Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Zarządzania - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
2600-ZMDMMon Wykłady monograficzne IV i V rok, MSD sem. letni Lista przedmiotów
2600-DZ/W-MON Wykłady monograficzne dla studiów dziennych i wieczorowych Lista przedmiotów
2600-MSRiFz2MON Wykłady monograficzne dla MSRiF Warszawa ZAOCZNE - 2 rok Lista przedmiotów
2600-MSMz-st2MON Wykłady monograficzne dla MSM Warszawa ZAOCZNE - 2 rok (stary program) Lista przedmiotów
2600-MSMw-st-2MON Wykłady monograficzne dla MSM Warszawa WIECZOROWE - 2 rok Lista przedmiotów
2600-ZMN-IBP-FAK-1+2 Wykłady monograficzne dla International Business Program Lista przedmiotów
2600-MSD-MSW-MON Wykłady monograficzne dla 4 i 5 rok, MSD i MSW oraz dla DSM Lista przedmiotów
2600-DSMz31MON Wykłady monograficzne dla 3 roku DSM, DSFIR zaoczne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSMw31MON Wykłady monograficzne dla 3 roku DSM wieczorowe sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSMdz31MON Wykłady monograficzne dla 3 roku DSM dzienne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSFRz31MON Wykłady monograficzne dla 3 roku DSFiR zaoczne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSFRw31MON Wykłady monograficzne dla 3 roku DSFiR wieczorowe sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSFRdz31MON Wykłady monograficzne dla 3 roku DSFiR dzienne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSMz1MON Wykłady monograficzne dla 1 roku MSM zaoczne Lista przedmiotów
2600-MSFRz1MON Wykłady monograficzne dla 1 roku MSFiR zaoczne Lista przedmiotów
2600-MSFRdz1mon Wykłady monograficzne dla 1 roku MSFiR dzienne Lista przedmiotów
2600-DSFRz11MON Wykłady monograficzne dla 1 roku DSFiR zaoczne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSFRw11MON Wykłady monograficzne dla 1 roku DSFiR wieczorowe sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSFRdz11MON Wykłady monograficzne dla 1 roku DSFiR dzienne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSMz12FAK Wykłady fakultatywne dla MSM ZAOCZNE - 1 rok Lista przedmiotów
2600-MSz2FAK Wykłady fakultatywne dla MSM i MSZFR zaoczne 2 rok Lista przedmiotów
2600-MSdz2FAK Wykłady fakultatywne dla MSM i MSZFR dzienne- 2 rok Lista przedmiotów
2600-MSMdz12FAK Wykłady fakultatywne dla MSM DZIENNE - 1 rok Lista przedmiotów
2600-MSFRz12FAK Wykłady fakultatywne dla MSFRiU ZAOCZNE - 1 rok Lista przedmiotów
2600-MSFRdz12FAK Wykłady fakultatywne dla MSFRiU DZIENNE - 1 rok Lista przedmiotów
2600-DSz3FAK Wykłady fakultatywne dla DSM/DSFR z - 3 rok Lista przedmiotów
2600-DSdz/w3FAK Wykłady fakultatywne dla DSM/DSFR dz i w - 3 rok Lista przedmiotów
2600-DSMdz31WdW Wykłady do wyboru (fakultatywne) dla 3 roku DSM dzeinne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSMz31WDW Wykłady do wyboru (fakultatywne) dla 3 roku DSM dzeinne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DS-MS-sem Seminaria dyplomowe I i II stopnia dz, w, z Lista przedmiotów
2600-SEMINARIA Semianaria dla studiów I i II stopnia Lista przedmiotów
2600-PSMzzlOB PSM Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Lista przedmiotów
2600-PSMzplOB PSM Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Lista przedmiotów
2600-PSMzozlOB PSM Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Lista przedmiotów
2600-PSMzpOB PSM Zarządzanie Projektem Lista przedmiotów
2600-PSMplzOB PSM Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce Lista przedmiotów
2600-PSMrdsOB PSM Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki Lista przedmiotów
2600-PSMzmsOB PSM Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży Lista przedmiotów
2600-PSMzjoOB PSM Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową Lista przedmiotów
2600-PSMpkOB PSM Polityka klimatyczna i zarz. ochroną środowiska oraz transformacją energetyczną w wymiarze lok. Lista przedmiotów
2600-PSMogOB PSM Ogólnomenedżerskie Lista przedmiotów
2600-PSMnwbOB PSM Negocjacji w Biznesie Lista przedmiotów
2600-PSMmpOB22 PSM Menadżer Publiczny - zima Lista przedmiotów
2600-PSMmpOB12 PSM Menadżer Publiczny - lato Lista przedmiotów
2600-PSMmpfOB PSM Marketing Produktów Farmaceutycznych Lista przedmiotów
2600-PSMizgOB PSM Innowacyjne Zarządzanie Gminą Lista przedmiotów
2600-PSMftOB PSM FinTech Lista przedmiotów
2600-PSMdzOB PSM Doradztwo Zawodowe Lista przedmiotów
2600-PSMartOB PSM dla Twórców, Artystów I Animatorów Kultury Lista przedmiotów
2600-PSMzipOB PSM dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Lista przedmiotów
2600-PSMaikOB PSM Audyt I Kontrola Wewnętrzna Lista przedmiotów
2600-PSMamOB PSM Akademia Menedżera Lista przedmiotów
2600-SumSchool Przedmioty w ramach Szkoły Letniej na Wydziale Zarządzania Lista przedmiotów
2600-KEUDOS Przedmioty w ramach programu o podwójnym dyplomie KEUDOS Lista przedmiotów
2600-S2-IBP-PU-11 Przedmioty uzupełnijące dla 1 roku, 1 sem., stacjonarne IBP Lista przedmiotów
2600-SZD-NS Przedmioty Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Lista przedmiotów
