Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3305-ATH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza postawowych cech tekstów napisanych w języku hiszpańskim na użytek procesu przekładu.

Studenci na każde zajęcia analizować i tłumaczyć próbować będą wybrane teksty, które będą zadawane na bieżąco.

WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-BKK-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w tematykę mezoamerykańskich kodeksów („malowanych ksiąg”) o tematyce dywinacyjnej i historycznej z regionu środkowego Meksyku i z regionu Oaxaki (kodeksy mixteckie). Student pozna najważniejsze przedhiszpańskie kodeksy dywinacyjne (Kodeks Borgia i Kodeks Cospi), jeden z dwóch historycznych kodeksów mixteckich (Kodeks Nuttall lub Vindobonensis) oraz wybrane kodeksy kolonialne (m. in. Kodeks Borbonicus). Po ukończeniu kursu student będzie mógł samodzielnie poruszać się i korzystać z kodeksów, które będą mu potrzebne do dalszej pracy naukowej.

Strona przedmiotu
3305-CKB1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest dwu semestrowy.

W pierwszym semestrze (zimowym) studenci będą się uczyć o Kraju Basków tradycyjny: Historia, geografia, pejzaże, baskijski dom, morze, mity i legendy, sporty i język.

W drugim semestrze bedzie Kultura przez duzy K: Musica, Literatura, teatr i kino

Strona przedmiotu
3305-CKB2-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to druga część kursu kultury baskijskiej, kontynuowana po zapoznaniu się z podstawami kultury baskijskiej w pierwszym semestrze. W tej drugiej części skupimy się na kulturze przez duże K i przeanalizujemy konkretne przejawy kultury baskijskiej, takie jak muzyka, taniec, literatura czy kino.

Strona przedmiotu
3305-CKK-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury katalońskiej.

Strona przedmiotu
3305-CKK2-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-HMHA-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest skierowane do studentów zainteresowanych badaniem historii i/lub analizą tekstów różnych gatunków muzyki tradycyjnej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu dyscypliny literaturoznawstwo lub nauka o sztuce.

Strona przedmiotu
3305-HDK-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium licencjackim omawiane są dzieje i kultura Hiszpanii w wieku XVIII, ze szczególnym uwzględnieniem takich tematów, jak nowa dynastia rządząca, epoka Oświecenia, wyprawy oceaniczne Hiszpanów. Zakres tematów zależy w dużej mierze od zainteresowań studentów, manifestujących się poprzez wybór tematu pracy licencjackiej. Omawiana jest także metodologia badań historycznych. Studenci oglądają ponadto i omawiają filmy o charakterze kulturowym, społecznym i historycznym.

Strona przedmiotu
3305-JRK-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł zajęć nawiązuje do słynnej prowokacji Pierre'a Bayarda: "Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało", która w rzeczywistości prowadzi do refleksji na temat znaczenia lektury.

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu literackiego. Ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych, analitycznych, interpretacyjnych i językowych studentek i studentów, a zarazem wprowadzenie i wykorzystanie w praktyce podstaw teorii krytycznej, postkrytycznej i posthumanistycznej.

Zajęcia prowadzone są w trybie warsztatowym.

Strona przedmiotu
3305-JDH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JHPS-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy oraz rozwijanie kompetencjach miękkich (komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole).

Strona przedmiotu
3305-JHSP-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest adresowany do studentów II i III roku studiów licencjackich zainteresowanych zaznajomieniem się z terminologią oraz aspektami składniowymi i gramatycznymi występującymi w hiszpańskich i polskich tekstach oraz dokumentach o charakterze prawniczym, handlowym, ekonomicznym, medycznym, technicznym czy publicystycznym. Przeznaczony jest on również dla osób, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski elementów charakterystycznych dla różnego rodzaju dyskursów specjalistycznych.

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-JHAL-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie historii kształtowania się języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w aspekcie politycznym, społecznym i kulturowym, jak również zapoznanie Studentów z ogólną charakterystyką hiszpańskiego amerykańskiego oraz z wybranymi odmianami regionalnymi, używanymi współcześnie w obu Amerykach, ich specyfiką gramatyczną, fonetyczną i leksykalną.

Strona przedmiotu
3305-LAL3-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, prowadzone w formie konwersatorium, mają na celu ukazanie studentkom i studentom, w jaki sposób XIX-wieczna literatura latynoamerykańska przekształca się w latynoamerykańską literaturę współczesną. Każde zajęcia składają się z dwóch części: z wprowadzenia przedstawianego przez wykładowczynię i z analizy wybranych tekstów, dokonywanej wspólnie ze studentami.

Strona przedmiotu
3305-LAL4-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Literatura Ameryki Łacińskiej IV" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów III roku studiów licencjackich. Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami literatury Ameryki Łacińskiej od lat 40-tych do 60-tych XX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LH4-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd najważniejszych tendencji w prozie hiszpańskiej w ujęciu chronologicznym. Analiza wybranych utworów prozatorskich uznanych za najbardziej reprezentatywne dla danej epoki, nurtu czy tendencji.

