Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział "Artes Liberales" - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Artes Liberales
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
Migration Studies and New Societies
antropozoologia
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
archeologia
etnologia
filologia nowogrecka
historia
historia sztuki
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
literaturoznawstwo
muzykologia
nauki o sztuce
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)