Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia obligatoryjne Psychologia 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia obligatoryjne Psychologia 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
2500-PL-PS-OB2Z-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy podstaw diagnostyki psychologicznej za pomocą standardowych metod diagnostycznych. W trakcie wykładu analizowane są następujące zagadnienia: pojęcie testu psychologicznego i podstawowe wymogi stawiane testom psychologicznym; pojęcie rzetelności i trafności pomiaru testem oraz metody szacowania rzetelności i trafności pomiaru; wybrane elementy procedury konstruowania testów i strategie konstruowania testów; czynniki zniekształcające wyniki testowe; podstawowe problemy i strategie adaptacji kulturowej i demograficznej testów; problemy normalizacji wyników pomiaru testem; zasady interpretowania wyników testowych i korzystania z podręczników testowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej jest nabycie umiejętności przekładania twierdzeń teoretycznych na język empirii oraz stworzenie okazji obserwacji i eksperymentalnej demonstracji mechanizmów, efektów i zależności z różnych obszarów psychologii teoretycznej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zorganizowane zostaną wokół głównych problemów (5 bloków, szczegóły w sylabusie do wykładu)

Blok 0: Wprowadzenie

Blok I: Emocje

Blok II: Motywy związane z równowagą

Blok III: Uczucia

Blok IV:Motywacje poza równowagą

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady obejmują podstawową problematykę psychologii pamięci i uczenia się. Zawierają wprowadzenie w tradycyjne i najnowsze kierunki badań nad pamięcią i uczeniem się. Przedstawione zostaną główne paradygmaty badań, stwierdzenia empiryczne, teorie wyjaśniające funkcjonowanie pamięci i uczenia się, aktualne kierunki badań. Zagadnienia pamięci i uczenia się będą omawiane z uwzględnieniem powiązań z innymi procesami poznawczymi, wpływu różnych zmiennych (m.in.czynników emocjonalnych i kontekstowych), neurofizjologicznych podstaw pamięci i uczenia się. Podjęte będą także zagadnienia związane z funkcjonowaniem pamięci w życiu codziennym oraz stosowaną psychologią pamięci.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Psychologia Rozwoju Człowieka I przedstawia mechanizmy, obszary oraz konteksty rozwoju od okresu prenatalnego do wieku 6 lat. Omawiane są główne teorie rozwoju oraz najnowsze dane empiryczne odnoszące się do rozwoju człowieka w pierwszych latach życia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. Celem wykładu jest poznanie właściwości przebiegu rozwoju człowieka na różnych etapach życia, poprzez odwołanie się do głównych teorii rozwojowych oraz do najnowszych danych empirycznych. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści wykładu oraz umożliwiają studentom zdobycie nowych umiejętności na bazie wiedzy prezentowanej podczas wykładów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest pomoc studentom w opanowaniu podstawowej wiedzy na temat koncepcji i teorii odnoszących się do różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, inteligencji i stylów poznawczych. Dodatkowo, wykład ma posłużyć do przedstawienia współczesnego stanu wiedzy na temat źródeł różnic indywidualnych oraz funkcjonalnego znaczenia różnic indywidualnych w zakresie inteligencji i temperamentu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami standardowych technik diagnostycznych oraz standardami stosowania tych technik w diagnozie psychologicznej.

 Zajęcia będą poświęcone: analizie zasad konstrukcji narzędzi diagnostycznych; omówieniu reguł posługiwania się podręcznikami do testów; treningowi elementarnych umiejętności w zakresie stosowania i interpretowania wybranych narzędzi psychometrycznych.

 Uczestnicy zapoznają się z najczęściej stosowanymi w praktyce psychologicznej narzędziami – wybrane testy będą sami wykonywać w trakcie zajęć.

 Zadaniem uczestników będzie także znalezienie osoby badanej, przygotowanie kontraktu diagnostycznego, przeprowadzenie trzech testów wraz z ich interpretacją oraz przygotowaniem krótkiej diagnozy ogólnej oraz informacji zwrotnych dla osoby badanej.

 Zasady prowadzenia i zaliczenia zajęć są takie same dla wszystkich grup ćwiczeniowych. Dobór omawianych technik ( i literatury z nimi związanej) zależy od prowadzącego grupę.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2Z-5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. Studenci nauczą się operowania na zbiorach danych oraz samodzielnego analizowania zależności za pomocą podstawowych testów statystycznych.

Omówiony zostanie interfejs programu SPSS oraz sposoby wprowadzania i importowania danych. Ćwiczenia będą dotyczyły:

statystycznego opisu zmiennej, standaryzacji wyników, przekształcania danych w programie, analiz na wybranych grupach oraz analiz w podziale na podzbiory.

W dalszej części omówione będą: testy t Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, wybrane testy nieparametryczne, test chi-kwadrat oraz miary współzmienności.

Studenci nauczą się także interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich opisu wg standardów APA.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-OB2L-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. Studenci nauczą się samodzielnego analizowania zależności z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych analiz statystycznych.

Ćwiczenia będą dotyczyły: dwuczynnikowej analizy wariancji w schemacie między i wewnątrzgrupowym oraz mieszanym; nieparametrycznych odpowiedników analizy wariancji, analizy regresji liniowej, analizy czynnikowej

Studenci nauczą się interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich opisu wg standardów APA.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)