Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Korespondencja sztuk: literatura - muzyka 3001-P1A1KM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.ilp.uw.edu.pl/struktura/zak_komparatystyka.php
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 58
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura przedmiotowa (wybór):

1. J. Opalski, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim, [w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002 [pierwodruk: Pogranicza i korespondencje sztuk. „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej” LVI, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980].

2. B. Pociej, Literacka ekspresja językowa a wiedza o muzyce, [w:] O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 1983.

3. J. Skarbowski, Szkice w kluczu wiolinowym, Rzeszów 1995 [wybór].

4. M. Wasilewska-Chmura, Intermedialność a tradycja badań porównawczych – ewolucja terminologii, [w:] taż, Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki. Muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy, Kraków 2011.

UWAGA: tytuły i adresy bibliograficzne proponowanych do analizy tekstów literackich zostaną podane na zajęciach.

Zakres tematów:

1. „Słuchanie” literatury

2. „Słuchanie” muzyki w literaturze

3. Wielcy kompozytorzy w literaturze: Bach i Beethoven

4. Wielcy kompozytorzy w literaturze: Chopin i Szymanowski

5. Formy muzyki wokalnej i tanecznej w literaturze

6. Formy muzyki instrumentalnej w literaturze

7. Jazz i blues

8. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się na porównawczej analizie tekstów literackich połączonej z dyskusją z elementami wykładu o najważniejszych teoretycznych i metodologicznych aspektach omawianych zagadnień. Przewidziane jest wykorzystanie urządzeń multimedialnych pomocnych przy zapoznawaniu studentów z przykładami muzycznymi, co wiąże się z interdyscyplinarnym charakterem zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 26
Anna Tenczyńska 25/27 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 8
Anna Tenczyńska 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)