Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot obowiązkowy na II roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmiot obowiązkowy na II roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1300-OGOGW-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują problematykę z zakresu Geochemii organicznej - stosunkowo młodego i obecnie żywiołowo rozwijającego się działu geochemii, którego wyniki badań mają duże znaczenie praktyczne w geologii surowców energetycznych oraz w ochronie środowiska. W trakcie wykładów są prezentowane zagadnienia roli biosfery w przebiegu procesów geologicznych, zachowania się szeregu grup związków organicznych w przyrodzie oraz procesy geochemiczne prowadzące do powstania złóż węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego.

Strona przedmiotu
1300-OGOPW-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką biomarkerów i ich zastosowania w przemyśle poszukiwawczym oraz wydobywczym surowców energetycznych – złoża węglowodorów.

Strona przedmiotu
1300-OGCHP-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pomiary tzw. wieku bezwzględnego mają w geologii kluczowe znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza skał krystalicznych, gdzie brak jakichkolwiek odniesień czy reperów czasowych, które w skałach osadowych są powszechne (skamieniałości, następstwo warstw). Przedmiot przybliża różne metody pomiaru wieku oparte głównie na metodach dostępnych w krajowych laboratoriach. Prezentowane są metody oparte na badaniach składu izotopowego w minerałach in situ, jak i wykorzystujące proporcje izotopów w całych skałach (metody izochronowe). Ważną tematyką, która jest sygnalizowana na zajęciach jest rola izotopów jako ważnych wskaźników genetycznych w petrologii.

Strona przedmiotu
1300-OKAPG-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktikum dotyczy zagadnień związanych z zastosowaniem różnego typu programów i arkuszy kalkulacyjnych do odtwarzania procesów geochemicznych i minerałotwórczych, zachodzących w różnego typu środowiskach geologicznych.

Strona przedmiotu
1300-OPGGW-GEP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej.

Strona przedmiotu
1300-OSMGMPGZ21 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć magistranci referują wyniki swoich dotychczasowych prac badawczych zarówno terenowych jak i laboratoryjnych. W trakcie prezentacji (przy obecności promotora) dyskutowane są przedstawione informacje.

Strona przedmiotu
1300-OTPGP-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktikum zapoznaje studenta z zagadnieniami termodynamiki równowagowej w ujęciu chemicznym jako najbliższym dla opisu zjawisk geologicznych. Zarówno podstawy przedmiotu, jak i jego bardziej złożone treści są omawiane w kontekście geologicznym, a zadania i ćwiczenia w miarę możliwości pochodzą z obszaru mineralogii i petrologii skał magmowych i metamorficznych. W zakres realizowanych zadań interaktywnych wchodzą m.in. metody konstruowania i interpretacji diagramów fazowych stosowanych powszechnie w mineralogii i petrologii dla rekonstrukcji przebiegu procesów geologicznych. Termodynamika w proponowanym ujęciu przedstawiana jest jako skuteczne narzędzie do rozwiązywania problemów petrogenetycznych oraz do odtwarzania warunków trwałości i przemian zachodzących pomiędzy minerałami.

Strona przedmiotu
1300-OZGOG-GEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktikum obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem otworowych profilowań geofizycznych w badaniach geologicznych. Szczególny nacisk położony jest na omówienie i wykorzystanie wybranych metod analizy jakościowej do tworzenia modelu budowy geologicznej oraz analizy ilościowej stosowanej w poszukiwaniach złóż kopalin stałych i węglowodorów. Do realizacji programu przedmiotu wykorzystywana jest wiedza studenta nabyta w trakcie studiów, zwłaszcza w zakresie sedymentologii, tektoniki, procesów diagenetycznych oraz geologii złóż.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)