Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Nauk Ekonomicznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Data Science and Business Analytics Data Science and Business Analytics, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim) NW2-PRK-DSBA
Data Science and Business Analytics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim) S2-PRK-DSBA
Finance, International Investment and Accounting Finance, International Investment and Accounting, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (w języku angielskim) NW1-PRK-FIIA
Finance, International Investment and Accounting, stacjonarne, pierwszego stopnia (w języku angielskim) S1-PRK-FIIA
International Economics International Economics, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim) NW2-PRK-IEC
International Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim) S2-PRK-IEC
Quantitative Finance Quantitative Finance, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w jęz. angielskim) NW2-PRK-QF
Quantitative Finance, stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) S2-PRK-QF
Sustainable Development Sustainable Development, stacjonarne, drugiego stopnia S2-PRK-SD
ekonomia Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia NW2-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia NW2-PRK-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-PRK-EK
Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia NZ2-EK
Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia NZ2-PRK-EK
Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), studia trzeciego stopnia ZD-EK
Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-PRK-EK-MSEM
Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-EK-MSEM
Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-EK-MSEMEN
Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-PRK-EK-MSEMEN
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia S2-PRK-EK
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia S2-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-PRK-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-EK
Ekonomia, stacjonarne, studia trzeciego stopnia DD-EK
Kurs dokształcający w języku angielskim, stacjonarne, drugiego stopnia S2-KURSA-EK
Kurs dokształcający w języku angielskim, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-KURSA-EK
Kurs dokształcający, stacjonarne, drugiego stopnia S2-KURS-EK
Kurs dokształcający, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-KURS-EK
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe "Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej" SP-PEZ
Podyplomowe studia Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau) SP-PRK-SQL
Podyplomowe studia Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA SP-EXCEL
Program "MOST" na ekonomii MOST-EK
Program MOST na Wydz. Nauk Ekonomicznych dla doktorantów DR-MOST-EK
Studia Podyplomowe "Metody Statystyczne w Biznesie" SP-SAS
Studia Podyplomowe Audyt Strategiczny w Insytutucjach Publicznych i Prywatnych SP-AUDYT
Studia podyplomowe Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej SP-IG
Studia podyplomowe Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej SP-IG(L)
Wolny słuchacz na ekonomii, studia anglojęzyczne DUWS-EK
Wolny słuchacz na ekonomii, wieczorowe WWS-EK
Wolny słuchacz na ekonomii, zaoczne ZWS-EK
ekonomia (Economics) Ekonomia (Economics), niestacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) NW2-EC
Ekonomia (Economics), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) S2-EC
finanse i rachunkowość Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-PRK-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-PRK-EK
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia NW2-PRK-FR
Finanse i rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia S2-PRK-FR
finanse, inwestycje i rachunkowość Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-EK
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia NW2-FIR
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia S2-FIR
finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), niestacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) NW2-FIR-ANG
Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) S2-FIR-ANG
Finanse, inwestycje i rachunkowość, niestacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim) NW1-FIR-FIM
Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim) S1-FIR-FIM
geografia Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
informatyka i ekonometria Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-PRK-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-PRK-EK
Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia NW2-IE
Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia NW2-PRK-IE
Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia S2-IE
Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia S2-PRK-IE
informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics) Informatyka i ekonometria, specjalność Data Science (Informatics and Econometrics, specialty: Data Science), niestacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) NW2-IECN-DS
Informatyka i ekonometria, specjalność Data Science (Informatics and Econometrics, specialty: Data Science), stacjonarne drugiego stopnia (w jęz. angielskim) S2-IECN-DS
międzywydziałowe studia ochrony środowiska Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia S2-MSOS
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia od semestru letniego S2-PRK-MSOS-L
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-MSOS
nauki o bezpieczeństwie Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
nauki o polityce Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
nauki o polityce publicznej Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
ochrona środowiska Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management INTER-GEM-MSOS
Ochrona środowiska w ramach MSOŚ, stacjonarne, drugiego stopnia S2-OS-MSOS
Ochrona środowiska w ramach MSOŚ, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-OS-MSOS
Program "MOST" w MSOŚ MOST-MSOS
psychologia Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
socjologia Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD
studia międzydziedzinowe MISH Indywidualne studia międzydziedzinowe - Artes Liberales w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-AL-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - Data Science and Business Analytics w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-DSBA-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - Finance, International Investment and Accounting w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FIIA-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - International Economics w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-IEC-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - International Studies in Philosophy w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-ISP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - antropozoologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-AZ-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - archeologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-AR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-BW-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-DM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - ekonomia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-EK-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - ekonomia w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-EK-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-EAK-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - europeistyka - integracja europejska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-EUOG-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - europeistyka - integracja europejska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-EUPR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - fennistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FEN-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLA-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia bałtycka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLBA-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FKS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia nowogrecka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FN-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia polska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia romańska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FROS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia ugrofińska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLUG-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FLIT-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - filozofia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FF-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - finanse i rachunkowość w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - finanse i rachunkowość w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-FR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - finanse, inwestycje i rachunkowość w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-FIR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - geografia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-GF-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - germanistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-GER-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - gospodarka przestrzenna w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-GP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - historia i kultura Żydów w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-JS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-HS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - historia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-HI-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - hungarystyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-HUN-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - iberystyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-IB-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - iberystyka: hispanistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-IBH-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - iberystyka: portugalistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-IBP-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-INB-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - informatyka i ekonometria w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-IE-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - informatyka i ekonometria w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia S2-PRK-IE-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - kognitywistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-KOG-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-CŚ-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - kulturoznawstwo - wiedza o kulturze w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-KUWK-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-LAM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - muzykologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-MZ-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - orientalistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-OR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - prawo w ramach MISH, stacjonarne, jednolite magisterskie SJ-PRK-PR-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - psychologia w ramach MISH, stacjonarne, jednolite magisterskie SJ-PRK-PS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - slawistyka w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SL-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - socjologia stosowana i antropologia społeczna w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SCAS-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - socjologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SC-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - studia amerykanistyczne w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-AM-MISH
Indywidualne studia międzydziedzinowe - studia wschodnie w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia S1-PRK-SW-MISH
studia międzyobszarowe MISH Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, I stopnia S1-MISH
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, II stopnia S2-MISH
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, jednolite magisterskie SJ-MISH
Program 'MOST' w Kolegium MISH MOST-MISH
zarządzanie Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii DD-MISD

pokaż wszystkie kierunki studiów