Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
1100-CWF-OG-A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie prób zespołowych, których celem jest przygotowanie programu koncertowego na chór mieszany a cappella oraz z towarzyszeniem instrumentów.

Strona przedmiotu
1100-CWF-OG-B brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka śpiewu chóralnego.

Strona przedmiotu
1100-FDC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład odpowiada na wiele pytań, jakie napotykamy obserwując otaczający nas świat. Stawia sobie za cel omówienie zjawisk i procesów fizycznych bazując na intuicji fizycznej audytorium - na ich (niemal odruchowym) wyczuciu przez uczestników wykładu. Wykład pokazuje, ze zrozumienie istoty zjawisk i procesów fizycznych nie musi być ubrane w zaawansowany aparat matematyczny - wymaga przede wszystkim dobrze zaprojektowanych pokazów doświadczalnych. Każdy wykład ma ich średni około dziesięciu. Oczywiście, bez matematyki nie da się obejść ale na wykładzie jest ona używana z umiarem aby "nie okaleczyć" uczestników wykładu - stosowana jest tylko tam gdzie jest to na prawdę niezbędne do zrozumienia fizycznej istoty rzeczy.

Strona przedmiotu
1100-FWD-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z podstaw fizyki oparty na doświadczeniach przeprowadzanych na sali w trakcie wykładu i ich teoretycznym wyjaśnieniu w trakcie wykładu.

Strona przedmiotu
1100-HPS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zarys historii, rozwój metod badawczych i pojęć nauk fizycznych od czasów najdawniejszych do chwili obecnej.

Uwaga: wykład prowadzony jest w języku angielskim.

Strona przedmiotu
1100-IGC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Globalna zmiana klimatu to problem, który wpływać będzie na życie obecnego i przyszłych pokoleń. Wykład „Introduction to global climate change” obejmował będzie podstawowe informacje o mechanizmach rządzących klimatem Ziemi, przyczynach i konsekwencjach globalnego ocieplenia oraz metodach ich badania. Zajęcia będą wymagały udziału w wykładach i wykonywania zadań online na platformie Kampus.

Strona przedmiotu
1100-3JTD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Disruptive technologies – czyli o postępie technologicznym

Jak działa komputer? Logika bramek logicznych

Mechanika kwantowa w doświadczeniach

Co to są półprzewodniki?

Do czego służą studnie, druty, kropki kwantowe?

Co to jest nanotechnologia?

Dlaczego dioda świeci – jak zamienić ładunek elektryczny na foton?

Fotowoltaika – jak zamienić fotony na prąd?

Co to jest spin?

Czy można się teleportować? Co to jest splątanie kwantowe?

Obliczenia kwantowe

Czy można złamać szyfr kwantowy?

Co to jest grafen – ile kosztuje „czarne złoto”?

O uczciwości w nauce – nauka a pseudo-nauka.

Czy komputer może myśleć tylko gdy jest nieobliczalny?

Strona przedmiotu
1100-JTD-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Disruptive technologies – czyli o postępie technologicznym

Jak działa komputer? Logika bramek logicznych

Mechanika kwantowa w doświadczeniach

Co to są półprzewodniki?

Do czego służą studnie, druty, kropki kwantowe?

Co to jest nanotechnologia?

Dlaczego dioda świeci – jak zamienić ładunek elektryczny na foton?

Fotowoltaika – jak zamienić fotony na prąd?

Co to jest spin?

Czy można się teleportować? Co to jest splątanie kwantowe?

Obliczenia kwantowe

Czy można złamać szyfr kwantowy?

Co to jest grafen – ile kosztuje „czarne złoto”?

O uczciwości w nauce – nauka a pseudo-nauka.

Czy komputer może myśleć tylko gdy jest nieobliczalny?

Strona przedmiotu
1100-KLI-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny kurs umożliwiający zdobycie podstawowej wiedzy na temat globalnego ocieplenia - jego przyczyn, mechanizmów, konsekwencji dla przyrody, człowieka i społeczeństwa, oraz możliwości przeciwdziałania temu problemowi. Poszczególne zagadnienia ujęto z perspektywy nauk fizycznych, biologicznych, ekonomicznych i społecznych, co pozwala uczestnikowi na zrozumienie zależności pomiędzy działalnością człowieka i poszczególnymi elementami środowiska naturalnego.

Zajęcia mają formę kursu internetowego na platformie Kampus, polegającego na samodzielnym zapoznawaniu się z materiałami i wykonywaniu zadań.

Strona przedmiotu
1100-2`TNT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-PMK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką programowania mikrokontrolerów w językach C/C++, projektowaniem, budową i uruchamianiem układów elektronicznych.

Strona przedmiotu
1100-FPGA-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs programowania układów FPGA w językach opisu sprzętu VHDL i System Verilog.

Zajęcia odbywają się w sali B1.01

Strona przedmiotu
1100-LPPFK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektura wybranych prac autorów, którzy tworzyli podstawy fizyki kwantowej.

Wykład zaczyna się w pierwszym tygodniu semestru letniego na Wydziale Fizyki, https://www.fuw.edu.pl for students, patrz "Organizacja roku."

Strona przedmiotu
1100-WNS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak mówić (na konferencji naukowej, na spotkaniu z firmą zainteresowaną współpracą z naukowcami, podczas rozmowy kwalifikacyjnej) w sposób zrozumiały i ciekawy o trudnych rzeczach, w szczególności o badaniach naukowych i nauce.

Strona przedmiotu
1100-WFZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumiemy jak wielką rolę odgrywają w naszym życiu sieci złożone np. takie jak sieci handlowe, komunikacyjne i telekomunikacyjne a w tym zwłaszcza internet prowadzący przecież do prawdziwej erupcji możliwości propagowania się idei, transferu wiedzy i technologii. Wszystko to, wykształcając sieci społeczne na niespotykaną w historii ludzkości skalę, w krytyczny sposób zmieniło i nadal zmienia nasze codzienne życie. Nie ulega wątpliwości, że wspomniane powyżej sieci mają charakter złożony (wieloobiektowy, wielopoziomowy a w tym wieloskalowy). Skutkuje to nową metodologią badawczą, nowymi metodami i technikami badawczymi. Zostaną one w sposób systematyczny i przystępny przedstawione w niniejszym wykładzie.

Strona przedmiotu
1100-WCE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest cząstkom elementarnym i ich oddziaływaniom, z uwzględnieniem ich roli w powstaniu i budowie Wszechświata.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)