Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2104-L-D3DESM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota decyzji (prakseologicznie, ontologicznie, epistemologicznie, analitycznie). Decydowanie jednostkowe (racjonalne, kognitywne, hybrydowe). Decydowanie grupowe. Decydowanie instytucjonalne (biurokratyczne, kulturowe, wewnątrz-, między- i ponadnarodowe). Symulacje podejmowania decyzji.

Strona przedmiotu
2104-L-D3MSPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polityka i państwo w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna jako instrument udziału w MSP. Pojęcie i instytucjonalizacja ładu międzynarodowego. Ewolucja ładu międzynarodowego w okresie „zimnej wojny” i pozimnowojennym. Aktywna polityka międzynarodowa, polityka neutralności i pasywność w stosunkach międzynarodowych. Mocarstwa w MSP. Państwa średnie i małe w MSP. Miejsce i rola Starego Kontynentu w MSP. Europa Zachodnia w MSP. Europa Środkowa i Bałkany w stosunkach międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim. Pojęcie oraz międzynarodowe znaczenie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Afryka w MSP. Strefa indo-pacyficzna w MSP. MSP w zachodniej hemisferze. Współczesne wyzwania w MSP.

Strona przedmiotu
2104-L-D3MSWO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Siły zbrojne - podstawowe funkcje i zadania. Typy (modele), rodzaje, struktury sił zbrojnych. Kontrola państwa nad siłami zbrojnymi - cywilna kontrola, neutralność polityczna, stosunki cywilno-wojskowe. Wojskowe zamachy stanu, dyktatury wojskowe. Charakterystyki sił zbrojnych wybranych państw. Sojusze polityczno-militarne, koalicje. Wielonarodowe siły wojskowe. Siły zbrojne w konfliktach zbrojnych i wojnach. Siły zbrojne w operacjach pokojowych/innych niż wojenne. Zmiany zachodzące w sferze wojskowości.

Strona przedmiotu
2104-L-D3PMPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Użycie siły i prawo wojenne.

Strona przedmiotu
2104-L-D3SPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie systemu politycznego; teoria konstytucji; źródła prawa w RP; kontrola konstytucyjności ustaw; miejsce i rola Trybunału Konstytucyjnego; ewolucja konstytucjonalizmu polskiego; tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 1997 r.; zasady podstawowe Konstytucji RP; prawa i wolności człowieka w Konstytucji RP; zasady prawa wyborczego; status prawny parlamentarzysty; struktura i organizacja wewnętrzna parlamentu; funkcje Sejmu i Senatu, tryb ustawodawczy; szczególne tryby ustawodawcze; funkcja kontrolna Sejmu; pozycja ustrojowa, funkcje i kompetencje prezydenta; pozycja ustrojowa, struktura i kompetencje Rady Ministrów, powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów, stany nadzwyczajne w Konstytucji RP.

Strona przedmiotu
2104-L-D3WSPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy doktrynalne oraz tradycje polityczne i konstytucyjne współczesnych demokracji.

Prawo wyborcze i rozwój nowoczesnych partii politycznych.

Konstytucyjne modele systemu rządów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Szwajcarii w ujęciu historycznym, problemowym i porównawczym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)