Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2102-L-D3ANPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza polityczna wybranych problemów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień władzy i jej funkcjonowania.

Strona przedmiotu
2102-L-D3INEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotowy i terytorialny integracji europejskiej.

Najważniejsze etapy w rozwoju integracji europejskiej.

Status prawny, struktura i instytucje Unii Europejskiej oraz wybrane polityki wspólnotowe.

Aktualne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie.

Strona przedmiotu
2102-L-D3MTBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest przekazanie uczestnikom kursu elementarnej, usystematyzowanej wiedzy dotyczącej metod i technik badań życia społecznego. Podczas zajęć student przyswoi podstawy wiedzy na temat metod i technik badań empirycznych wykorzystywanych w naukach społecznych. Student nabędzie niezbędne, elementarne kompetencje w zakresie doboru właściwej techniki badania do problemu badawczego, umiejętność właściwego planowania procesu badawczego. Dodatkowo student będzie potrafił projektować w podstawowym zakresie badania ilościowe i jakościowe.

Tematyka zajęć została podzielona na dwa moduły.

W ramach pierwszego omawiane są teoretyczne aspekty metod i technik badań społecznych.

W ramach drugiego modułu studenci biorą udział w opracowaniu oraz uczestniczą w realizacji projektu badawczego.

W trakcie zajęć prezentowane są w formie multimedialnej wybrane studia przypadków, które obrazują w sposób praktyczny analizowane zagadnienia.

Strona przedmiotu
2102-L-D3MSPG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota polityki w stosunkach międzynarodowych.

Problemy regulacji i instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych.

Spory i konflikty międzynarodowe.

Międzynarodowy ład polityczny.

Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w Europie i na świecie.

Polityczne aspekty międzynarodowej aktywności Polski.

Strona przedmiotu
2102-L-D3MYPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadnicze problemy i główne tradycje myśli politycznej.

Pojęcia, struktura i funkcje podstawowych kategorii myśli politycznej.

Pluralizm oraz procesy kontynuacji i dyskontynuacji.

Strona przedmiotu
2102-L-D3PSPA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje, typologie i pojęcia dotyczące partii i systemów partyjnych.

Geneza i źródła powstawania ugrupowań i partii politycznych oraz ewolucja ich kształtowania.

Klasyfikacja systemów partyjnych występujących historycznie i współcześnie oraz otoczenie ich funkcjonowania.

Zmiany zachodzące w partiach politycznych w kontekście przemian społecznych, politycznych i instytucjonalnych.

Rozwój i cechy charakterystyczne systemów partyjnych nowych demokracji.

Strona przedmiotu
2102-L-D3SATE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne koncepcje teoretyczne i idee społeczne samorządu terytorialnego.

Teoria samorządu i modele samorządności w wybranych państwach europejskich.

Geneza samorządu terytorialnego w Polsce, jego restytucja w 1990 roku oraz reforma samorządowa.

Zasady wyborów do organów samorządu terytorialnego.

Pojęcie, istota, podział oraz formy wykonywania zadań samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
2102-L-D3SOPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjotechnika i działania socjotechniczne.

Wpływ i sterowanie społeczne oraz opór w stosunkach społecznych i politycznych.

Metody wpływu socjotechnicznego: perswazja, manipulacja, przymus, przemoc.

Strona przedmiotu
2102-L-D3SPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia systemu politycznego, ustroju politycznego, systemu rządów, konstytucji.

Podstawowe dylematy ustrojowe Polski Ludowej.

Proces transformacji systemowej od lat 80-tych XX wieku.

Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 1997 roku.

Wartości i zasady ustroju politycznego RP.

System źródeł prawa RP w aspekcie praktyki jego funkcjonowania.

System wyborczy w RP.

Ustrój organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Strona przedmiotu
2102-L-D3WSPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy doktrynalne oraz tradycje polityczne i konstytucyjne współczesnych demokracji.

Prawo wyborcze i rozwój nowoczesnych partii politycznych.

Konstytucyjne modele systemu rządów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Szwajcarii w ujęciu historycznym, problemowym i porównawczym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)