Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Kultury Polskiej)

Jednostka: Instytut Kultury Polskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3002-1L1AS2COZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oparte na autorskim programie i podręczniku Antropologia słowa kulturowe ujęcie fenomenu językowości człowieka. Interdyscyplinarna wiedza o języku jako głównym medium kulturowym, jego przemianach (oralności, piśmie, druku, mediach cyfrowych) i towarzyszących im przemianach kulturowych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych fenomenów współczesnego funkcjonowania słowa w kulturze).

Strona przedmiotu
3002-1L1AW2COZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oparte na autorskim programie i podręczniku Antropologia widowisk ujęcie kultury jako praktyki dramatycznej. Przegląd stanowisk dotyczących teatralności i teatralizacji oraz widowiskowości jako właściwości kultury.

Strona przedmiotu
3002-1LB2W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omówione zostaną wybrane teksty biblijne, które w sposób trwały wpłynęły na kulturę europejską. Pokazany zostanie również proces "długiego trwania" tej tradycji w postaci nawiązań i przekształceń, ale nade wszystko interesować nas będą różnorodne tradycje interpretacyjne i hermeneutyki wywodzące się historycznie z lektury Pisma lub wobec niego współcześnie aplikowane.

Wykład z elementami konwersatorium.

Strona przedmiotu
3002-HKOAMF2C brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3002-HKOCZ2C1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak wskazują badacze, w kształtowaniu nowoczesnej kultury czeskiej istotną rolę odegrał paradygmat awangardowy, którego wpływ jest wyraźny nie tylko w sztuce, ale też w różnych instytucjach i praktykach życia społecznego. W czasie zajęć skoncentrujemy się na poszukiwaniu wcieleń i reinterpretacji awangardowych tendencji na przestrzeni całego wieku XX.

Strona przedmiotu
3002-1HKP2COD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia korespondują z wykładem pod tym samym tytułem, który ma charakter syntetyczny i w ogólnym zarysie stabilizuje obraz kultury poszczególnych epok dawnych. Ćwiczenia prezentują różnorodne aspekty kultury polskiej w XIX wieku. Student wybiera jedną z oferowanych grup.

Strona przedmiotu
3002-1HKP2COD1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia korespondują z wykładem pod tym samym tytułem, który ma charakter syntetyczny i w ogólnym zarysie stabilizuje obraz kultury poszczególnych epok dawnych. Ćwiczenia prezentują różnorodne aspekty kultury polskiej w XIX wieku. Student wybiera jedną z oferowanych grup.

Strona przedmiotu
3002-1L1HKP2W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład to przegląd ważnych zjawisk w kulturze polskiej od 1795 do 1918 roku z zaznaczeniem pęknięcia między dwoma wymiarami dziewiętnastowieczności: duchowym i codziennym. W ramach cyklu poruszam także problem relacji kultury polskiej ze zjawiskami ówczesnej kultury europejskiej.

Strona przedmiotu
3002-HKOS2CE1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu syntetyczne przybliżenie najważniejszych zagadnień z historii krajów i kultur nordyckich, zarówno z uwzględnieniem tropów wspólnej tożsamości północnoeuropejskiej, jak i lokalnych oraz etnicznych zróżnicowań. Kryterium porządkowania materiału (historycznego, socjologicznego, politycznego i artystycznego) będzie z jednej strony proces cywilizacji, tj. analiza kulturowych uwarunkowań skandynawskiego modelu demokracji, państwa opiekuńczego, społeczeństwa dobrobytu, a z drugiej - kształtowanie się politycznej, etnicznej i kulturowej mapy współczesnej Skandynawii (rozpatrywane w szerokim kontekście kulturowym i społecznym dążenia do niezależności poszczególnych krajów). Wiedza ta zostanie skonfrontowana ze współczesnymi dyskursami nordyckimi i wyzwaniami społecznymi.

Strona przedmiotu
3002-HKOZ2C brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentki/studenta z historią, kulturą i tradycją Żydów - od czasów starożytnych do współczesności. Szczególny

nacisk położony zostanie na dzieje Żydów polskich.

Strona przedmiotu
3002-HKOPB2CE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupione są wokół współczesnej kultury litewskiej, łotewskiej i estońskiej.

Są pomyślane jako cykl, w centrum którego są teksty kultury (literatura, film, teatr) oraz publicystyczne w ostatnich lata żywo obecne w krajach bałtyckich.

Strona przedmiotu
3002-1UWK2CO1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są różnym typom uczestnictwa w kulturze oraz poddają analizie ideowe i organizacyjne aspekty funkcjonowania sektora kultury w Polsce.

Strona przedmiotu
3002-1UWK2CO2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są różnym typom uczestnictwa w kulturze oraz poddają analizie ideowe i organizacyjne aspekty funkcjonowania sektora kultury w Polsce.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)