Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L
2104-L-D2EKON
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oferowany jest dla studentów I roku studiów licencjackich i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii, a także rozwinięcie umiejętności analizy współczesnych problemów ekonomicznych. Przedmiot służy zdobyciu wiedzy na temat funkcjonowania rynku i jego uczestników, a także omówieniu tematów związanych z rolą państwa w gospodarce, rynkiem pracy, problemem nierówności, systemu finansowego i współpracy międzynarodowej.

Strona przedmiotu
2104-L-D2GEEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot i założenia metodologiczne geografii ekonomicznej. Początki i kierunki rozwoju. Treść i zakres. Cele i metody badań. Związek z innymi naukami. Środowisko geograficzne a procesy gospodarcze - wzajemne relacje. Rozwój i jego koncepcje. Ewolucja koncepcji rozwoju. Rozwój w dobie globalizacji, Zróżnicowanie współczesnego świata, Problemy globalne – aspekty teoretyczne i metodologiczne, Problemy surowcowe świata. Energetyka i bezpieczeństwo energetyczne, Problemy żywnościowe we współczesnym świecie, Człowiek i środowisko. Problem ekologiczny, Migracje w świecie, Turystyka międzynarodowa, Handel światowy i integracja gospodarcza we współczesnym świecie, Charakterystyka gospodarek wybranych państw: mocarstw, gospodarek wschodzących i Polski.

Strona przedmiotu
2104-L-D2INTE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Integracja europejska - historia, podstawy prawne, instytucje, mechanizm podejmowanie decyzji, funkcjonowanie

Strona przedmiotu
2104-L-D2NOPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o państwie i polityce. Student na zajęciach zdobywa wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych.

Przedmiot obejmuje terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania na właściwym kierunku. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami.

Strona przedmiotu
2104-L-D2SCSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do socjologii stosunków międzynarodowych i socjologii ogólnej jako dyscypliny nauki. Alexis de Tocqueville a współczesne stosunki międzynarodowe. August Comte, czyli czy nauka może być religią państwową? Emile Durkheim i solidarność. Karol Marks, czyli dlaczego byt określa świadomość. Max Weber i jego wizja kapitalizmu. Postmodernizm i ponowoczesność. Proces cywilizacyjny. Socjologia historyczna i jej wpływ na rozumienie stosunków międzynarodowych. Władza. Michel Foucault a stosunki międzynarodowe. Aktorzy nie-ludzcy w stosunkach międzynarodowych. Teoria aktora-sieci Bruno Latoura –wizja procesu politycznego i polityki. Kapitał symboliczny. Pierre Bourdieu a stosunki międzynarodowe. Społeczeństwo sieci, społeczeństwo ryzyka. Tożsamość w stosunkach międzynarodowych. Narody i nacjonalizmy.

Strona przedmiotu
2104-L-D2TINK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)