Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego)

Jednostka: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L 2023
4007-L3FPPE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
4007-L3POSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć polityki społecznej, przekazać mu wiedzę o sposobach definiowania polityki społecznej, jej najważniejszych wartościach i instytucjach oraz dylematach praktycznych wyborów w sferze społecznej. Studenci powinni poznać główne pojęcia i systemowe mechanizmy polityki społecznej dla lepszego (kontekstowego) rozumienia realizacji jej polityk szczegółowych, poznawanych w trakcie przedmiotów specjalistycznych.

Strona przedmiotu
4007-L3PRPR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie regulacji i zasad prawa pracy, w tym podstawowych form prawnych zatrudniania i różnic między nimi. Omówione zostaną specyficzne źródła prawa pracy i ich hierarchia, ustalanie treści oraz ustanie stosunku pracy (m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę), z uwzględnieniem podstaw zatrudnienia w administracji publicznej. Wskazane zostaną prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność stron stosunku pracy, jak również podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy.

Strona przedmiotu
4007-L3SEMLIC1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej. Seminaria służą także doskonaleniu warsztatu pisania pracy dyplomowej oraz przygotowaniu do egzaminu licencjackiego.

Strona przedmiotu
4007-L3TNMA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie negocjacji i mediacji. Konflikt i kooperacja jako podłoże sytuacji negocjacyjnej. Negocjacje jako proces komunikacji. Podstawy teorii komunikacji. Kulturowe i etyczne uwarunkowania negocjacji.

Strona przedmiotu
4007-L3WJST brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do zagadnień współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz konsultacji społecznych.

Strona przedmiotu
4007-L3ZAPU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przybliżenie prawa zamówień publicznych jako szybko rozwijającej się

gałęzi prawa, obejmującej całokształt norm prawnych regulujących dokonywanie dostaw,

świadczenia usług i robót budowlanych przez instytucje realizujące zadania publiczne. W skali

globalnej określa ono zasady wydatkowania środków publicznych, w tym pochodzących z

Unii Europejskiej. Zostaną przedstawione zasady i tryby udzielania zamówień publicznych,

środki ochrony prawnej, kontrola udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe

w sprawach uregulowanych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.

Strona przedmiotu
4007-L3ZWAP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świat organizacji. Nauki polityczne a nauki o organizacji i zarządzaniu. Rozumienia organizacji i zarządzania, paradygmaty, szkoły i kierunki oraz metafory. Zarządzanie i role menedżerskie. Specyfika zarządzania w administracji publicznej. Organizacja a otoczenie. Funkcje, cele, kryteria efektywności i stadia rozwoju organizacyjnego. Polityka i proces strategiczny, strategie, ich uwarunkowania i wdrażanie, analiza i zarządzanie strategiczne. Struktura formalna i porządek nieformalny. Modele i typy struktur. Społeczna odpowiedzialność i patologie organizacyjne. Kultury organizacyjne, modele, typologie, funkcje, zarządzanie w warunkach wielokulturowości. Komunikacja i procesy decyzyjne. Motywowanie i zarządzanie potencjałem społecznym. Władza i przywództwo. Władza a własność w organizacji, nadzór korporacyjny. Konflikt i zarządzanie konfliktem. Zmiana organizacyjna, opór wobec zmiany i możliwości jego przezwyciężania. Kontrola.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)