Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizowanie rynku pracy - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty ob. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Organizowanie rynku pracy - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty ob.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2103-ORP-M-D2PNPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach skupimy się ma zaprezentowaniu uczestnikom konserwatorium

kluczowych zagadnień z zakresu prawa pracy. Uczestnicy zostaną zapoznani

zarówno z charakterem norm ochronnych prawa pracy, sposobów ich działania

jak również egzekwowania tych norm od podmiotów uchylających się od ich

stosowania. Zajęcia będą miały charakter wysoko aktywizujący uczestników

oraz oparty o case study wybranych z bogatego doświadczenia prowadzącego.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D2RZPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z kluczowymi uwarunkowaniami kształcenia ustawicznego (lifelong learning) oraz jego realizacji i znaczenia w gospodarce i społeczeństwie cyfrowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie rozwojowi zawodowemu pracowników jako jednemu ze strategicznych wyzwań zarówno dla rozwoju organizacji jak i funkcjonowania rynku pracy. Uczestnicy konwersatorium poznają formy, narzędzia i instrumenty wsparcia rozwoju edukacyjno-zawodowego pracowników zarówno z perspektywy indywidualnej, instytucjonalnej, jak i publicznej.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D2SEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu ugruntowanie wiedzy na temat wybranego problemu związanego z organizowaniem rynku pracy, tak aby student nabył umiejętność prowadzenia samodzielnej, pogłębionej analizy wybranego problemu oraz potrafił zaproponować rekomendacje dla jego rozwiązania. Student udowodni umiejętność zaprogramowania i zrealizowania samodzielnych badań ilościowych lub jakościowych.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D2SOBB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot koncentruje się na omówieniu uwarunkowań oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, employer brandingu w organizacji, a także standardów ESG w wymiarze prawno-instytucjonalnym oraz implementacyjnym w Polsce.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D2SMST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań ilościowych i podstaw statystyki.

W szczególności w ramach zajęć Studenci rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie: wnioskowania statystycznego, testowania hipotez, analizy czynnikowej, analizy regresji wielorakiej.

Zaliczenie przedmiotu polega na wykorzystaniu publicznie dostępnych zbiorów danych (głównie pochodzące z reprezentatywnych badań międzynarodowych) do prowadzenia własnego badania i analiz w obszarze aktywności zawodowej, zarobków, struktury zatrudnienia, satysfakcji z pracy itp.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D2WSMO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarządzanie wynagrodzeniami jest jednym z kluczowych obszarów kierowania przedsiębiorstwem wpływającym na jego efektywność, poprzez motywację pracowników i osiągane przez nich wyniki pracy, tworzące wartość dla klienta.

Na zajęciach skupiamy się na poznaniu sposobów wynagradzania i systemów motywacyjnych jako wymaganych elementów propozycji wartość pracowniczych (Employee Value Proposition). Dowiemy się jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, aby wpływała pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracowników, a jednocześnie przyczyniała się do realizacji celów biznesowych organizacji. Poznamy metody wartościowania stanowisk i cele realizowane przez raporty płacowe, wpierające bieżące zarządzanie wynagrodzeniami.

Strona przedmiotu
2103-ORP-M-D2ZROP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Różnorodność zasobów pracy jest coraz bardziej znacząca cechą współczesnych zasobów pracy. Do klasycznych czynników zróżnicowania pracowników w organizacji takich jak wiek i płeć coraz częściej dochodzi zróżnicowanie kulturowe stanowiące efekt globalizacji gospodarki i nasilenia ruchów migracyjnych. Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji implikuje potrzebę analizy tego zagadnienia z różnych perspektyw badawczych oraz wskazania teorii i praktyki zarządzania różnorodnością. Przedmiot proponuje przegląd teorii i praktyk zarządzania różnorodnością oraz analizuje kluczowe kryteria tożsamości pracowników, tj. tj. płeć, wiek, pochodzenie kulturowe. W podsumowaniu podjęto próbę syntezy zamierzonych i niezamierzonych efektów zarządzania różnorodnością w organizacji, sformułowano rekomendacje pod adresem kadry kierowniczej i zarządzającej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)