Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Studium Europy Wschodniej)

Jednostka: Studium Europy Wschodniej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3620-LIC1-BSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polskie przedwojenne instytuty i instytucje zajmujące się Wschodem. Utopia komunistyczna i jej wyznawcy; pojęcie totalitaryzmu i kwestia podobieństw ruchu komunistycznego i ruchu narodowo-socjalistycznego. Przyczyny poparcia dla komunizmu - "osobowość autorytarna". Opozycja i dysydenci w państwach rządzonych przez komunistów; komunizm i Rosja jako przedmiot dyskusji w polskim ruchu opozycyjnym lat 1976-1989; rola i wpływ ośrodków emigracyjnych. Badania nad historią komunizmu po roku 1989/1990. Problem rozrachunku z przeszłością.

Strona przedmiotu
3620-PDPL-BER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przedstawia kwestie bezpieczeństwa energetycznego regionu Europy Środkowej, kontekście uwarunkowań gospodarczych, politycznych i geograficznych. Wychodząc od opisu sytuacji geopolitycznej i gospodarczej państw Europy Środkowo-Wschodniej, opisywana jest również rola uregulowań wynikających z polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz uwarunkowań gospodarczych najważniejszych państw członkowskich UE na kształtowanie się nowych rozwiązań prawnych i faktycznych w państwach Europy Środkowej. Słuchacze powinni otrzymać informacje na temat dzisiejszego stanu bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz możliwych wariantów rozwoju sytuacji energetycznej, przy uwzględnieniu zmian sytuacji politycznej. Zaznaczona jest również rola innych, pozaeuropejskich podmiotów oraz organizacji międzynarodowych istotnych dla kształtowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Strona przedmiotu
3620-MGR-GPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony w części jest przemianom terytorialnym na analizowanym obszarze. W sylabusie podano liczne wydarzenia historyczne. Ich wyliczenie nie służy przyswojeniu przez studentów wiedzy o dziejach interesującego nas regionu, lecz wskazaniu ram chronologicznych, w których odbywało się kształtowanie, przemiany i zanikanie opisywanych terytoriów politycznych, kulturowych, gospodarczych itp. Terytoria te będą omawiane w czasie wykładu w ujęciu terytorialno-chronologicznym a ich kształtowanie i przemiany na podstawie map przekazywanych przez wykładowcę.

Strona przedmiotu
3620-LIC2-GSGOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-PDPL-G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-LIC2-HB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem ćwiczeń są dzieje Europy Środkowej i Bałkanów w wieku XX.

Strona przedmiotu
3620-PDPL-HBKZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe etapy rozwoju państwa sowieckiego i ustroju komunistycznego wraz z problematyką jego genezy. Opisuje proces przeobrażeń ustroju państwowego, problematykę społeczną, narodowościową religijną i ideologiczną. Wykład ukazuje stopniowy rozkład systemu sowieckiego na wszystkich wymienionych płaszczyznach aż po rozpad państwa, powstanie Rosji postsowieckiej i ewolucję tej nowej formy politycznej państwa w ostatnich dwóch dekadach.

Wykład ukazuje powstanie bloku państw komunistycznych po II wojnie światowej, budowę systemu totalitarnego i jego wewnętrzne sprzeczności. Szczególną uwagę poświęca tendencjom emancypacyjnym w państwach bloku sowieckiego aż po rozpad „imperium zewnętrznego” na drodze „aksamitnych rewolucji”.

Strona przedmiotu
3620-LIC1-HESB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są ogólnemu omówieniu przekształceń politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych na terenie Europy Środkowej i Bałkanów od wybuchu wielkiej rewolucji francuskiej (1789) do wybuchu I wojny światowej (1914).

Strona przedmiotu
3620-LIC2-HES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów omówione zostaną kluczowe dla dziejów Europy Środkowej i Bałkanów wydarzenia i zjawiska. Nacisk położony będzie na chronologiczne przedstawienie najistotniejszych problemów narodowościowych, politycznych, społecznych i gospodarczych XX wieku, w kontekście wydarzeń kontynentalnych. Celem wykładu jest przedstawienie regionu Europy Środkowej i Bałkanów jako obszaru zróżnicowanego pod względem społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym i etnicznym.

Strona przedmiotu
3620-LIC3-HKLSESB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-LIC3-HKLSOSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest próba definiowania regionu sowieckiego/postsowieckiego w kontekście kulturowym i cywilizacyjnym na podstawie współczesnych nurtów krytycznych teorii humanistycznych. Zaprezentowana zostanie przestrzenna i czasowa ciągłość kulturowo-politycznych zjawisk na obszarze sowieckim i postsowieckim, relacji centrum-peryferia oraz definitywne znaczenie pola wiedzy/władzy dla procesów kulturowych na przestrzeni postsowieckiej. Na podstawie metodologicznych aspektów zostaną zanalizowane wybrane utwory literackie, filmowe, muzyczne, intelektualne, które mają kluczowe znaczenie dla postrzegania procesów kulturowych na obszarze postsowieckim. W równym stopniu uwzględnione zostaną główne tendencje w architekturze I kulturze materialnej a także podstawowe pojęcia kultury późnosowieckiej I postsowieckiej tj. np. Kultura protestu, kultura oficjalna i “niepodległa”. W podsumowaniu zostanie podjęta próba definiowania tożsamości “człowieka postsowieckiego”.

