Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Polonistyki - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
archeologia
etnologia
filologia bałtycka
filologia klasyczna
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologia polska
filologia polskiego języka migowego
filozofia
historia
historia sztuki
językoznawstwo
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
literaturoznawstwo
logopedia ogólna i kliniczna
muzykologia
nauki o sztuce
slawistyka
slawistyka zachodnia i południowa
socjologia
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH
sztuka pisania
sztuki społeczne
wiedza o kulturze

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)