Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Lingwistyki Stosowanej - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Applied Multilingual and Multicultural Studies
International Legal Communication
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej
Language Science and Technology
europeistyka wschodniosłowiańska
filologia białoruska
filologia białoruska z językiem angielskim
filologia rosyjska
filologia ukraińska
językoznawstwo
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
lingwistyka stosowana
lingwistyka stosowana
literaturoznawstwo
nauczanie języka angielskiego
nauczanie języka niemieckiego
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH
studia nad słowiańszczyzną wschodnią
ukrainistyka z językiem angielskim

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)