Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2102-BW-M-Z1AE-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-BW-M-Z1BECY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa cybernetycznego

- ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego

- niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych

- instytucje zajmujące się bezpieczeństwem sieci i informacji

- demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-Z1BEEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy różnorodnych aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w kontekście problematyki bezpieczeństwa. Odnosi się m.in. do zagadnień polityki gospodarczej, kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów handlu zagranicznego, jak również obejmuje analizę wybranych polityk sektorowych (energetycznej, transportowej i ochrony konkurencji).

Strona przedmiotu
2102-BW-M-Z1EK-Z-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone omówieniu zagadnień kulturowych, społecznych i historycznych warunkujących koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego Mongolii

Strona przedmiotu
2102-BW-M-Z1GUBW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie Studentów z podstawowymi zagranicznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa wewnętrznego (ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego Polski). Zajęcia prowadzone są w ramach trzech bloków grupujących najważniejsze z tego typu uwarunkowań według kryterium ich pochodzenia – przynależne procesom zachodzącym w strefie euroatlantyckiej, implikacjom sytuacji na obszarze poradzieckim oraz zjawiskom o charakterze globalnym.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-Z1KOSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot komunikowanie społeczne obejmuje zagadnienia związane z komunikowaniem i komunikowaniem się. Akcentowana jest więziotwórcza rola procesów komunikacyjnych. Omawiane są modele i paradygmaty komunikowania oraz ich rozwój. Szczególną uwagę zwraca się na funkcje współczesnych mediów i ich wpływ na społeczeństwo. Istotnym aspektem przedmiotu jest ekspozycja treści związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych mediach.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-Z1PSSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Człowiek w sytuacji społecznej. Współzależności i interakcje społeczne. Koncepcje psychologiczne człowieka. Poznanie i spostrzeganie społeczne. Wartości i postawy. Wpływ społeczny. Koncepcje zachowań prospołecznych. Teorie agresji. Psychologia konfliktu. Autoprezentacje - kształtowanie wizerunku. Podejmowanie decyzji. Psychologiczne aspekty odbioru mediów. Grupy społeczne. Przywództwo. Psychologia tłumu.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-Z1SPPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści programowe przedmiotu Społeczna percepcja zagrożeń odnoszą się do odbioru i rozumienia szeroko pojętych zagrożeń przez społeczeństwo polskie. Student po ukończeniu przedmiotu powinien posiadać wiedzę na temat odbioru zagrożeń przez społeczeństwo polskie a także posiadać umiejętności umożliwiające identyfikację społecznej recepcji zagrożeń na podstawie analizy materiałów źródłowych i badań empirycznych.

Strona przedmiotu
2102-BW-M-Z1STWY
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studentów z historią wywiadu, jego powstaniem i relacjami z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki bezpieczeństwa. Funkcjami wywiadu spełnianymi w systemie instytucji ochrony państwa, zadaniami realizowanymi w ramach rozpoznawania zagrożeń zewnętrznych oraz profilem psychofizycznym i etyką zawodową oficerów wywiadu.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)