Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3202-S2ONJR21e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej oraz wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C2 według ESOKJ (kurs C2.1), kształtowanie sprawności receptywnych i produktywnych w ramach dyskursu przedsiębiorczości, opanowanie wiedzy z zakresu stosunków ekonomicznych i działalności gospodarczej firmy (m.in.: prezentacja firmy, rodzaje przedsiębiorstw i ich struktura, transakcje handlowe, marketing i reklama). Zagadnienia pragmatyczne: strategie komunikacyjne używane w komunikacji sfery ekonomii i finansów, zwroty konwencjonalne używane w prowadzeniu dokumentacji handlowej, zasady redagowania pism służbowych i urzędowych, projekt kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania w zakresie tematów potocznych, akademickich oraz sfery ekonomii i finansów, sprawnego formułowania wypowiedzi pisemnych z uwzględnieniem odpowiedniej konwencji i jedności stylistycznej.

Strona przedmiotu
3202-S2ONJR22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej oraz wszystkich sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C2 według ESOKJ (kurs C2.2), kształtowanie sprawności receptywnych i produktywnych w ramach dyskursu przedsiębiorczości i bankowości, opanowanie wiedzy z zakresu stosunków ekonomicznych i systemu bankowego (m.in.: działalność banków, rodzaje operacji bankowych, działalność giełdowa, działalność ubezpieczeniowa). Zagadnienia pragmatyczne: strategie komunikacyjne używane w komunikacji sfery ekonomii i finansów, zwroty konwencjonalne używane w prowadzeniu dokumentacji bankowej i ubezpieczeniowej, projekt firmy ubezpieczeniowo-finansowej. Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania w zakresie tematów potocznych, akademickich oraz sfery ekonomii i finansów, sprawnego formułowania wypowiedzi pisemnych z uwzględnieniem odpowiedniej konwencji i jedności stylistycznej.

Strona przedmiotu
3202-S2ORTW22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja najnowszych osiągnięć kultury rosyjskiej w zakresie literatury, kinematografii, sztuk plastycznych i muzyki popularnej przełomu XX i XXI wieku oraz w XXI wieku.

Strona przedmiotu
3202-S2ORTW21o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką rosyjskiego ustroju politycznego i gospodarczego, stanem rosyjskiej demokracji, rolą Rosji na arenie międzynarodowej, wewnętrznymi i zewnętrznymi problemami Rosji, jak również z wybranymi zagadnieniami związanymi z ewolucją ideologiczną w Rosji posowieckiej.

Strona przedmiotu
3202-S2OTI21o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy. Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)