Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023 2024Z 2024
2200-1P008 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu Podstawy prawa UE koncentrujemy się na analizie podstawowych zasad unijnego systemu prawnego i stosowaniu prawa UE w krajowych porządkach prawnych. Istotne miejsce zajmuje zagadnienie podstaw aksjologicznych UE, zwłaszcza konstrukcja rządów prawa i prawa podstawowe.

Strona przedmiotu
2200-1P008S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu Podstawy prawa UE koncentrujemy się na analizie podstawowych zasad unijnego systemu prawnego i stosowaniu prawa UE w krajowych porządkach prawnych. Istotne miejsce zajmuje zagadnienie podstaw aksjologicznych UE, zwłaszcza konstrukcja rządów prawa i prawa podstawowe.

Strona przedmiotu
2200-1P011 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podstawowy w ramach znajomości struktury instytucji administracyjnych w Polsce. Przedmiot stanowi dobre wprowadzenie do przedmiotu postępowanie administracyjne i prawo gospodarcze.

Strona przedmiotu
2200-1P011S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podstawowy w ramach znajomości struktury instytucji administracyjnych w Polsce. Przedmiot stanowi dobre wprowadzenie do przedmiotu postępowanie administracyjne i prawo gospodarcze.

Strona przedmiotu
2200-1P012 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest charakterystyka prawa cywilnego jako części prawa oraz analiza zagadnień ogólnych prawa cywilnego i instytucji prawnych oraz jego systematyki.

Prawo rzeczowe - przedmiotem zajęć jest analiza instytucji prawnych w zakresie problematyki prawa rzeczowego. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przedmiotem wykładu jest prawo na dobrach niematerialnych jako część prawa cywilnego. Zakresem wykładu objęte są przede wszystkim dobra niematerialne regulowane przepisami kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
2200-1P012S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest charakterystyka prawa cywilnego jako części prawa oraz analiza zagadnień ogólnych prawa cywilnego i instytucji prawnych oraz jego systematyki.

Prawo rzeczowe - przedmiotem zajęć jest analiza instytucji prawnych w zakresie problematyki prawa rzeczowego. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przedmiotem wykładu jest prawo na dobrach niematerialnych jako część prawa cywilnego. Zakresem wykładu objęte są przede wszystkim dobra niematerialne regulowane przepisami kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
2200-1P010 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest prawu karnemu, tj. dziedzinie prawa określającej zasady odpowiedzialności karnej, czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne, przepadek, środki kompensacyjne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego.

Wykłady są realizowane - zgodnie z przepisami: w sali wykładowej albo zdalnie przy użyciu narzędzia określonego zgodnie z przepisami - z użyciem prezentacji multimedialnej

Strona przedmiotu
2200-1P010S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest prawu karnemu, tj. dziedzinie prawa określającej zasady odpowiedzialności karnej, czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne, przepadek, środki kompensacyjne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego.

Wykłady są realizowane - zgodnie z przepisami: w sali wykładowej albo zdalnie przy użyciu narzędzia określonego zgodnie z przepisami - z użyciem prezentacji multimedialnej

Strona przedmiotu
2200-1P009 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie, w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz innych aktów normatywnych, ogólnych zasad ustroju państwowego, podstawowych praw, wolności i obowiązków jednostki oraz system organów państwa, ich kompetencji oraz wzajemnych relacji.

Strona przedmiotu
2200-1P009S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie, w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz innych aktów normatywnych, ogólnych zasad ustroju państwowego, podstawowych praw, wolności i obowiązków jednostki oraz system organów państwa, ich kompetencji oraz wzajemnych relacji.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)