Strona przedmiotu
3305-LPPK-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone komparatystyce literackiej i kulturowej. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodologią i podstawowymi założeniami nowoczesnych badań porównawczych oraz przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3305-MVL-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-NJHdCL2-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie uprzednio nabytych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego, rozróżnianie stylów i odmian języka, poznawanie nowych zwrotów frazeologicznych i języka specjalistycznego zwiazanego z przedmiotem badan, precyzyjne wyciąganie wniosków oraz wyrażanie własnych poglądów na omawiane tematy. Niniejszy kurs stymuluje rozumienie przekazu pisemnego i ustnego poprzez analizę i komentarz do tekstów reprezentatywnych dla różnych stylów i gatunków . Sczególną uwagę zwraca się na różnice rejestrów jezykowych, poznanie nowego słownictwa i frazeologii, różnice leksykalno-gramatyczne oraz systematyzację wybranych problemów gramatycznych dla osiągmięcia precyzyjnej wypowiedzi.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCL3-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie uprzednio nabytych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego, rozróżnianie stylów i odmian języka, poznawanie nowych zwrotów frazeologicznych i języka specjalistycznego zwiazanego z przedmiotem badan, precyzyjne wyciąganie wniosków oraz wyrażanie własnych poglądów na omawiane tematy. Niniejszy kurs stymuluje rozumienie przekazu pisemnego i ustnego poprzez analizę i komentarz do tekstów reprezentatywnych dla różnych stylów i gatunków . Sczególną uwagę zwraca się na różnice rejestrów jezykowych, poznanie nowego słownictwa i frazeologii, różnice leksykalno-gramatyczne oraz systematyzację wybranych problemów gramatycznych dla osiągmięcia precyzyjnej wypowiedzi.

Strona przedmiotu
3305-PPH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmuje podstawowe pojęcia pamięci, zapominania, tożsamości oraz analizę słownictwa używanego w powieściach literackich oraz w prasie peruwiańskiej. Analizowane zostaje Kronika latynoamerykańska u pisarzy peruwiańskich.

(Kontekst obejmuje lata 1980 do 2023)

Przedmiot może być rozliczany jako przedmiot z grupy B2+

Strona przedmiotu
3305-PLTP-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone współczesenj literaturze latynoamerykańskiej w szerokim kontekście teoretycznoliterackim, z uwzględnieniem najnowszych teorii posthumanistycznych oraz elementów komparatystyki. Celem zajęć jest zapoznanie suchaczek i słuchaczy z metodologią i podstawowymi założeniami nowoczesnych badań literaturoznawczych oraz przygotowanie ich do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3305-PSW-MD-1U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem warsztatów jest ćwiczenie umiejętności psychologicznych potrzebnych do efektywnego podejmowania zadań wynikających z zawodu nauczyciela takich jak:

- korzystanie z szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych, również w sytuacjach konfliktowych;

- rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych w obszarach poznawczym, emocjonalnym i społecznym; dostosowywanie własnych oddziaływań dydaktycznych do etapu rozwojowego uczniów i uczennic;

- poszerzanie samoświadomości w odniesieniu do roli nauczyciela/nauczycielki; refleksja nad własnymi strategiami pracy z grupą uczniów i rodziców oraz współpracy z innymi specjalistami.

Strona przedmiotu
3305-RTNH1-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie wdrożyć Studentów w praktykę czytania tekstów naukowych, z zachowaniem precyzji rozumienia lecz także przy świadomości nieoznaczonego charakteru wiedzy. Podczas zajęć ustalimy w jaki sposób zachować w podejściu do tekstu jednocześnie postawę bezwarunkowej uważności przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernego perfekcjonizmu. Ważnym elementem zajęć będzie poszukiwanie wartości pisania i czytania tekstów naukowych dla ich autorów i czytelników, poza ich wymiarem związanym z karierą akademicką. Zmierzymy się z pojęciami takimi jak: subiektywizm i obiektywizm, krytyka, błąd, oryginalność etc., poszukując efektywnej i przyjaznej formuły pisania.

Strona przedmiotu
3305-RTNH2-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą rozpoznawaniu i wykorzystywaniu praktyk dyskursywnych właściwych dla dyskursu naukowego, rozumianego jako struktura umożliwiająca odnoszenie się do zjawisk dwojako: jako odmiennych na sposób inny, niż dychotomiczny, oraz jako poddających się procedurom łączenia w spójną całość. Nauka posługiwania się językiem naukowym będzie więc polegała na dostrzeganiu i próbie uchwycenia w tekstach, także własnych, relacji między wartościami odrębnymi w sposób nieredukowalny.

Strona przedmiotu
3305-RWAL-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są współczesnym zjawiskom i procesom dotyczącym sfery religii i duchowości mającym miejsce lub korzenie w Ameryce Łacińskiej oraz przygotowaniu do napisania pracy na ten temat, w zakresie wymogów formalnych, kompozycji, bibliografii.

Tematyka seminarium obejmuje różnorodne zagadnienia, włączając związki religii z polityką, procesy sekularyzacyjne, zjawisko hybrydowości, nowe ruchy religijne, internacjonalizację rytuałów.

Strona przedmiotu
3305-SKAL-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom sztuki hispanoamerykańskiej od czasów prehistorycznych do XX w., przedstawienie najważniejszych dzieł i zabytków ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego ich powstania, a także ich analiza w powiązaniu z innymi dyscyplinami takimi jak literatura latynoamerykańska czy myśl filozoficzno-społeczna.

Strona przedmiotu
3305-SKH-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów ogólnej wiedzy na temat sztuki Hiszpanii.

Strona przedmiotu
3305-WPA-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują lekturę wybranych tekstów literackich współczesnych poetek i poetów argentyńskich, tekstów teoretycznych dotyczących utworów poetyckich i prozatorskich oraz część warsztatową, tzw. creative writing.

Strona przedmiotu
3305-WWSN-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) - położonej na Pacyfiku polinezyjskiej kolonii Chile. Prócz wprowadzenia do historii i kultury wyspy, szczególny nacisk położony jest na polemikę z obiegowymi, stereotypowymi przekonaniami na temat Rapa Nui i przedstawienie faktów naukowych związanych z jej dziejami.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)