Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów zaocznych EP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów zaocznych EP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
2400-ZU2EKO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapoznaje studentów z podstawami analizy ekonometrycznej. Przedstawia elementy teorii (najważniejsze pojęcia i twierdzenia), rozwiązania praktyczne (przykłady konkretnych modeli, interpretacja i wnioskowanie) oraz kierunki bardziej zaawansowanych analiz (konsekwencje odrzucenia założeń klasycznych). Zajęcia skupiają się na kwestiach praktycznych ilustrowanych przykładami jak i utrwalaniu zagadnień teoretycznych (zadania). Dodatkowo zadania skupiają się na określonych problemach badawczych. Od uczestników kursu wymagana jest znajomość - na poziomie elementarnym - statystyki matematycznej oraz algebry macierzy. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Strona przedmiotu
2400-EPZU2GB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-ZU2HE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Dokonamy historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych i kulturowych. Wykład poprowadzony zostanie w taki sposób, aby słuchacz zauważył, że rozwój ekonomii cechuje się pewną logiką, że istnieje wewnętrzna historia ekonomii, której motorem jest dążenie do eliminacji błędów, większej poprawności i ścisłości teorii, a z drugiej strony można mówić o historii zewnętrznej, „popychanej” przez nowe zjawiska gospodarcze, stawiające nowe wyzwania dla teorii ekonomicznej. W różnych okresach odmienne jest znaczenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju ekonomii.

Wykład kończy się kolokwium pisemnym. Kolokwium składa się z dwóch części: testu (30 pytań) oraz pytań problemowych (1 do wyboru z 4).

Strona przedmiotu
2400-EPZU2OR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z modelami zachowań przedsiębiorstw działających w warunkach niedoskonałej konkurencji. Motywem przewodnim wykładu będzie identyfikacja źródeł siły rynkowej przedsiębiorstw w różnych warunkach oraz strategii prowadzących do umocnienia pozycji na rynku (między innymi poprzez różnicowanie cen, różnicowanie produktów, blokowanie wejścia i zmowę). Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są licznymi przykładami praktycznymi w formie mini studiów przypadków lub prostych zadań obliczeniowych

Strona przedmiotu
2400-ZU2PRH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa handlowego i gospodarczego, które są wykorzystywane podczas prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców. Wykład zawiera prezentację zasad, reguł i przepisów prawnych i metod samoregulacji, na których opierają się transakcje handlowe w gospodarce rynkowej. Studenci dowiadują się o organizacji, formach i podstawowych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakończenia tej działalności, jak również postępowania w razie niewypłacalności przedsiębiorcy. W ramach wykładu prezentowane są typowe instrumenty zawierania i rozliczania transakcji gospodarczych, zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności wobec klientów, a także podstawowe regulacje publiczno-prawne dotyczące rejestracji, prowadzenia i nadzoru państwa nad wykonywaniem działalności gospodarczej, włączając w to zasady prawa konkurencji, nadużywania pozycji rynkowej oraz obowiązki związane z ochroną konsumentów

Strona przedmiotu
2400-EPZU2RI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami inwestowania. Tematyka stanowi powiązanie rachunkowości, finansów, matematyki finansowej i Excela. Kurs składa się z trzech bloków: a) optymalizacja portfela metodą Markowitza, b) analiza biznes planu, c) wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów. Zajęcia mają charakter warsztatowy – studenci w grupach przygotowują i prezentują projekty, które są podstawą zaliczenia przedmiotu.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)