Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady fakultatywne dla DSM/DSFR dz i w - 3 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady fakultatywne dla DSM/DSFR dz i w - 3 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2600-dz/w3DPOf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat przeznaczony jest dla osób zainteresowanych

zdrowiem psychicznym w organizacji. Celem zajęć jest rozwijanie swojej odporności psychicznej oraz wzmocnienie swoich kompetencje przywódczych,

szczególnie w obszarze dbałości o dobrostan psychiczny ludzi w organizacjach.

Strona przedmiotu
2600-dz/w3GPWPf
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają mechanizmy rynków kapitałowych oraz zagadnienia związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przez emitentów giełdowych oraz alokacją wolnych zasobów przez inwestorów. Zajęcia obejmują głównie rynki i uregulowania europejskie oraz warszawską giełdę papierów wartościowych.

Strona przedmiotu
2600-dz/w3KOZf
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem odpowiedzialnego zarządzania. Do zasadnicznych zagadnień analizowanych w trakcie konwersatorium należą

1. Kluczowe wyzwania w otoczeniu organizacji determinujące odpowiedzialne zarządzanie

2. Filary odpowiedzialnego zarządzania

a. Odpowiedzialność

b. Zrównoważoność

c. Etyka

3. Edukacja odpowiedzialnego zarządzania, kompetencje odpowiedzialnego menedżera

4. Proces odpowiedzialnego zarządzania: od planowania do kontroli

5. Odpowiedzialna organizacja

6. Uwarunkowania odpowiedzialnego zarządzania

7. Odpowiedzialna przedsiębiorczość

Strona przedmiotu
2600-dz/w3LWOf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie przez słuchaczy najważniejszych zagadnień związanych z logistyką w przedsiębiorstwie, łańcuchach dostaw i sieciach dostaw, a także poznanie sposobów wykorzystania logistyki do budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
2600-dz/w3MKBf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony dla studentów DSM i DSFRU, przyszłych menadżerów, konsultantów, pracowników firm międzynarodowych w kraju i zagranicą. Tzw. globalna siła robocza staje się faktem niezależnie od rozwoju procesów globalizacji. Ważne stają się dobre praktyki ESG (w tym przypadku silniej SG) z poszanowaniem wartości wszystkich aktorów uczestniczących w praktykach biznesowych. Dlatego zdefiniujemy pojawiające się w biznesie trudności komunikacyjne wynikające z różnic kulturowych uczestników. Spróbujemy zrozumieć ich podłoże oraz poszukamy rozwiązań koncyliacyjnych.

Strona przedmiotu
2600-dz/w3PLf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć będą poruszane podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Studenci zostaną zapoznani z wyzwaniami dotyczącymi zarządzania łańcuchem dostaw, logistycznej obsługi klienta, logistyki zaopatrzenia, logistycznego sterowania zapasami oraz procesami produkcyjnymi, a także logistyki dystrybucji i centrów logistycznych. Podczas zajęć zostaną przedstawione przykładowe metody oraz narzędzia zarządzania przydatne w działalności logistycznej.

Strona przedmiotu
2600-dz/w3PEf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-dz/w3PPZPf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną omówione najważniejsze problemy prawne zarządzania pracownikami wybrane w oparciu o aktualne orzecznictwo, a także globalne trendy (w tym między innymi coraz większe wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie pracy).

Strona przedmiotu
2600-dz/w3PSSZf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu z problematyką sporów sądowych dotyczących zatrudnienia oraz podstawowymi zasadami dochodzenia swoich praw przed sądami.

Strona przedmiotu
2600-dz/w3RNTf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-dz/w3ZSDf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-dz/w3SJOKf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-dz/w3SBBf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie najważniejszych metod statystycznych wykorzystywanych w analizach wyników badań biznesowych, np. badań marketingowych czy badań realizowanych na potrzeby HR

Strona przedmiotu
2600-dz/w3TKEf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-dz/w3ZRWf brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)