Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza w organizacji 2500-PL-PS-SP3/9-O4
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy

Zakres tematów:

1. Evidence – based practice i zastosowanie do problemów diagnozy

2. Techniki diagnozy: zróżnicowanie, sposoby badania, pojęcie predyktora i kryterium, Techniki stosowane w ocenie okresowej pracowników i w badaniach selekcyjnych

3. Opis stanowiska i opis pracy – cele i metody, formułowanie

4. Modele kompetencji, okresowa ocena pracowników; ocenianie efektów a ocenianie zachowania, diagnoza jako narzędzie rozwojowe, ewaluacja procesów szkoleniowych

5. Metody diagnozy – zdolności i inteligencja ogólna, testy wiedzy o pracy

6. Metody diagnozy – osobowość i temperament, zainteresowania zawodowe

7. Metody diagnozy – wywiad: przygotowanie, rodzaje pytań,

8. Metody diagnozy – wywiad: prowadzenie, wnioskowanie z danych z wywiadu

9. Rozmowa oceniająca – funkcje, zasady prowadzenia rozmowy oceniającej i motywującej

10. Metody diagnozy – symulacje indywidualne: In-basket, prezentacja, case-study

11. Metody diagnozy – symulacje grupowe: LGD

12. Planowanie i prowadzenie diagnozy dla różnych celów, przygotowanie i prowadzenie assessment center, inne procedury diagnozy, podejmowanie decyzji końcowej, analiza decyzji i ich konsekwencji, selekcja a klasyfikacja

13. Przygotowanie diagnozy końcowej dla różnych celów, udzielanie informacji zwrotnej w różnych sytuacjach diagnostycznych

14. Diagnoza organizacji: cele, rodzaje, modele diagnozy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 94
Joanna Czarnota-Bojarska 37/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)