Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 6 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 6
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
1900-1-EKUE-SF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie struktury i funkcjonowania oraz typologii krajobrazu wraz z formalnoprawnymi uwarunkowaniami ochrony, kształtowania i planowania krajobrazu w Europie. Związki krajobrazu z historią, tradycją i kulturą charakteryzowanych regionów.

Strona przedmiotu
1900-1-EZG-SF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdefiniowanie i sklasyfikowanie procesów ekstremalnych wpływających na zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Analiza czynników m.in. meteorologicznych i hydrologicznych powodujących inicjowanie i wpływających na przebieg ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych. Skutki zdarzeń ekstremalnych w rozwoju i przekształceniach form erozyjnych i akumulacyjnych w różnych typach rzeźby.

Strona przedmiotu
1900-1-GKL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie stykom geografii i kultury na przykładzie wybranych zagadnień kulturowych i społecznych. Omawiane będą zarówno tradycyjne wielkie tematy geograficzne, jak i najważniejsze zagadnienia współczesności.

Strona przedmiotu
1900-1-GZP-SF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest szczególnie groźnym zjawiskom pogody, które często w sposób katastrofalny wpływają na życie ludzi i gospodarkę krajów. Poznajemy genezę tych zjawisk, ich przebieg oraz skutki. Poruszane przykładowe zagadnienia: burze i grad, elektryczność atmosferyczna (błyskawice, ognie św. Elma, zorze polarne), wielkie powodzie, cyklony zwrotnikowe, trąby powietrzne i wodne, monsun, El Niño i La Niña, wichury, uskoki wiatru, burze pyłowe; mgły, smog, inwersje temperatury – ich niekorzystny wpływ na człowieka; susze i pożary na świecie; pokrywa śnieżna, śnieg, gołoledź; dni gorące i dni mroźne w ciągu XX i XXI wieku. Przykłady niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych pochodzą zarówno z Polski, jak i ze świata.

Strona przedmiotu
1900-1-KRU-SF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące struktury i funkcjonowania krajobrazu w Europie jako kontynencie i w poszczególnych regionach. Prezentowane są także związki krajobrazu z ich historią, tradycją i kulturą.

Strona przedmiotu
1900-1-NTGF-SF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium zostaną przedyskutowane różne rodzaje nowoczesnych technologii wykorzystywanych w geografii fizycznej (w geomorfologii, hydrologii, meteorologii i klimatologii oraz biogeografii), w szczególności do pomiarów terenowych, w mniejszym stopniu także do badań laboratoryjnych i kameralnych. Wśród omówionych nowoczesnych technologii znajdą się m.in: bezzałogowe statki powietrzne (BST), lotniczy i naziemny skaning laserowy (LIDAR, TLS), sprzęt do pomiarów in-situ: stopnia wietrzenia, transportu eolicznego i fluwialnego, przenośny sprzęt do datowania OSL, telemetria i biosensory, doppler (ADCP), mikroskop elektronowy (SEM), obrazowanie satelitarne i radarowe, radarowo akustyczne (RASS).

Strona przedmiotu
1900-1-SEM-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej. Wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Dyskusja dotycząca metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia oraz interpretacja uzyskanych wyników. Opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań.

Strona przedmiotu
1900-1-WZG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnorodnymi zastosowaniami geoinformatyki: w badaniach naukowych, w instytucjach administracji publicznej, w sferze biznesowej oraz w życiu codziennym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)