Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku MSM dzienne sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku MSM dzienne sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2600-MSMdz1BI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prezentowana jest technologia Business Intelligence ze szczególnym uwzględnieniem obsługi systemu Microsoft Power BI. Technologia BI ma za zadanie wspierać podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym, ale także strategicznym. Po rozważaniach o charakterze wprowadzającym (społeczeństwo informacyjne, wszechobecność danych, Big Data, krótki przegląd systemów informatycznych zarządzania) proponowana jest identyfikacja technologii BI, a także wyjaśnienie i prezentacja takich zagadnień, jak: rodzaje źródeł danych, hurtownie danych, operacje ETL, Power Query, Power Pivot, Power View, OLAP, podstawy notacji języka DAX, data mining. Studenci mają okazję w ramach przedmiotu samodzielnie tworzyć modele danych, przetwarzać dane i wizualizować wyniki celem tworzenia kokpitów menedżerskich. Poza przekazaniem wiedzy teoretycznej nacisk położony jest na praktykę obsługi oprogramowania i zespołową pracę projektową..

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1MIZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach treści programowych przedmiotu omówione zostaną podstawowe narzędzia ilościowe wykorzystywane w procesie analizy danych biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi optymalizacyjnych. Ponadto scharakteryzowane zostaną własności zbiorów danych statystycznych w kontekście aplikacji metod badania związków statystycznych oraz segmentacji rynku. Dalsza część zajęć wprowadzi słuchaczy w zagadnienia analiz przyczynowości z wykorzystaniem przede wszystkim modeli ekonometrycznych. Prezentowane przykłady empiryczne wymagać będą wykorzystania narzędzi informatyczno-komunikacyjnych tzn.: Excel, GRETL, EVIEWS, STATA lub R.

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1NEG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja i dyskusja zagadnienia konfliktu. Omówienie definicji negocjacji. Studiowanie sposobów przygotowania do negocjacji i jego konsekwencji. Praktykowanie umiejętności negocjacyjnych z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1OZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSMdz1PG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie zagadnień regulujących tematykę działalności gospodarczej. Przedmiot służy zapoznaniu z problematyką tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego.

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1PRZED
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie aktualnych problemów i nowoczesnych koncepcji przedsiębiorczości. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: uwarunkowania działań przedsiębiorczych, proces przedsiębiorczy, kompetencje przedsiębiorcze.

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1RKRZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące klasyfikacji kosztów do celów sprawozdawczych i zarządczych, funkcjonowania kalkulacyjnego rachunku kosztów oraz informacyjnego wspomagania procesu zarządzania operacyjnego jednostką

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1ZLD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z wiedzą dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw, relacji w łańcuchach dostaw, a także strategicznych i operacyjnych decyzji w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Po konwersatorium studenci powinni rozumieć różnice między zarządzaniem łańcuchem dostaw i logistyką, znaczenie integracji przedsiębiorstw będących ogniwami łańcucha dostaw, istotność współczesnych wyzwań w zarządzaniu łańcuchami dostaw, a także powinni posiadać umiejętność rozwiązywania strategicznych i operacyjnych problemów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Strona przedmiotu
2600-MSMdz1ZP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)