Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krajobrazy roślinne północnej Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226KRPP Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Krajobrazy roślinne północnej Polski
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty kierunkowe, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKA, sem. 2, W. BIOLOGII
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień
Strona przedmiotu: http://www.zerios.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Brak.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Kurs dostarcza praktycznej wiedzy na temat szaty roślinnej w zróżnicowanym krajobrazie północnej Polski.

Najważniejsze poruszane zagadnienia: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne i klimatyczne północnej Polski; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) problem gatunków reliktowych; 4) gatunki diagnostyczne najważniejszych zbiorowisk roślinnych; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski.

Pełny opis:

WYJAZD W TEREN: 8 dni w drugiej połowie czerwca

ZAPISY: W związku ze znacznymi kosztami transportu oraz noclegów zajęcia są odpłatne. Rejestracja wymaga niezwłocznego potwierdzenia wpłatą (więcej szczegółów w rubryce "uwagi").

-----------------------

Zajęcia mają charakter terenowy, jednakże wyjazd w teren jest poprzedzony częścią teoretyczną, na którą składają się dwa wykłady i samodzielne przygotowanie się do zajęć w terenie na podstawie literatury wskazanej przez prowadzących.

Wyjazd w teren odbywa się pod koniec czerwca i trwa 8 dni. Studenci zwiedzają parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody oraz obiekty o dużych walorach przyrodniczych i kulturowych, chronione w ramach programów międzynarodowych (Natura 2000, UNESCO MaB, Konwencja Ramsarska).

Trasa przejazdu wynosi około 1800 km i obejmuje: Równinę Inowrocławską, Równinę Charzykowską, Pojezierze Bytowskie, Wybrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie, Żuławy Wiślane, Puszczę Romincką, Pojezierze Ełckie, Kotlinę Biebrzańską.

UWAGA (1): Zajęcia są bardzo intensywne i odbywają się bez względu na pogodę.

UWAGA (2): Zajęcia rozpoczynają się podczas spotkania organizacyjnego.

Literatura:

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Polska Akademia Nauk - Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN, Warszawa

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. Tom 1 i 2. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Podczas kursu studenci, zdobędą podstawową wiedzę o szacie roślinnej północnej części Polski, a w szczególności poznają:

(1) charakterystyczne i ważne zbiorowiska roślinne ich specyficzne siedliska: lasy (buczyna, grąd, borealna świerczyna bagienna, atlantycka brzezina bagienna, ols, łęg, bór sosnowy), wydmy nadmorskie i śródlądowe, klif, murawy kserotermiczne, solniska, torfowiska, źródliska i roślinność zbiorników wodnych (m.in. specyficzne jeziora lobeliowe oraz zbiorniki słonawe); K_W02 Os1; K_W10 Bl1

(2) występujące w tych zbiorowiskach ważniejsze gatunków roślin; K_W10 Bl1

(3) historię flory Polski w okresie polodowcowym; K_W05 Os1; K_W04 Bl2

(4) geobotaniczny podział północnej Polski na tle podziału globalnego; K_W02 Os2

(5) istotne problemy ochrony przyrody (zagrożonych gatunków roślin, ekosystemów i siedlisk K_W05 Os1; K_W15 Bl2

Metody i kryteria oceniania:

Ustna prezentacja podczas ćwiczeń terenowych oraz ustny egzamin, dla chętnych, niezbędny aby uzyskać wyższą ocenę.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlikowski
Prowadzący grup: Paweł Pawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

Drodzy studenci, w tym roku akademickim, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, „Krajobrazy…” wracają!

Wyjazd w teren odbędzie się najprawdopodobniej w dniach 11-18 czerwca; terminy dwóch wykładów i spotkania organizacyjnego w kwietniu/maju ustalimy drogą mailową.

Zapraszam serdecznie!

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.