Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3305-ALKH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest poszerzenie umiejętności językowych, komunikacyjnych i kulturowych (w zakresie rozumienia i wyrażania się w mowie i piśmie) w całym świecie hiszpańskojęzycznym. Uwzględniony zostanie zarówno praktyczny aspekt znajomości języka hiszpańskiego, jak i kompetencje dialektalne. Te ostatnie będą uważane za bardzo istotne ze względu na różnorodność językową języka hiszpańskiego, ponieważ pozwalają uczniom zapoznać się ze słownictwem pochodzenia afrykańskiego i jego zastosowaniami w krajach hiszpańskojęzycznych oraz z niektórymi zjawiskami lub procesami, które stanowią przedmiot ich zainteresowania.

Strona przedmiotu
3305-ALKH-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest poszerzenie umiejętności językowych, komunikacyjnych i kulturowych (w zakresie rozumienia i wyrażania się w mowie i piśmie) w całym świecie hiszpańskojęzycznym. Uwzględniony zostanie zarówno praktyczny aspekt znajomości języka hiszpańskiego, jak i kompetencje dialektalne. Te ostatnie będą uważane za bardzo istotne ze względu na różnorodność językową języka hiszpańskiego, ponieważ pozwalają uczniom zapoznać się ze słownictwem pochodzenia afrykańskiego i jego zastosowaniami w krajach hiszpańskojęzycznych oraz z niektórymi zjawiskami lub procesami, które stanowią przedmiot ich zainteresowania.

Strona przedmiotu
3305-ATTH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w teatrze hiszpańskim drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Zaproponowane teksty i spektakle pozwolą stworzyć swoistą panoramę hiszpańskiego dramatu i teatru współczesnego.

Ponadto założeniem zajęć jest rozwinięcie praktycznej umiejętności analizy i interpretacji tekstu dramatycznego, jak również samego spektaklu teatralnego, w związku z czym - po omówieniu/wypracowaniu podstawowego warsztatu metodologiczno-badawczego - na ten właśnie aspekt zostanie położony duży nacisk.

Strona przedmiotu
3305-ATH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza postawowych cech tekstów napisanych w języku hiszpańskim na użytek procesu przekładu.

Studenci na każde zajęcia analizować i tłumaczyć próbować będą wybrane teksty, które będą zadawane na bieżąco.

WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-ATH-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza postawowych cech tekstów napisanych w języku hiszpańskim na użytek procesu przekładu.

Studenci na każde zajęcia analizować i tłumaczyć próbować będą wybrane teksty, które będą zadawane na bieżąco.

WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-BKK-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w tematykę mezoamerykańskich kodeksów („malowanych ksiąg”) o tematyce dywinacyjnej i historycznej z regionu środkowego Meksyku i z regionu Oaxaki (kodeksy mixteckie). Student pozna najważniejsze przedhiszpańskie kodeksy dywinacyjne (Kodeks Borgia i Kodeks Cospi), jeden z dwóch historycznych kodeksów mixteckich (Kodeks Nuttall lub Vindobonensis) oraz wybrane kodeksy kolonialne (m. in. Kodeks Borbonicus). Po ukończeniu kursu student będzie mógł samodzielnie poruszać się i korzystać z kodeksów, które będą mu potrzebne do dalszej pracy naukowej.

Strona przedmiotu
3305-CKB1-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest dwu semestrowy.

W pierwszym semestrze (zimowym) studenci będą się uczyć o Kraju Basków tradycyjny: Historia, geografia, pejzaże, baskijski dom, morze, mity i legendy, sporty i język.

W drugim semestrze bedzie Kultura przez duzy K: Musica, Literatura, teatr i kino

Strona przedmiotu
3305-CKB2-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to druga część kursu kultury baskijskiej, kontynuowana po zapoznaniu się z podstawami kultury baskijskiej w pierwszym semestrze. W tej drugiej części skupimy się na kulturze przez duże K i przeanalizujemy konkretne przejawy kultury baskijskiej, takie jak muzyka, taniec, literatura czy kino.

Strona przedmiotu
3305-CKG1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi kultury galisyjskiej poprzez rozmaite jej manifestacje: muzykę, kino, sztukę, literaturę, tradycje, itd. Prowadzący stosuje różne techniki pracy w celu zaangażowania studenta w tok nauczania. W związku z tym, charakter zajęć jest teoretyczno-praktyczny, a od studentów oczekuje się aktywnego udziału.

Strona przedmiotu
3305-CKK-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury katalońskiej.

