Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Więcej niż slajdy - efekty(o)wne prezentacje naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-WNS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Więcej niż slajdy - efekty(o)wne prezentacje naukowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

UWAGA - ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ JEDYNIE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY PROWADZĄ JUŻ WŁASNE BADANIA NAUKOWE (W DOWOLNEJ DZIEDZINIE) I MAJĄ DOŚĆ MATERIAŁÓW, BY PRZYGOTOWAĆ NA ICH BAZIE SWOJE WYSTĄPIENIE ORAZ INNE ZADANIA W CZASIE ZAJĘĆ.


Zajęcia przygotowują uczestników do prezentacji badań naukowych (koncepcji, wyników) w formie wystąpień na konferencjach, seminariach, spotkaniach z inwestorami.

Zajęcia w małej grupie mają formę warsztatową, wymagana jest również praca w domu - przygotowywanie zadanych prac.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak mówić (na konferencji naukowej, na spotkaniu z firmą zainteresowaną współpracą z naukowcami, podczas rozmowy kwalifikacyjnej) w sposób zrozumiały i ciekawy o trudnych rzeczach, w szczególności o badaniach naukowych i nauce.

Pełny opis:

Przewidywana struktura zajęć:

1. Wstęp, czyli kilka mitów na temat prezentacji naukowych

2. Cel, czyli po co prezentuję

3. Plan, czyli porządkowanie wiedzy

4. Projekt, czyli poszukiwanie formy

4.1. Warunki brzegowe

4.1.1. Widownia

4.1.2. Czas

4.1.3. Miejsce

4.2. Wyłącz komputer, weź kartkę i ołówek

4.3. Tytuł

4.4. Struktura opowiadania

4.5. Upraszczanie

4.6 Streszczenie, czyli abstrakt

5. Pierwsze 30 sekund, czyli jak zaczynać (i jak kończyć)

5.1. Twoje pierwsze i ostatnie zdanie

5.2. Pierwszy slajd

5.3. Jak kończyć

6. Slajdy i rekwizyty, czyli dodatki

6.1. Slajdy

6.2. Rekwizyty

7. Przed widownią, czyli Twoje pięć minut

7.1. Trening

7.2. W sali

7.3. Mowa ciała, strój

7.4. Konferencyjny savoir-vivre

7.5. Radzenie sobie ze stresem

7.6. Głos

7.7. Pytania z sali

8. Plakaty, czyli prezentacja w dwóch wymiarach

Na początku i na końcu semestru każdy z uczestników przygotowuje krótką prezentację o swoich badaniach i przedstawia ją w warunkach zbliżonych do konferencji naukowej.

Literatura:

P. Wasylczyk, "Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", PWN, 2017

M. Alley, "The Craft of Scientific Presentations"

E. Zanders, L. MacLeod, "Presentation Skills for Scientists"

S. Morgan, B. Whitener, "Speaking About Science"

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. zna najważniejsze zasady przygotowywania prezentacji ustnych,

2. zna podstawowe błędy popełniane podczas prezentacji naukowych i wie, jak ich unikać.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. umie przygotować prezentację ustną o zadanym czasie trwania na wybrany temat,

2. umie wygłosić prezentację przed różnymi rodzajami widowni.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są prace domowe wykonywane przez uczestników i ich prezentacja podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wasylczyk
Prowadzący grup: Piotr Wasylczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)