Strona przedmiotu
3620-MGR-HRc brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie historii współczesnej Europy Wschodniej w XX stuleciu, a także na temat źródeł historycznych i sposobów ich interpretacji.

Słuchacze poznają różne rodzaje dokumentów historycznych i będą je umieli rozpoznać i scharakteryzować. Będą wiedzieli, w jaki sposób przygotowuje się dokumenty międzynarodowe, jaka jest ich budowa i jakie konsekwencje niosło ich podpisanie. Ocenią także stopień i sposób ich realizacji w praktyce.

Strona przedmiotu
3620-MGR-HRw brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-LIC1-HREW17w brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-LIC1-HREW17cw brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-LIC2-HSG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-LIC2-HZOP(cw) brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią ZSSR i obszaru postsowieckiego.

Strona przedmiotu
3620-LIC2-HZOP(w) brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią ZSSR i obszaru postsowieckiego.

Strona przedmiotu
3620-PDPL-KNKRKWZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 5.5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-MGR2-KAOSW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problemy metodologii pracy analitycznej

Strona przedmiotu
3620-MGR2-KPZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium polskiej polityki zagranicznej (Europa środkowo-Wschodnia i Bałkany) obejmuje zagadnienia związane z założeniami i praktyką ppz w odniesieniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów.

Strona przedmiotu
3620-PDPL-KPZTPD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie teorii i praktyki dyplomacji polskiej oraz europejskiej w XX stuleciu, a także na temat teorii i praktyki stosunków międzynarodowych.

Student pozna różne rodzaje dokumentów dyplomatycznych i będzie umiał je rozpoznać i scharakteryzować. Będzie wiedział w jaki sposób przygotowuje się dokumenty dyplomatyczne, jaka jest ich struktura i niezbędne elementy, różniące je od innego typu dokumentów. Pozna znaczenie dokumentu dyplomatycznego jako źródła historycznego. Pozna praktyczne konsekwencje działań dyplomatycznych lub ich braku.

Strona przedmiotu
3620-MGR1-MNS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać studentów z podstawowymi metodami i technikami badawczymi stosowanym w naukach społecznych, tak żeby studenci potrafili stworzyć i przeprowadzić własny projekt badawczy

Strona przedmiotu
3620-LIC2-ON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z wybraną trasa i opisem przedmiotu

Strona przedmiotu
3620-MGR1-ON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-LIC1-POWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie „Podstawy ochrony własności intelektualnej” umożliwia studentom zapoznanie się i zrozumienie kluczowych zasad i najważniejszych przepisów dotyczących poszanowania oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej

Strona przedmiotu
3620-MGR1-PBM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zawierają ogólne omówienie zmiany architektury bezpieczeństwa Europy i Azji po zimnej wojnie, polityki i strategii mocarstw oraz NATO i Unii Europejskiej w XXI wieku, przyczyn i przebiegu współczesnych wojen oraz konfliktów lokalnych, zagrożeń terrorystycznych, polityki bezpieczeństwa Polski oraz innych państw regionu po 1989 roku.

Strona przedmiotu
3620-PDPL-PPW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje problematykę stosunków polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich w przekroju historycznym. Uwzględnia problem stosunków z Ukrainą i Białorusią po odzyskaniu niepodległości, kwestię poparcia Polski dla dążeń niepodległościowych narodów zniewolonych przez bolszewizm (Prometeizm). Szczególną wage przywiązuje się do kwestii polskiej polityki wobec wschodnich republik ZSRS w okresie rozpadu imperium sowieckiego oraz rozwój stosunków Polski z państwami postsowieckimi w ostatnich dwóch dekadach.

Strona przedmiotu
3620-MGR1Z-PPW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera omówienie podstaw polskiej polityki wschodniej od XVI w. do 1914 r., ze szczególnym uwzględnieniem polityki Rzeczypospolitej wobec Moskwy (Rosji) na wschodzie (tereny sporne Ukrainy zadnieprzńskiej; Smoleńszczyzna), północnym-wschodzie (Inflanty – Łotwa, Estonia, Kurlandia) i południowym-wschodzie (Zaporoże i południowa Ukraina) w kontekście zmieniających się sojuszy europejskich.

Strona przedmiotu
3620-MGR1L-PPW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)