Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot obowiązkowy na I roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmiot obowiązkowy na I roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z
1300-OFZPC-GEP
Formacje złożowe Polski (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ćwiczeniach studenci uczą się rozpoznawania skał i minerałów z obszaru Polski, będących potencjalnymi surowcami mineralnymi oraz skałami zbiornikowymi dla płynnych i gazowych surowców energetycznych. Na przykładzie okazów skalnych, preparatów mikroskopowych i danych geologicznych pochodzących z polskich lokalizacji samodzielnie opisują przykładową formację złożową oraz decydują czy można ją wykorzystać jako złoże surowca o określonym zastosowaniu.

Strona przedmiotu
1300-OFZPW-GEP
Formacje złożowe Polski (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady obejmują: omówienie zagadnień z zakresu budowy geologicznej i eksploatacji złóż surowców mineralnych występujących w Polsce. Zagadnienia przedstawione są na tle regionalnych jednostek geologiczno-złożowych Polski. Omawiane są złoża surowców energetycznych, chemicznych, metalicznych i skalnych.

Strona przedmiotu
1300-OGKLW
Geologia klimatyczna (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w problematykę geologii klimatycznej. Zmiany klimatu w przeszłości Ziemi i ich modelowanie. Prognozowanie zmian klimatycznych.

Strona przedmiotu
1300-OGRSW
Geologia regionalna świata (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi systematyczną prezentację struktury i ewolucji kontynentów oraz najważniejszych zagadnień związanych z powstawaniem i strukturą oceanów.

Strona przedmiotu
1300-OKRGC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy krystalografii strukturalnej (budowa wewnętrzna kryształów, podstawowe typy struktur krystalicznych, defekty kryształów), metody dyfrakcyjne i ich wykorzystanie w mineralogii, struktury minerałów z grupy SiO2. Przedmiot ten jest oparty na wybranych zagadnieniach z dziedziny fizyki, chemii i matematyki. Przedmiot ten jest powiązany z wieloma naukami przyrodniczymi i technicznymi. Wśród dziedzin związanych z omawianym przedmiotem należy wymienić mineralogię, petrologię, badania surowców mineralnych, badania ekologiczne, ceramikę, inżynierię materiałową, farmakologię.

Strona przedmiotu
1300-OKRGW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne wykorzystanie eksperymentalnych metod dyfrakcyjnych w zastosowaniach mineralogicznych i materiałowych

Podstawy krystalografii strukturalnej (budowa wewnętrzna kryształów, podstawowe typy struktur krystalicznych, defekty kryształów), metody dyfrakcyjne i ich wykorzystanie w mineralogii. Wizualizacja struktur wybranych minerałów w programach krystalograficznych. Dziedziny nauki/przemysłu wykorzystujące przedstawione zagadnienia: mineralogia, petrologia, badania surowców mineralnych, ceramika, inżynieria materiałowa, farmacja.

Strona przedmiotu
1300-OPSOC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Słowo „Petrologia” pochodzi z greckiego petros – skała, logos – nauka. Przedmiot ten wyjaśnia studentom problematykę powstawania i różnicowania się różnorodnych skał. Składa się z trzech równorzędnych, ściśle ze sobą związanych działów:

Petrologia skał osadowych poświęcona jest problematyce genezy skał osadowych na tle ich nowoczesnej klasyfikacji. Omawia etapy powstawania skał, poczynając od wietrzenia skał wyjściowych, poprzez transport materiału detrytycznego, jego depozycję a następnie diagenezę i wietrzenie.

Strona przedmiotu
1300-OPSOW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Słowo „Petrologia” pochodzi z greckiego petros – skała, logos – nauka. Przedmiot ten wyjaśnia studentom problematykę powstawania i różnicowania się różnorodnych skał. Składa się z trzech równorzędnych, ściśle ze sobą związanych działów:

Petrologia skał osadowych poświęcona jest problematyce genezy skał osadowych na tle ich nowoczesnej klasyfikacji. Omawia etapy powstawania skał, poczynając od wietrzenia skał wyjściowych, poprzez transport materiału detrytycznego, jego depozycję a następnie diagenezę i wietrzenie.

Strona przedmiotu
1300-OPDGP-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z metodyką sporządzania dokumentacji geologicznych i stanowi końcowy element cyklu przedmiotów wchodzących w skład nauki o złożach jako zjawisk przyrodniczych oraz zajmujących się problematyką dokumentowania i zagospodarowania (udostępniania) złóż. Zagadnienia te obejmują metodyczne podstawy dokumentowania wyników prac geologicznych na etapach: poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złóż oraz opracowywania innych dokumentów wynikowych (tzw. inna dokumentacja geologiczna) zrealizowanych prac geologiczno-złożowych zgodnie z unormowaniami Prawa Geologicznego i Górniczego.

Strona przedmiotu
1300-OPZW-GEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 192 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych firmach związanych bezpośrednio lub pośrednio z geologią. Czas trwania praktyk wynosi minimum 192 godzin. Zakres praktyk obejmuje zarówno udział studentów w opracowaniu projektów i dokumentacji, jak również udział w pracach terenowych i określany jest w odrębnej umowie.

Strona przedmiotu
1300-OSMGMPGZ12 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć magistranci referują wyniki swoich dotychczasowych prac badawczych zarówno terenowych jak i laboratoryjnych. W trakcie prezentacji (przy obecności promotora) dyskutowane są przedstawione informacje.

Strona przedmiotu
1300-OMBMSC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane są zaawansowane metody badań instrumentalnych (z wyłączeniem metod dyfrakcji rentgenowskiej) stosowanych w szeroko rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych materiałów pochodzenia naturalnego. Prezentowane są podstawy teoretyczne metod, budowa aparatury analitycznej, preparatyka i praktyka analityczna oraz zasady interpretacji otrzymanych danych.

Strona przedmiotu
1300-OMBMSW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane są zaawansowane metody badań instrumentalnych (z wyłączeniem metod dyfrakcji rentgenowskiej) stosowanych w szeroko rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych materiałów pochodzenia naturalnego. Prezentowane są podstawy teoretyczne metod, budowa aparatury analitycznej, preparatyka i praktyka analityczna oraz zasady interpretacji otrzymanych danych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)