Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności MPH (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności MPH
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2104-M-D3BEEK-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student posiada wiedzę z zakresu znaczenia gospodarki dla bezpieczeństwa państwa oraz znaczenia instrumentów ekonomicznych w polityce zagranicznej państwa.

1. Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, kwestie ekonomiczne

2. Bezpieczeństwo ekonomiczne - pojęcie

3. Globalizacja a bezpieczeństwo ekonomiczne

4. Nacjonalizm ekonomiczny

5. Kapitalizm państwowy

6. Geoekonomia

7. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw- kwestie energetyczne i ochrony klimatu

8. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw – kwestie finansowe

9. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw – żywnościowe i bezpieczeństwo żywności

10. Bezpieczeństwo szlaków morskich

Strona przedmiotu
2104-M-D3MWT-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współczesnym świecie rośnie znaczenie technologii , co daje się zaobserwować zarówno na poziomie jednostek, jak i grup społecznych.

Celem zajęć jest przejrzenie się w jaki sposób odbywa się międzynarodowa wymiana technologiczna oraz jak ona wpływa na państwa i społeczeństwa.

Strona przedmiotu
2104-M-D3MPIN-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Międzynarodowe prawo inwestycyjne jest działem prawa międzynarodowego publicznego. Zasadniczym przedmiotem regulacji międzynarodowego prawa inwestycyjnego są stosunki prawne pomiędzy państwami a podmiotami prywatnymi - inwestorami zagranicznymi. Celem międzynarodowego prawa inwestycyjnego jest ochrona inwestycji zagranicznych w szczególności przed dyskryminacyjnym traktowaniem ze strony państwa przyjmujących. Węzłowymi zagadnieniami, które będą przedmiotem wykładu z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego są przedmiotowy i podmiotowy zakres tego działu prawa, jego źródła, standardy traktowania i ochrony inwestycji zagranicznych oraz skutki naruszenia standardów traktowania inwestycji zagranicznych. Wśród skutków naruszenia standardów traktowania inwestycji zagranicznych na szczególną uwagę zasługuje problematyka związana z odpowiedzialnością państw wobec inwestorów zagranicznych.

Strona przedmiotu
2104-M-D3PEK-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom znaczenia sektora energetycznego dla potęgi państwa i dobrobytu jego obywateli. Studenci rozumieją związki między polityką energetyczna i klimatyczną. Rozumieją ewolucję znaczenia sektora energetycznego dla potęgi państwa w stosunkach międzynarodowych. Studenci znają strukturę rynku energetycznego i rozumieją jej konsekwencje dla poszczególnych grup państw.

Strona przedmiotu
2104-M-D3POHA-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przybliża studentom tematykę polityki handlowej USA w zakresie: kwestii ustrojowych związanych z podziałem kompetencji oraz procesem podejmowania decyzji na szczeblu federalnym; historii polityki handlowej USA oraz jej współczesnego wymiaru; a także jej poszczególnych kierunków - np. UE, Ameryka Łacińska, Rosja i Azja.

Strona przedmiotu
2104-M-D3PLMH-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i rodzaje usług w wymianie międzynarodowej na podstawie salda usług w bilansie płatniczym. Struktura geograficzna i przedmiotowa światowego handlu usługami. Międzynarodowe regulacje handlu usługami WTO. Środki oddziaływania państwa na obrót usługowy. Międzynarodowy obrót własnością intelektualną. Usługi związane z obsługą handlu zagranicznego: transport, ubezpieczenia, spedycja. Międzynarodowy rynek usług turystycznych. Międzynarodowy rynek usług telekomunikacyjnych i łączności. Usługi finansowe. Rozliczenia usług finansowych. Formy obrotu usługami: licencjonowanie, przetargi, franchising, faktoring. Rynek usług ubezpieczeniowych.

Strona przedmiotu
2104-M-D3STRP-MPH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką działalności przedsiębiorstw międzynarodowych (korporacji transnarodowych) w środowisku międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem planowania strategicznego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)