Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok studiów licencjackich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok studiów licencjackich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022
3102-PME-ATMO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą obejmowały wiedzę z zakresu odkryć geograficznych Afryki ze szczególnym uwzględnieniem roli Polaków, informacje dotyczące ikonografii i etnografii afrykańskiej. Ponadto poruszona będzie tematyka związana z prowadzeniem badań w terenie, kwestie związane z restytucją dóbr kultury oraz podstawowe zagadnienia muzealnicze związane z etnografią Afryką.

Strona przedmiotu
3102-LAAL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu antropologii lingwistycznej - działu antropologii, który zakłada, że praktyki językowe są praktykami społecznymi i zajmuje się analizą związków pomiędzy językiem, kulturą oraz społeczeństwem.

Strona przedmiotu
3102-LPLG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasyczną i najnowszą literaturą przedmiotu dotyczącą antropologii pielgrzymek i związanych z nimi społecznych imaginariów.

Strona przedmiotu
3102-LAPIS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć prześledzimy rozwój antropologicznej refleksji dotyczącej płci i seksualności. Przyjrzymy się: znaczeniu terminów sex (płeć) i gender (płeć kulturowa); relacjom między koncepcją płci kulturowej a dychotomiami kultura - natura i publiczne - prywatne; mechanizmom współuczestniczącym w społecznym tworzeniu płci i seksualności, takim jak edukacja czy religia; konstrukcji kobiecości, męskości i seksualności z kontekście postkolonialnym i postsocjalistycznym; przemocy seksualnej.

Strona przedmiotu
3102-LANS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systematyczny przegląd podstawowych pojęć i koncepcji dotyczących życia społecznego z perspektywy antropologicznej. Prezentacja różnorodności obszarów penetracji etnograficznej w wymiarze społecznym: od wiejskich czy plemiennych społeczności lokalnych, przez współczesne miasta, po cyberprzestrzeń.

Strona przedmiotu
3102-LBMZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są kulturze białoruskiej zarówno tej kształtowanej w czasach BSRR jak i współcześnie. Ich celem jest wprowadzenie i przybliżenie wybranych przejawów kultury białoruskiej oraz zwrócenie uwagi na próby jej emancypacji. Zajęcia mają charakter konwersatorium.

Strona przedmiotu
3102-LKSOC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyczne teorie socjologiczne to wykład przybliżający podstawy i główne inspiracje socjologii jako teorii społeczeństwa, a także prace ważnych przedstawicieli dyscypliny. Nacisk zostanie położony na sposób, w jaki autorzy, tworzący w różnych czasach i kontekstach, konceptualizowali świat społeczny.

Dobór tematów kształtowany jest zgodnie z tradycją, która podstawy teorii socjologicznej rozumie szeroko i włącza w nie także tych autorów (z kręgu filozofii i myśli politycznej), którzy tworzyli na długo przed powstaniem socjologii jako naukowej dyscypliny. Aby powstała socjologia jako naukowa teoria i technika badania społeczeństwa, konieczne było przyjęcie ogólnych założeń na temat tego, czym jest świat społeczny, jak trwa i jak się zmienia.

Dzięki szerszym ramom historycznym, studenci mają szansę z dystansu spojrzeć na nowsze teorie i metody, a także pełniej rozumieć współczesne debaty społeczne i polityczne.

Strona przedmiotu
3102-LKSL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest refleksja nad tak zwaną sztuką ludową (plastyką), rozumianą jako zmienny w czasie zespół praktyk społecznych, dyskursów i rzeczy.

Strona przedmiotu
3102-LKIP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia nawiązywać będą do opracowanych przez Marshalla Rosenberga sposobu tzw. porozumienia bez przemocy, osadzonego w kontekście podstaw logiki i etyki. Sposób ten sprzyja minimalizowaniu konfliktów, budowaniu wzajemnego zrozumienia, rewizji potrzeb stron i osiąganiu wspólnych rozwiązań. Przewiduje koncentrowanie się w rozmowie na spostrzeżeniach, uczuciach, potrzebach i prośbach. Inne formy wypowiedzi (osądy, krytyka, żądania, diagnozy, interpretacje, zarzuty itp.) utrudniają rozwiązywanie konfliktów. Metoda ta jest bardzo prosta, lecz jej wdrożenia – znacznie trudniejsze, toteż wymagają ćwiczeń.

Strona przedmiotu
3102-LLBT1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 56 godzin
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LLBT3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 56 godzin
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LLBT4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 56 godzin
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LPITN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są warsztatem pisania projektów i tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
3102-PME-SLN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawione zostaną: materiał faktograficzny dotyczący wybranych dziedzin tradycyjnej i współczesnej polskiej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, ogólne zasady podziału na sztukę przedstawiającą i sztukę zdobniczą, a także zdobnictwo wnętrz i akcesoria związane z rokiem obrzędowym.

Strona przedmiotu
3102-LTCI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zastosowań technologii cyfrowej w gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji i wiedzy.

Strona przedmiotu
3102-LTNO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom wybranych teorii odnoszących się do nowoczesności i ponowoczesności. Omówione zostaną prace badaczy (antropologów, socjologów, filozofów), którzy mieli największy wpływ na powstanie dominujących w dyskursach nauk humanistycznych i społecznych metanarracji, takich jak: ewolucjonizm, emancypacja, konsumpcjonizm, materializm, psychoanaliza. Każdy wykład poświęcony będzie innemu zagadnieniu, które zostanie przedstawione z różnych punktów widzenia i odniesione do konkretnych antropologicznych problemów. Przedstawione zostaną ponadto konsekwencje metodologiczne i epistemologiczne przyjęcia założeń wypracowanych na gruncie omawianych metanarracji.

Strona przedmiotu
3102-LZIC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie konwersatorium przyjrzymy się wyzwaniom współczesności, z jakimi zmagają się na co dzień rdzenne narody północnej Syberii.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)