Strona przedmiotu
3305-CKK2-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JRK-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł zajęć nawiązuje do słynnej prowokacji Pierre'a Bayarda: "Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało", która w rzeczywistości prowadzi do refleksji na temat znaczenia lektury.

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu literackiego. Ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych, analitycznych, interpretacyjnych i językowych studentek i studentów, a zarazem wprowadzenie i wykorzystanie w praktyce podstaw teorii krytycznej, postkrytycznej i posthumanistycznej.

Zajęcia prowadzone są w trybie warsztatowym.

Strona przedmiotu
3305-JDH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JDH-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JD-01
Język dyplomacji (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JD-01W
Język dyplomacji (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JHPS-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy oraz rozwijanie kompetencjach miękkich (komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole).

Strona przedmiotu
3305-JHSP-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest adresowany do studentów II i III roku studiów licencjackich zainteresowanych zaznajomieniem się z terminologią oraz aspektami składniowymi i gramatycznymi występującymi w hiszpańskich i polskich tekstach oraz dokumentach o charakterze prawniczym, handlowym, ekonomicznym, medycznym, technicznym czy publicystycznym. Przeznaczony jest on również dla osób, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski elementów charakterystycznych dla różnego rodzaju dyskursów specjalistycznych.

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-JHSP-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JHAL-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie historii kształtowania się języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w aspekcie politycznym, społecznym i kulturowym, jak również zapoznanie Studentów z ogólną charakterystyką hiszpańskiego amerykańskiego oraz z wybranymi odmianami regionalnymi, używanymi współcześnie w obu Amerykach, ich specyfiką gramatyczną, fonetyczną i leksykalną.

Strona przedmiotu
3305-JHTK-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla osób II i III roku studiów I stopnia hispanistyki stosowanej (studia niestacjonarne). Zajęcia z wykorzystaniem zróżnicowanych tematycznie tekstów kultury, w tym filmów, piosenek, artykułów prasowych, wykładów TEDTalk czy książek. Celem kursu jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sposób swobodny i poprawny w j. hiszpańskim oraz wzbogacenie zasobu słownictwa.

Kurs prowadzony w j. hiszpańskim.

Strona przedmiotu
3305-KM1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-KMB-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs w zakresie komunikacji międzykulturowej w biznesie stanowi uzupełnienie zajęć z językoznawstwa o treści ukazujące kulturowe uwarunkowania procesu komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska biznesu. Jego celem jest efektywne przygotowanie do podejmowania świadomych działań komunikacyjnych i prowadzenia analiz lingwistycznych i komunikologicznych w kontekście międzykulturowym.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Strona przedmiotu
3305-MVL-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PPH-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmuje podstawowe pojęcia pamięci, zapominania, tożsamości oraz analizę słownictwa używanego w powieściach literackich oraz w prasie peruwiańskiej. Analizowane zostaje Kronika latynoamerykańska u pisarzy peruwiańskich.

(Kontekst obejmuje lata 1980 do 2023)

Przedmiot może być rozliczany jako przedmiot z grupy B2+

Strona przedmiotu
3305-PPH-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmuje podstawowe pojęcia pamięci, zapominania, tożsamości oraz analizę słownictwa używanego w powieściach literackich oraz w prasie peruwiańskiej. Analizowane zostaje Kronika latynoamerykańska u pisarzy peruwiańskich.

(Kontekst obejmuje lata 1980 do 2021)

Strona przedmiotu
3305-RILA-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie twórczości Antoniego Gaudiego w kontekście relacji między słowem i architekturą, z uwzględnieniem znaczenia idei i literatury, na przykładzie wybranych projektów architektonicznych i tekstów autorstwa architekta oraz tekstów literackich.

Strona przedmiotu
3305-TTML-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-TTML-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest wybranym gatunkom tradycyjnej muzyki laytynoamerykańskiej i karaibskiejanalizowanym przez pryzmat tekstów piosenek i pieśni.

Strona przedmiotu
3305-WHLD-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla osób II i III roku studiów I stopnia iberystyki (specjalność hiszpańska). Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych zagadnień dotyczących współczesnej teorii i krytyki literatury dziecięcej, a także odniesienie ich do przykładowych hiszpańskojęzycznych tekstów dla dzieci. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: definicja i rozwój literatury dziecięcej; relacja między słowem, obrazem i projektem graficznym książki; ideologia w tekstach dla dzieci; analiza poszczególnych gatunków zaliczanych do literatury dziecięcej itd.

Kurs w całości prowadzony w j. hiszpańskim.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)