etapie projektowania oraz opracowywania dokumentów wynikowych zrealizowanych prac geologiczno-złożowych zgodnie z unormowaniami polskiego Prawa Geologicznego i Górniczego.

Strona przedmiotu
1300-OSD4ISM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć magistranci referują wstępne założenia i przegląd literatury dotyczącej opracowywanej problematyki oraz prezentują wyniki swoich prac badawczych i główne tezy swojej pracy dyplomowej. W trakcie tej prezentacji (przy obecności promotora) dyskutowane są główne założenia i tezy pracy oraz planowane metody analityczne.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)