Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta i nowoczesność 3700-AL-ZN-qZS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Beatson, Peter. The motorised ark: the impact of modernity on animals.

Bednarek, Joanna. Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta. Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

Berger, John. Po cóż patrzeć na zwierzęta. Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1997 t.51 z.3-4, s.89-96.

Biehler, Dawn. Pests in the city: flies, bedbugs, cockroaches, and rats. University of Aschington Press 2013.

Bulliet, Richard. Hunters, herders and hamburgers. The past and future of human-animal relationships. Columbia University Press 2005.

Burt, Jonathan. Conflicts around slaughter in modernity. w: Killing animals, red. The Animal Studies Group, University of Illinois Press 2006.

Crosby, Alfred W. Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy 900-1900. Państwowy Instytut Wydawniczy 1999.

Gray, John. The silence of animals. On progress and other modern myths. Farrar, Straus and Giroux 2014.

Franklin, Adrian. Animals and modern cultures. A sociology of human-animal relations in modernity. SAGE 1999.

Kirk, Robert. The birth of the laboratory animal: biopolitics, animal experimentation, and animal wellbeing w: Foucault and animals, red. Matthew Chrulew, Dinesh Joseph Wadiwel, Brill 2017.

Murray, Mary. The underdog in history: serfdom, slavery and species in the creation and development of capitalism w: Theorizing animals

Re-thinking Humanimal Relations red. Nik Taylor, Tania Signal.

Nance, Susan. Animal modernity: Jumbo the Elephant and the human dilemma. Palgrave McMillan 2015.

Rohman, Carrie. Stalking the subject: Modernism and the animal, Columbia University Press 2008.

Rothfels, Nigel. Savages and beasts. The birth of the modern zoo. The Hohns Hopkins University Press 2002.

Rundell John. Modernity, Humans and animals - tensions in the field of the technical-industrial imaginary September 2012New Formations 76(1).

Sabloff, Anabelle. Reordering the natural world. Humans and animals in the city. University of Toronto Press, 2001.

Shukin Nicole. Animal capital. Rendering life in biopolitical times. University of Minnesota Press 2009.

Twine, Richard. Animals as biotechnology, Ethics, sustainability and critical animal studies. Earthscan 2010.

Wróbel-Bardzik Karolina. „Zielone miasto” atrakcji, zwierzęta i nowoczesność. Powstanie warszawskiego ogrodu zoologicznego w odrodzonej Polsce. Adeptus, 2018(12).

Efekty uczenia się:

Student:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych kierunkach myśli filozoficznej i społecznej w perspektywie historycznej i współczesnej

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_W14 zna podstawowe metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

K_U01 potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki

K_U05 posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

K_U06 potrafi zastosować uzyskaną wiedzę teoretyczną w działaniach kulturowych o charakterze społecznym

K_U07 potrafi uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i dyskusjach na tematy literackie, artystyczne i filozoficzne

K_U08 potrafi prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

K_U09 potrafi przygotować prace pisemne: esej, rozprawka naukowa, recenzja, sprawozdanie naukowe w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

K_U10 potrafi przygotować działania o charakterze performatywnym z wyzyskaniem elementów tekstowych i multimedialnych

K_U13 potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

Metody i kryteria oceniania:

50% aktywność na zajęciach

50% praca zaliczeniowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 13:00, sala 9
Gabriela Jarzębowska 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)