Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok zajęć interdyscyplinarnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Blok zajęć interdyscyplinarnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z 2024L
1600-SZD-ID-ASIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-BNK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-BCP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium

Stosowane metody dydaktyczne: wprowadzenie do tematu przez prowadzącego, krytyczna analiza tekstów źródłowych, metoda sokratejska, studium przypadku, dyskusja swobodna.

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-DPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium

Stosowane metody dydaktyczne: zróżnicowane metody dydaktyczne nakierowane na dekonstrukcję wiedzy

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-EWD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-EPD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, 10 godzin dydaktycznych

Stosowane metody dydaktyczne: wykład z elementami konwersatorium

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-EPA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-GFGP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-GS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium

Stosowane metody dydaktyczne: wykład, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusje, Through Other Eyes (oprac. przez V. Andreotti i L. M. de Souzę), Open Spaces for Dialogue and Enquiry (oprac. przez V. Andreotti)

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-IWWK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat, 20 godzin dydaktycznych

Forma zajęć: To jest kurs intedycyplinarny w formie hybrydowej. Część online (15h) jest do zorobienia we własnym tempie, w pierwszej części semestru, i dzieje się online na platformie moodle, składa się z lektur, zadań, quizów i dyskusji. Część warsztatowa (5h) jest skoncentrowana na aspektach psychologicznych i dyskursach społecznych i ma formę jednego dłuższego warsztatu odywajacego się fizycznie na Wydziale Psychologii.

Stosowane metody dydaktyczne: Częśc online wykorzystuje różne nowoczesne metody interaktywne, quizy i dyskusje. Część warsztatowa zawiera pracę grupową o charakterze warsztatu, rozmowę i dyskusję.

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-KNSU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty

Stosowane metody dydaktyczne: Pogłębione studium przypadku / warsztaty w formie wywiadów pogłębioych

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-KDPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, 10 godzin dydaktycznych,

Stosowane metody dydaktyczne: wykład z elementami konwersatorium

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-MBP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia, 20 godzin dydaktycznych

Forma zajęć: Zajęcia zazwyczaj będą podzielone na dwie części: (1) tą służąca teoretycznemu wprowadzeniu do danego zagadnienia, (2) poświęconą praktycznym aspektom wykorzystania omówionych technik za pomocą oprogramowania

Stosowane metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, analiza danych krok po kroku z wykorzystaniem dostarczonych zbiorów

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-MWBM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20-godzinne konwersatorium

20h spotkań w następujących blokach: 3 spotkania po 4h i ostatnie spotkanie zaliczeniowe 8h z prezentacją prac uczestników – indywidualna aplikacja wiedzy z konwersatorium dyskutowana z prowadzącym

Stosowane metody dydaktyczne: konwersatorium stacjonarne

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-MOW
Metody oceny wpływu (od 2024-10-01)
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-MWPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-MRS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia, 20 godzin dydaktycznych

Forma zajęć: Zajęcia zazwyczaj będą podzielone na dwie części: (1) tą służąca teoretycznemu wprowadzeniu do danego zagadnienia, (2) poświęconą praktycznym aspektom wykorzystania omówionych technik za pomocą oprogramowania

Stosowane metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, analiza danych krok po kroku z wykorzystaniem dostarczonych zbiorów

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-MPN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-NLPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium, 20 godzin dydaktycznych

Stosowane metody dydaktyczne: Analiza literatury przedmitotu, przepisów i orzecznictwa krajowego oraz międzynarodowego

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-NN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat, 20 godzin dydaktycznych

Stosowane metody dydaktyczne: elementy wykładowe; dyskusja; praca w grupach;

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-GGMZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium

Forma zajęć: Spotkania face-to-face na pierwszej sesji inaugurującej zajęcia oraz na ostatniej sesji podsumowującej ich przebieg (2 x 2 godz.). Spotkania on-line w międzyczasie (3 x 2 godz.).

Stosowane metody dydaktyczne: przygotowanie do krytycznej lektury tekstów, ćwiczenie recenzowania oraz porównawczej oceny ich wartości intelektualnej oraz przydatności pragmatycznej, kształtowanie umiejętności zastosowania pojęć zawartych w omawianych tekstach do analizy wybranych problemów komunikacyjnych, ćwiczenie umiejętności przygotowywania i posługiwania się zwięzłymi wypowiedziami werbalnymi oraz medialnymi (eseje oraz prezentacje medialne)

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-OSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-PPE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-PPA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład

Stosowane metody dydaktyczne: prezentacje/ wykłady/ filmy/ dyskusje/ eksperymenty myślowe

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-PP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-PIDE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-PWB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-RCK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, 10 godzin dydaktycznych

Stosowane metody dydaktyczne: wykład z elementami konwersatorium

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-RTU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład konwersatoryjny, 10 godzin dydaktycznych

Stosowane metody dydaktyczne: Prezentacja, dyskusja, ćwiczenia

Strona przedmiotu
1600-SZD-ID-SSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)