Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1ES Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Estetyka muzyki
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są różnym aspektom estetyki muzycznej, omawianym w porządku chronologicznym, począwszy od zagadnień poruszanych w myśli o muzyce w starożytnej Grecji po XX wiek i trendy współczesne.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze propedeutycznym poświęcone w głównej części nowożytnej estetyce muzycznej, co poprzedzone jest omówieniem myśli o muzyce wcześniejszych epok. Wyodrębniony został także obszar estetyki minionego półwiecza związany z refleksją wokół nowej muzyki. Część wykładowa koncentruje się na usystematyzowaniu poszczególnych zjawisk i tendencji, natomiast część ćwiczeniowa będzie polegać na przygotowaniu przez uczestników zajęć wybranych tekstów źródłowych związanych z tematyką wykładu. Podstawą wykładu jest "Historia estetyki muzycznej" Enrico Fubiniego.

Literatura:

Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, Musica Iagellonica, Kraków 1997.

Carl Dahlhaus, Estetyka muzyki, Wydawnictwa UW, 2007.

Literatura dodatkowa jest podana w szczegółowym sylabusie przekazywanym studentom na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Studenci nabywają wiedzę dotyczącą estetyki muzyki zarówno w jej aspektach systematycznych, jak i historycznych, rozwijając swoje umiejętności w zakresie prezentowania swoich przemyśleń oraz dyskusji na te tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest sumą aktywności podczas semestru oraz odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.