Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, jednolite magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: SJ-MISH
  Nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: Jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5-letnie
Kierunki: studia międzyobszarowe MISH
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział "Artes Liberales" (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Socjologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Neofilologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Lingwistyki Stosowanej (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Psychologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ekonomicznych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Pedagogiczny (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Prawa i Administracji (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Ameryk i Europy (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok w MISH
Drugi rok w MISH
Trzeci rok w MISH
Czwarty rok w MISH
Piąty rok w MISH

Pozostałe toki nauczania

Piąty rok w MISH, II dyplom

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku politologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach MISH
Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach MISH
Magisterium na kierunku prawo w ramach MISH
Licencjat z ekonomii w ramach MISH
licencjat z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia sektora publicznego
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości w ramach MISH
licencjat z informatyki i ekonometrii w ramach MISH
Magisterium z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia międzynarodowa
Magisterium na kierunku Kognitywistyka w ramach MISH
Magisterium na kierunku psychologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym
Magisterium na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym
Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
Licencjat na kierunku historia w ramach MISH
Licencjat z historii i kultury Żydów w ramach MISH
Magisterium na kierunku historia w ramach MISH
Licencjat na kierunku historia sztuki w ramach MISH
Magisterium na kierunku historia sztuki w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
Licencjat na kierunku iberystyka w ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia iberyjska ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia ugrofińska w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Magisterium na kierunku filologia włoska w ramach MISH
Licencjat na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w ramach MISH
Licencjat na kierunku filozofia w ramach MISH
Magisterium na kierunku filozofia w ramach MISH
Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności arabistyka
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności sinologia
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności arabistyka
Licencjat na kierunku artes liberales w ramach MISH
lLicencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii nowogreckiej
Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo USA
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166