Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Studia postkolonialne - teorie i ich zastosowanie w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-SPAL-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Studia postkolonialne - teorie i ich zastosowanie w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest omówienie głównych nurtów związanych ze studiami postkolonialnymi w Ameryce Łacińskiej. Podczas zajęć omówimy wpływ kolonializmu na społeczeństwa latynoamerykańskie oraz sposób w jaki te społeczeństwa reagowały i opierały się. Omówimy fazy studiów postkolonialnych - od swoistej świadomości niższości społecznej i kulturowej, przez opór i walkę w sferze etnicznej, kulturowej i politycznej do zwiększającej się świadomości przenikania się kultur i procesów hybrydyzacji.

Skrócony opis:

Jednym z pierwszych krajów Ameryki Łacińskiej, które ogłosiło swoją niepodległość było Haiti (1804), ostatnim natomiast – Kuba (1868). W przyszłym roku kalendarzowym, dwustulecie swojej niepodległości będzie obchodziło Peru, Kostaryka, Honduras, Gwatemala, Panama, natomiast w 1822 roku - Brazylia. Z tej okazji przyjrzymy się spuściźnie hiszpańskiej i portugalskiej kolonizacji w krajach Ameryki Łacińskiej i postaramy się zrozumieć jak kształtowała się ich tożsamość postkolonialna w ciągu ostatnich dekad.

Pod lupę weźmiemy, między innymi, takie teorie jak, grupy podporządkowane, podwójna kolonizacja, opór, strefy kontaktu, “Czarny Atlantyk” czy współczesne ruchy feministyczne czarnoskórych i indiańskich kobiet.

Czy “otwarte żyły Ameryki Łacińskiej” (Eduardo Galeano) w końcu się zabliźniły?

Pełny opis:

Teorie postkolonialne, które zostaną poruszone podczas zajęć

“Agency”

“Appropriation”

“Black Atlantic”

“Borderlands – Contact zone”

“Double colonization”

“Intersectionality”

“Subaltern”

“Other – Othering”

“Resistance”

“Whiteness”

“Race”

"Racism"

“Black feminism:”

“Neo-colonialism”

Literatura:

Ileana Rodríguez. „The Latin American Subaltern Studies Reader”. Duke University Press, 2001.

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. Postcolonial Studies. The Key koncepts. Routledge, 2013.

Paul Girloy. The Black Atlantic. Modernity and Double Colonization. Harvard University Press, 1993.

Patricia Hill Colloins, Sirma Bilge. Intersectionality. Polity Press, 2016.

Rosalind C. Morris (ed). Reflections on the history of an idea.Can the subaltern speak? Columbia University Press, 2010.

Walter D. Mignolo. Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, 2002.

Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo (ed.). Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes. Cátedra, 2008.

Luciana Ballestrin. „América Latina e o giro decolonial.Decolonial turn and Latin America”. Revista Brasileira de Ciência Política, nº11. Brasília, maio - agosto de 2013, pp. 89-117.

Frantz Fanon. Los condenados de la tierra. Miasto Meksyk, 1962

Frantz Fanon. Piel negra, máscaras blancas. Madryt,2007.

Dward Said. Culture and Imperialism. Londyn, 1993

Edgardo Lander (ed.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, 1993.

Brigitte Adriaensen. "Postcolonialismo postmoderno" en América Latina : la posibilidad de una crítica radicalmente "heterogénea". Romaneske, (1999), pp. 56-63.

Arthuro Escobar. “Mundos y conocimientos de otro modo: el programa de investigación modernidad/colonialidad latinoamericano”. Tabula Rasa, n. 1, 2003, p. 58-86.

Liliana Navaz & Rosalva Castilo (ed.)Descolonizando el feminismo: Teorias y practicas desde los márgenes. Madri: Catedra, 2008.

Yuko Miki. Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. Cambridge University Press, 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego

kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności

profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie

rozszerzonym (S2K_W01/P7S_WG)

-powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (S2K_W02/P7S_WG)

-zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i hiszpańskojęzycznych krajach

Ameryki Łacińskiej , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach

nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi

dyskursami humanistycznymi (S2K_W03/P7S_WG,

P7S_WK)

- terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (S2K_W05/P7S_WG

- współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane

obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów

iberystycznych (S2K_W06/P7S_WG)

Umiejętności: absolwent potrafi

-wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę

wytworów kultury i zjawisk społecznych w hiszpańskojęzycznych krajach

Ameryki Łacińskiej, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie (P7S_UW/S2K_U01)

-samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i

poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (S2K_U02/P7S_UU)

-wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia

tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (S2K_U03/P7S_UK)

-posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (S2K_U04/ P7S_UW, P7S_UK)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (S2K_K01/P7S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przedstawienia spisu bibliograficznego w wybranym zagadnieniu. Dopuszczalna są maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Praktyki zawodowe:

N/A

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.