Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SEMM2
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Seminaria i przedmioty obowiązkowe dla II stopnia Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów

naukowych ze zrozumieniem.

Zainteresowanie naukami humanistycznymi oraz społecznymi.

Zajęcia mają charakter obowiązkowy.

Skrócony opis:

W Kolegium Artes Liberales obowiązuje zasada mówiącą o niepowiązaniu pisanych prac magisterskich z seminarium magisterskim. Wybór zakresu pracy dyplomowej, jej opiekuna oraz przebieg egzaminu dyplomowego określają Zasady dyplomowania. Seminarium magisterskie ma charakter autorski. W każdej grupie zajęciowej obowiązuje inny sylabus przedmiotu.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie osób studenckich do samodzielnego napisania interdyscyplinarnej pracy magisterskiej. Cel ten może być realizowany na różne sposoby:

(1) poprzez lekturę i analizę klasycznych tekstów teoretycznych, umożliwiających zdobycie warsztatu badawczego,

(2) zgłębianie wskazanego w tytule seminarium problemu badawczego.

Niezależnie od strategii wybranej przez prowadzących seminaria, zadaniem każdego seminarium jest:

(1) kształtowanie postawy szacunku wobec różnych metodologii i umiejętności świadomego dokonywania ich wyboru i oceny,

(2) doskonalenie rzetelności badawczej także poprzez argumentowanie własnych ustaleń i poszanowanie dla ustaleń innych badaczy,

(3) przygotowanie do podejmowania merytorycznej dyskusji w gronie osób reprezentujących różne dziedziny, dyscypliny i tradycje naukowe.

Literatura:

Spis lektur zostanie podany na pierwszych zajęciach oraz będzie sukcesywnie uzupełniany na podstawie problematyki zajmującej studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer, Zbigniew Kloch, Piotr Kulas, Maria Poprzęcka, Szymon Wróbel, Agata Zalewska, Tomasz Zarycki
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Adam Cichoń, Zbigniew Kloch, Piotr Kulas, Maria Poprzęcka, Szymon Wróbel, Agata Zalewska, Tomasz Zarycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)