Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Pedagogiczny)

Jednostka: Wydział Pedagogiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
2300-PBEP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Edukacja i funkcje społeczne kobiet w Rzeczypospolitej w kontekście społecznym politycznym i kulturowym XVI-XVIII w

Strona przedmiotu
2300-ART2-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ogólnouniwersyteckie Artyści (2) obejmuje spotkania z wybitnymi

przedstawicielami polskiej sztuki filmowej, przede wszystkim reżyserami a aktorami.

Przedmiotem planowanych dyskusji są zarówno doświadczenia artystyczne jak i społeczne

zaproszonych gości, a także refleksja nad obecnym stanem kultury polskiej.

Strona przedmiotu
2300-CWZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane wątki zarówno z klasycznej jak i współczesnej kultury europejskiej, w szczególności filozoficznej, ale również literackiej, podejmujące problematykę zła. Choć pewna część zajęć będzie poświęcona ujęciom klasycznym, to dobór zagadnień i literatury został dokonany zgodnie z kryterium współczesnego oddziaływania. Tematem zajęć są więc konceptualizacje zła, które wciąż „pracują” we współczesnej świadomości, zarówno w jej wymiarze filozoficznym, jak i w szerszym kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
2300-DMPXX-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarówno w Niemczech jak i w ZSRR w latach 1930-1945 (1953) bardzo doceniano rolę medium, jakim jest kino, w kreowaniu społecznych postaw. Propaganda bardzo lubiła ukazywać dzieci i młodzież - jako element optymistyczny, pozytywny, konstruktywny, jako istotną część kreowania ciepłego wizerunku wodza itp. Celem zajęć jest analiza tych zabiegów, ich porówanie w filmach niemieckich i radzieckich.

Strona przedmiotu
2300-HD-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu monograficznego jest pokazanie rozwoju wybranych zagadnień z myśli i praktyki pedagogicznej, wychowania domowego, historii rodziny od średniowiecza do połowy XX wieku, a także roli dziecka w propagandzie w XX wieku w III Rzeszy, ZSRR i Polsce Ludowej (w latach 1944-1956) - na przykładzie analizy fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych z epoki.

Strona przedmiotu
2300-KK1-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi filmami lat 60. i 70., które formułowały postawy kontrkulturowe.

Strona przedmiotu
2300-KK2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W drugiej części zajęć zapoznamy się z wybranymi filmami z lat 90. i 2000., które formułowały postawy kontrkulturowe.

Strona przedmiotu
2300-KPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć skoncentrujemy się na analizie kontrhegemonicznych i performatywnych dyskursów edukacyjnych, które są tworzone przez środowiska mniejszościowe, uciśnione w przestrzeni publicznej w Polsce.

Strona przedmiotu
2300-KPKP-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka:

1. Znaczenie pojęć: kultura popularna, kultura masowa, kultura nowoczesna, ponowoczesność i postmodernizm.

2. Praktyki kulturowe i ich badanie.

3. Uczestnictwo w kulturze, edukacja i kapitał kulturowy.

4. Mediatyzacja i globalizacja.

5. Zróżnicowania kulturowe.

6. Polityka kulturalna

7. Moda, zmienność i przygodność

8. Subkultury i alternatywy kulturowe.

9. Utowarowienie kultury

Strona przedmiotu
2300-MEP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W XVIII w. szkoła i edukacja w Rzeczypospolitej przechodziła dynamiczne zmiany od humanizmu do utylitaryzmu, od szkół zakonnych do państwowych, od edukacji szkolnej do kształcenia ustawicznego

Strona przedmiotu
2300-NO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie początków edukacji pozaszkolnej.

XVIII wiek to okres rozwoju edukacji pozaszkolnej.

Strona przedmiotu
2300-OK-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat subkultur młodzieżowych, kontrkultury i kultury alternatywnej.

Strona przedmiotu
2300-PSWR-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele: Przekazanie podstawowej wiedzy na temat problemów seksuologicznych okresu dojrzewania; uświadomienie studentom postaw wobec wychowania seksualnego i patologii seksualnych oraz problematyki HIV/AIDS; zapoznanie studentów z formami i metodami wychowania seksualnego; pomoc w nabywaniu kompetencji i umiejętności do dokonywania zmian we własnym stylu życia.Treści: problematyka szeroko pojętego wychowania seksualnego – rozwój seksualny, zachowania seksualne, erotyka a seksualizm, wychowanie seksualne, patologia seksualna: przejawy, uwarunkowania, profilaktyka, leczenie; psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS, postawy społeczeństwa wobec osób żyjących z HIV/AIDS, zagadnienia testowania w kierunku wykrywania przeciwciał anty – HIV; młodzież a AIDS.

Strona przedmiotu
2300-TSz-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs internetowy - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną najbardziej znane wydarzenia artystyczne, które przez odbiorców współczesnych artystom uznane zostały za skandal, a które okazały się później dziełami przełomowymi i rewolucyjnymi. Analizie poddane zostaną także dzieła sztuki współczesnej, które naruszają tabu kulturowe, przekraczają granicę estetyczną lub etyczną.

Strona przedmiotu
2300-FWK-WiP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje wybrane wątki ze współczesnej kultury europejskiej, w szczególności literackiej i filozoficznej, podejmujące problematykę przemocy i władzy. Zarówno wybór zagadnień, jak i literatury przeprowadzony został zgodnie z kryterium współczesnego oddziaływania: na poziomie pojęć, metafor, jak i całych paradygmatów teoretycznych. Inaczej mówiąc: tematem zajęć są idee, które wciąż „pracują” we współczesnej świadomości (a niekiedy i zbiorowej podświadomości): nie tylko na poziomie stricte filozoficznym, ale i w szerszym, kulturowo-cywilizacyjnym kontekście.

Strona przedmiotu
2300-WKŚ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Współczesne kino światowe” poświęcone są zapoznaniu studentów i studentek z problematyką różnych sposobów postrzegania kina oraz wybranymi tendencjami we współczesnym kinie. Podczas kolejnych zajęć przedstawione zostaną najważniejsze podejścia, ujęcia, koncepcje oraz metody służące postrzeganiu, problematyzowaniu i dyskursywizowaniu współczesnego kina. Podejście problemowe uzupełnione zostanie ujęciem historycznym podkreślającym trwałość wybranych tendencji w kinie światowym. Przy czym główny nacisk położony zostanie na kino kręgu euroatlantyckiego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)