Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
2500-F05-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy naukowej poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych w charakterze osób badanych. W ramach kursu, student może zarejestrować się w wewnętrznym panelu badawczym, w którym będzie oferowany udział w prowadzonych na UW badaniach z obszaru nauk o zachowaniu człowieka. Studenci będą mieli możliwość udziału w nich w charakterze osób badanych. REJESTRACJA pod adresem: https://uw.sona-systems.com Zarejestrowani studenci będą otrzymywać zaproszenia do badań i zdobywać punkty za ich ukończenie, uprawniające do zaliczenia kursu i otrzymania ECTS. Studenci będą samodzielnie wybierać, w których badaniach chcą uczestniczyć. System będzie oferował uczestnictwo w różnych typach badań

zachowania człowieka, prowadzone online, jak i stacjonarnie. Czas trwania kursu będzie zależał od tempa udziału w badaniach (maksymalnie do końca studiów).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1Z-2-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

. Wykład poświęcony jest wprowadzeniu w problematykę badań psychologicznych. Tematem zajęć będzie specyfika psychologii jako nauki, przebieg procesu badawczego, status pojęć psychologicznych oraz charakterystyka metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie.

Omówione będą zalety i wady podejścia ilościowego w badaniu zachowania się człowieka, rola statystyki. Wykład obejmować będzie również elementy filozofii nauki.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-02-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładu obejmuje prezentację podstawowych założeń teoretycznych oraz metod badania genetycznych i środowiskowych uwarunkowań różnic międzyosobniczych w zakresie szeroko rozumianych cech osobowości. Scharakteryzowane zostaną genetyczne składniki złożonego modelu odziedziczalności cech oraz podstawowe metody badawcze genetyki zachowania człowieka. Wykład ilustrowany będzie wynikami najbardziej reprezentatywnych badań behawioralno-genetycznych polskich i obcych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-3-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy podstaw diagnostyki psychologicznej za pomocą standardowych metod diagnostycznych. W trakcie wykładu analizowane są następujące zagadnienia: pojęcie testu psychologicznego i podstawowe wymogi stawiane testom psychologicznym; pojęcie rzetelności i trafności pomiaru testem oraz metody szacowania rzetelności i trafności pomiaru; wybrane elementy procedury konstruowania testów i strategie konstruowania testów; czynniki zniekształcające wyniki testowe; podstawowe problemy i strategie adaptacji kulturowej i demograficznej testów; problemy normalizacji wyników pomiaru testem; zasady interpretowania wyników testowych i korzystania z podręczników testowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB1Z-1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie rozległej siatki terminów psychologicznych oraz przedstawienie podstawowych zagadnień badanych przez psychologię. Przybliżony zostanie proces badawczy w psychologii. Ukazane też zostaną główne osiągnięcia tej nauki. Wszystko to powinno kojarzyć się studentom z nazwiskami autorów badań i teorii, a także powinno być poprawnie lokalizowane w przestrzeni i czasie.

Po zdaniu egzaminu z tego przedmiotu słuchacz powinien być przygotowany do kontynuowania studiów w dowolnej dziedzinie psychologii, odnajdując w niej elementy, które już zna lub o których istnieniu przynajmniej słyszał.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)