Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty specjalności BSS (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty specjalności BSS
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-M-D2ANST-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany w formie wykładu (15 h) i ćwiczeń (30 h) stanowi wprowadzenie do teorii i metod analizy strategicznej jako narzędzi zarządzania i planowania w sektorze bezpieczeństwa państwa. Treści omawiane w toku wykładów i pogłębiane w toku nauki własnej studentów, są przez nich wykorzystywane podczas realizacji zadań analitycznych w czasie ćwiczeń. Kurs ma charakter teoretyczny i praktyczny - studenci wykorzystują zdobytą wiedzę przy opracowywaniu własnych projektów analitycznych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2BEEA-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z problematyką bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim oraz ich złożonych kontekstów przedmiotowych i regionalnych.

Strona przedmiotu
2104-M-D2MPRH-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój i źródła międzynarodowego prawa humanitarnego. Zakres obowiązywania. Status kombatantów i ochrona jeńców wojennych. Ochrona ludności cywilnej. Prawo wojenne i prawa człowieka. Środki i metody prowadzenia wojny. Prawo konfliktów zbrojnych w czasie konfliktów na morzu i w powietrzu. Konfliktów zbrojne o charakterze niemiędzynarodowym. Okupacja wojenna. Implementacja prawa konfliktów zbrojnych. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Neutralność wojenna. Odpowiedzialność jednostek i państw za nieprzestrzeganie prawa konfliktów zbrojnych. Problemy praktyki i aktualne wyzwania.

Strona przedmiotu
2104-M-D2SM11
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi merytoryczne (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Wybór przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów, umiejętność przetwarzania zbiorów danych).

Strona przedmiotu
2104-M-D2SOPA-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu System obronny państwa – zagadnienia definicyjne. Polskie dokumenty strategiczne – strategie bezpieczeństwa narodowego i strategie obronności a funkcjonowanie systemu obronnego państwa. Podsystem kierowania obronnością – istota, funkcje i charakterystyka. Podsystem militarny (siły zbrojne RP) – ogólna charakterystyka, zadania, liczebność, skład, wyposażenie, organizacja; transformacja polskich sił zbrojnych - programy profesjonalizacji i modernizacji; zaangażowanie polskich sił zbrojnych poza terytorium kraju (misje pokojowe, stabilizacyjne, inne). System obronności RP a uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Podsystem poza militarny – istota, główne elementy i charakterystyka i ocena funkcjonowania. Zarządzanie kryzysowe i w sytuacjach nadzwyczajnych. Polski przemysł obronny. Rola środowisk analitycznych i akademickich w funkcjonowaniu systemu obronności (bezpieczeństwa) państwa. Systemy obronne wybranych państw.

Strona przedmiotu
2104-M-D2WPZB-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjaśnienie terminu wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE; Miejsce WPZiB w ramach stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Podstawy prawne WPZiB UE. Instytucje WPZiB UE. Instrumenty dyplomacji UE. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Realizacja WPZiB UE w Europie: Europa Środkowa; Wschodnia Europa; Europa Południowo-Wschodnia. UE wobec problemów pozaeuropejskich: stosunki transatlantyckie; Region śródziemnomorski; Afryka; Środkowa i Południowa Ameryka; Azja.

Strona przedmiotu
2104-M-D2ZAAS-BSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa państwa – zimnowojenny i pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa. Nowe (niekonwencjonalne) zagrożenia dla bezpieczeństwa. Terroryzm wewnętrzny i międzynarodowy – formy, przejawy, znaczenie, przeciwdziałanie ze strony państw. Transnarodowa przestępczość zorganizowana – specyfika wpływu na bezpieczeństwo, formy, znaczenie, przeciwdziałanie. Problematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego – zagrożenia związane z technologiami informacyjnymi i przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom. Broń masowego rażenia a podmioty pozapaństwowe – prawdopodobieństwo użycia. Nielegalny handel materiałami nuklearnymi, biologicznymi i chemicznymi problem technologii dual use oraz „broni toksycznej” (odpadów przemysłowych), reakcje państw. Piractwo. działalność partyzancka i przeciwpartyzancka

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)