Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Judaistyki I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Judaistyki I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
2900-JSL-BIB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w ramach kierunku studiów Historia i kultura Żydów.

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących Biblii w historyczno-literackim kontekście czasów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu jej powstawania i recepcji oraz gatunków literackich wchodzących w jej skład.

Strona przedmiotu
2900-JSL-DIA-C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń warsztatowych jest kształcenie i pogłębianie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł do badań nad dziejami i kulturą Żydów, z uwzględnieniem specyfiki epok i różnorodnych typów źródeł. Szczegółowy wykaz omawianych tematów oraz lista lektur znajdują się w sylabusach.

Strona przedmiotu
2900-JSL-MK1-ERZH-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-JSL-HJZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia stanowią wybór tematów dotyczących historii politycznej i kultury Żydów w okresie grecko-rzymskim.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JHEB1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla studentów studiów judaistycznych I stopnia na kierunku „Historia i kultura Żydów”.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JHEB2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla studentów I roku studiów judaistycznych I stopnia na kierunku „Historia i kultura Żydów”.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JHEB3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla studentów studiów judaistycznych I stopnia na kierunku Historia i kultura Żydów.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JHEB4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla studentów studiów judaistycznych II roku I stopnia na kierunku „Historia i kultura Żydów”.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JHEB5 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla studentów studiów judaistycznych I stopnia na kierunku Historia i kultura Żydów.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JHEB6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla studentów studiów judaistycznych II roku I stopnia na kierunku „Historia i kultura Żydów”.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JJID1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Słownictwo języka jidysz; fleksja i składnia języka jidysz; zróżnicowanie rejestrów tego języka i ich wpływ na prawidłowe odczytywanie i interpretowanie tekstów źródłowych; konstrukcje gramatyczne języka jidysz w mowie i w piśmie; odczytywanie oraz tłumaczenie drukowanych i rękopiśmiennych tekstów w języku jidysz; typy informacji zawartych w jidyszowych materiałach leksykograficznych, biograficznych, katalogach, inwentarzach oraz na stronach internetowych i ich wykorzystanie; historyczna i kulturowa rola języka jidysz w dziejach Żydów aszkenazyjskich oraz w kulturze europejskiej; znaczenie podtrzymania znajomości tego języka jako jednego z języków zagrożonych wymarciem.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JJID2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Słownictwo języka jidysz; fleksja i składnia języka jidysz; zróżnicowanie rejestrów tego języka i ich wpływ na prawidłowe odczytywanie i

interpretowanie tekstów źródłowych; konstrukcje gramatyczne języka jidysz w mowie i w piśmie; odczytywanie oraz tłumaczenie drukowanych i

rękopiśmiennych tekstów w języku jidysz; typy informacji zawartych w jidyszowych materiałach leksykograficznych, biograficznych, katalogach,

inwentarzach oraz na stronach internetowych i ich wykorzystanie; historyczna i kulturowa rola języka jidysz w dziejach Żydów aszkenazyjskich oraz w kulturze europejskiej; znaczenie podtrzymania znajomości tego języka jako jednego z języków zagrożonych wymarciem.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JJID3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka jidysz dla zaawansowanych. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. Ich celem jest nauczenie studenta samodzielnej pracy z drukowanymi oraz rękopiśmiennymi tekstami jidysz.

Strona przedmiotu
2900-JSL-JJID4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka jidysz dla zaawansowanych. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. Ich celem jest nauczenie studenta samodzielnej pracy z drukowanymi oraz rękopiśmiennymi tekstami jidysz.

Strona przedmiotu
2900-JSL-ZWMW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy na temat dziejów i kultury Żydów w okresie pierwszej wojny światowej oraz w dwudziestoleciu miedzywojennym (ze szczególnym naciskiem na historię powszechną) oraz wybranych zagadnień monograficznych.

Strona przedmiotu
2900-JSL-LZTNA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest historii rozwoju literatury żydowskiej (jidysz) od XVIII do XX wieku.

Strona przedmiotu
2900-JSL-MK1-JJQ-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Terminy zajęć:

środa 18 października 11.30-13.00 i 15.00-16.30

piątek 20 października 9.45-11.15 i 11.30-13.00

poniedziałek 23 października 13.15-14.45 i 16.45-18.15

środa 25 października 15.00-16.30.

Strona przedmiotu
2900-JSL-PI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczący historii współczesnego Izraela. Dzieje państwa przedstawione są na tle historii regionu z uwzględnieniem tak historii politycznej jak i społecznej i ekonomicznej.

Strona przedmiotu
2900-JSL-PRII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praca pisemna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-JSL-RLZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć Religijna literatura żydowska jest pokazanie podstawowych żydowskich tekstów religijnych, środowisk w jakich powstawały oraz kręgu odbiorców, do których były adresowane. Zajęcia mają formę konwersatorium, złożonego z części wprowadzającej oraz lektury tekstu

Szczegółowy opis znajdzie się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych dzieł religijnej literatury żydowskiej oraz omówienie najważniejszych gatunków funkcjonujących w obrębie tej literatury.

Strona przedmiotu
2900-JSL-SZT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-JSL-WDJ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych koncepcji judaizmu oraz omówienie najważniejszych świąt i obyczajów, a także nurtów i odłamów religijnych funkcjonujących w obrębie tradycji żydowskiej lub z niej się wywodzących.

Strona przedmiotu
2900-JSL-WSZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego posługiwania się dostępnymi pomocami naukowymi i poprawnego konstruowania aparatu naukowego w pracach pisemnych. Studenci uzyskają ogólną orientację o miejscu i roli studiów żydowskich w humanistyce i o głównych ośrodkach realizujących badania w tym zakresie.

Strona przedmiotu
2900-HJS-L-WPPU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do pisarstwa naukowego.

Strona przedmiotu
2900-JSL-ZAGŁ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-JSL-ZAGWPR-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-JSL-ZPZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy na temat dziejów i kultury Żydów pod zaborami oraz wybranych zagadnień monograficznych.

Strona przedmiotu
2900-JSL-ZPZINT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-JSL-ZKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-JSL-M-K1-ZWMW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza na temat historii i kultury Żydów polskich w latach 1914-1939; ; czynniki formujące nowoczesne społeczeństwo żydowskie na początku

XX wieku; złożoność życia społecznego, politycznego i kulturalnego społeczności żydowskiej w okresie międzywojennym; rodzaj i skala zmian, które zaszły w społeczeństwie żydowskim w latach 1914-1939; uproszczenia i stereotypy w postrzeganiu i przekazach na temat tego okresu i przyczyny ich powstania; złożoność zagadnienia tożsamości żydowskiej; związki między wydarzeniami politycznymi a procesami społeczno-kulturowymi, ich znaczenie i przebieg; wybrane źródła do badania dziejów Żydów polskich w latach 1914-1939 i ich krytyczna analiza; krytyczna analiza wybranych pozycji z dorobku historiografii dotyczących dziejów Żydów w latach 1914-1939; specjalistyczna terminologia dotycząca dziejów Żydów w 1 poł. XX w.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)