Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizowanie rynku pracy - DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty ob. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Organizowanie rynku pracy - DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty ob.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2103-ORP-M-D1ARPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres zagadnień

1. Regulacje międzynarodowe w obszarze rynku pracy i ich wpływ na zatrudnienie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Instrumenty polityk Unii Europejskiej i państw członkowskich w obszarze zatrudnienia oraz migracji.

3. Analiza czynników wpływające na wielkość oraz strukturę zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej w oparciu o dostępne źródła danych i istniejące schematy badawcze.

4. Wielkość oraz kierunki ruchów migracyjnych w państwach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przyczyn ich występowania oraz wpływu wywieranego w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej.

5. Źródła danych oraz wskaźniki stosowane w analizie rynku pracy i procesach migracyjnych – w oparciu o powszechnie dostępne źródła danych i istniejące schematy badawcze

6. Kształtowanie umiejętności praktycznych związanych z analizą danych w obszarze rynku pracy i polityki migracyjnej.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D1MBSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcie mają na celu przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy o stosunkach przemysłowych oraz stosunkach pracy (indywidualnych i zbiorowych) wraz z odpowiednio do przedmiotu dobraną wiedzą z zakresu metod i technik badawczych znajdujących zastosowanie w prowadzeniu badań nad stosunkami przemysłowymi oraz stosunkami pracy i wypracowanie elementarnych umiejętności w posługiwaniu się przedstawionymi w trakcie zajęć instrumentarium w samodzielnym prowadzeniu badań.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D1PGIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy o prawach rządzących gospodarką wolnorynkową. W jego trakcie studenci poznają podstawowe polityki szczegółowe składające się na politykę gospodarczą oraz procesy zachodzące w gospodarce. Ponadto celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią gospodarczą, typami gospodarki we współczesnym świecie, wskaźnikami opisującymi konkurencyjność danej gospodarki oraz wyzwaniami na przyszłość. Studenci zapoznają się również z aktualnymi trendami zachodzącymi w gospodarce i ich wpływie na funkcjonowanie społeczeństwa. Szczególnie wiele miejsca zostanie poświęcone wpisaniu polityki zatrudnienia w politykę gospodarczą poprzez omówienie instrumentów oddziaływania różnych podmiotów na sytuację na rynku pracy.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D1PAFZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z rozwojem atypowych form zatrudnienia oraz ich znaczeniem dla aktywizacji zawodowej, specyfiką zatrudnienia niepracowniczego.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D1PBIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów wybranych zagadnień, związanych z zastosowaniem psychologii w obszarze biznesu. Zajęcia obejmują wiedzę służącą zrozumieniu mechanizmów zachowań organizacyjnych, motywacji człowieka, czynników wpływających na jego dobrostan oraz radzenie sobie w kryzysowych sytuacjach. Celem zajęć jest rozwój umiejętności analizy i rozumienia procesów psychologicznych zachodzących w środowisku biznesowym.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D1RPGC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przede wszystkim nakreślenie tempa wprowadzanych zmian i identyfikacja konsekwencji wdrażania zasad Gospodarki 4.0, w szczególności cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, oszacowanie tempa rozwoju oraz pokazanie hamujących go barier. postawienie fundamentalnego pytania o rolę i funkcję administracji w kształtowaniu stosunków na rynku pracy, w nowych warunkach oraz z nowymi potrzebami i oczekiwaniami gospodarczymi i społecznymi, w tym szerszym dostępem do rynku pracy pracowników migrujących do Polski. Rynek pracy ulegnie w najbliższym czasie znaczącym przeobrażeniom w następstwie transformacji technologicznej, mającej wpływ na metody wytwórcze, nowe jak i udoskonalone produkty, usługi, procesy produkcyjne czy metody organizacji i zarządzania. Co prawda nadal będzie obserwowany trend wzrostu odsetka miejsc pracy w usługach, a także w zawodach wymagających wykonywania nie rutynowych umysłowych i fizycznych zadań, ale także pracy na odległość.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D1STPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja oraz zakres pojęciowy stosunków przemysłowych jako przedmiotu badań naukowych. Geneza i ewolucja stosunków przemysłowych w perspektywie historycznej, z uwzględnieniem czynników determinujących relacje zbiorowe w stosunkach pracy. Struktura i charakterystyka organizacji przedstawicielskich zrzeszających pracodawców i pracowników we współczesnej Polsce

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)