Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konteksty nauczania języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1B2KJ
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konteksty nauczania języka polskiego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty 2 roku sepcjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go sopnia
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla nauczycieli jezyka polskiego w liceum

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają umieścić program nauczania języka polskiego w liceum w kontekście innych, pokrewnych nauk przydatnych w procesie dydaktycznym.

W roku akademickim 2021/22 realizowane są dwa warianty zajęć. Szczegółowa charakterystyka obu programów znajduje się w opisie poszczególnych grup.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują przedstawienie i analizę treści nauczania zawartych w programie języka polskiego w liceum pod kątem ich związku z pokrewnymi naukami. Są przeglądem wybranych zagadnień z programu w powiązaniu z refleksją uzupełniającą i poszerzającą kompetencje nauczyciela i przydatne w procesie wykładania treści nauczania w szkole. Stanowią uzupełnienie wiedzy polonistycznej o rozszerzający kontekst kulturowy na poziomie adekwatnym do prowadzenia samodzielnych zajęć w liceum.

Efekty uczenia się:

Wiedza: znajomość faktów i koncepcji charakterystycznych dla wybranej dziedziny w powiązaniu z historią kultury a w szczególności z historią literatury polskiej i powszechnej.

Umiejętności: Umiejętność powiązania wiedzy z wybranego przedmiotu z programem języka polskiego w szkole i proponowania konkretnych rozwiązań dydaktycznych

Kompetencje społeczne: Samodzielne podejmowanie poszukiwań kontekstów, które w procesie dydaktycznym przyczyniłyby się do wzrostu efektywności nauczania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Klejnocki, Tomasz Kowalczuk, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Jarosław Klejnocki, Tomasz Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska, Jan Zdunik
Prowadzący grup: Magdalena Trysińska, Jan Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)