2600-MSZFRdz12SPE Przedmioty specjalnościowe dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni Lista przedmiotów
2600-MSFRz12SPE Przedmioty specjalnościowe dla MSFRiU zaoczne 1 rok, semestr letni Lista przedmiotów
2600-MSMz21SPE Przedmioty specjalnościowe dla 2 roku MSM zaoczne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSMz22SPE Przedmioty specjalnościowe dla 2 roku MSM zaoczne sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSMw21SPE Przedmioty specjalnościowe dla 2 roku MSM wieczorowe sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSMw22SPE Przedmioty specjalnościowe dla 2 roku MSM wieczorowe sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSMdz21SPE Przedmioty specjalnościowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSMdz22SPE Przedmioty specjalnościowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSMz12SPE Przedmioty specjalnościowe dla 1 roku MSM zaoczne sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSMw12SPE Przedmioty specjalnościowe dla 1 roku MSM wieczorowe sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSMdz12SPE Przedmioty specjalnościowe dla 1 roku MSM dzienne sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSW51SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 5 roku MSW sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSW52SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 5 roku MSW sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSW42SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 4 roku MSW, sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSW41SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 4 roku MSW sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSFRz31SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSZFR zaoczne sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSFRz32SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSZFR zaoczne sem. letni Lista przedmiotów
2600-DSFRdz/w31SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSZFR dzienne i wieczorowe, sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSFRdz/w32SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSZFR dzienne i wieczorowe, sem. letni Lista przedmiotów
2600-DSMz31SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSM zaoczne, sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSMz32SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSM zaoczne, sem. letni Lista przedmiotów
2600-DSMdz/w31SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSM dzienne i wieczorowe, sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-DSMdz/w32SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSM dzienne i wieczorowe, sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSW32SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku MSW sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSZFRz21SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSZFiR zaoczne, sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSZFRz22SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSZFiR zaoczne, sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSZFRdz21SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSZFiR dzienne, sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSZFRdz22SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSZFiR dzienne, sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSFRz21SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSFRiU zaoczne, sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSFRdz22SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSFRiU sem. leni Lista przedmiotów
2600-MSFRdz21SPE Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSFRiU dzienne, sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-OG-CENT Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT Lista przedmiotów
2600-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania Lista przedmiotów
2600-ZM2ZMUOBx Przedmioty obowiązkowe dla II roku, zaoczne uzupełniające, stary program Lista przedmiotów
2600-MSMz-st2OB Przedmioty obowiązkowe dla II roku, zaoczne uzup. (stary program) Lista przedmiotów
2600-MSMw-st-2OB Przedmioty obowiązkowe dla II roku, wieczorowe uzup. Lista przedmiotów
2600-ZM2ZLOBx Przedmioty obowiązkowe dla II roku, DSM stary progr. zaocz. Lista przedmiotów
2600-ZM2RIFOB Przedmioty obowiązkowe dla II roku programu ZU-ZM-RIF Lista przedmiotów
2600-ZM1WMUOBx Przedmioty obowiązkowe dla I roku, MSM tryb wieczorowy (stary program) Lista przedmiotów
2600-ZM1DMOBx Przedmioty obowiązkowe dla I roku, (stary program) MSD Lista przedmiotów
2600-ZM1RIFOB Przedmioty obowiązkowe dla I roku MSRiF (stary program) Lista przedmiotów
2600-MSW51OB Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku, MSW sem. zimowy Lista przedmiotów
2600-MSW52OB Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku MSW sem. letni Lista przedmiotów
2600-MSW42OB Przedmioty obowiązkowe dla 4 roku, MSW, sem. letni Lista przedmiotów
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)