Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 2 roku sepcjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go sopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 2 roku sepcjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go sopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3007-N1B2KJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują przedstawienie i analizę treści nauczania zawartych w programie nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej pod kątem ich związku z pokrewnymi naukami.

Strona przedmiotu
3007-N1B2MJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej to zajęcia warsztatowe przygotowujące studentów do pracy nauczyciela-polonisty w szkołach ponadpodstawowych, poświęcone wykorzystaniu wiedzy z zakresu kształcenia literacko-kulturowego, językowego, tekstologicznego w działaniu praktycznym. Aktywność uczestników będzie koncentrowała się na przygotowaniu jednostek lekcyjnych oraz cykli dydaktycznych służących budowaniu kompetencji lekturowych uczniów i ich umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie – na konkretnych przykładach (tzw. case studies).

Strona przedmiotu
3007-N1B2PZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Praktyka - 150 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Praktyka - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Praktyki są prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.

Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu praktyk nauczycielskich.

Praktyki dydaktyczne odbywają się w szkołach ponadpodstawowych, w formie ciągłej.

Strona przedmiotu
3007-N1B2PS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Są to problemy neurolingwistyki w świetle badań kognitywnych, problemy kategoryzacji językowej i organizacji słownika umysłowego, komunikacji zwierzęcej w konfrontacji z cechami języka ludzkiego, a także teorie filogenezy i ontogenezy mowy oraz psycholingwistyczne problemy dwujęzyczności i glottodydaktyki. Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na III etapie edukacji.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)