Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

New American Intimacies (Nowa amerykańska intymność)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New American Intimacies (Nowa amerykańska intymność)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 1 - studia BA - 2 i 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 2 - studia BA - 2 i 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest kulturowym reprezentacjom współczesnej amerykańskiej polityki intymności lub "kwestiom intymnym" w czasach neoliberalizmu. Studentki i studenci będą mieli okazję wykorzystać teorie z zakresu studiów kulturoznawczych takich jak gender studies, teoria queer, krytyczna teoria rasy czy studia o seksualności do analizy współczesnej amerykańskiej literatury i filmu.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest kulturowym reprezentacjom współczesnej amerykańskiej polityki intymności lub "kwestiom intymnym" w czasach neoliberalizmu. Zastanowimy się nad sposobami w jakie polityka, ekonomia i ruchy społeczne redefiniują koncepcje i sposoby praktykowania intymności, pokrewieństwa i rodziny w Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, przyjrzymy się powiązaniu tego, co prywatne z tym, co publiczne z perspektywy tak różnorodnych form bycia razem i dobrowolnych związków jak związki osób tej samej płci, małżeństwa więcej niż dwóch osób, nieseksualne związki, bliskie przyjaźnie i bycie samotnym/samotną. Będziemy rozmawiać o alternatywnych wspólnotach i nowych formach intymności poprzez literaturę, filmy i seriale i zastanowimy się jakiego rodzaju reprezentacje owych wspólnot i związków media tworzą i popularyzują. Dzięki temu będziemy mieli okazję zadać pytania na temat niedawnych zmian w społeczeństwie amerykańskim dotyczących relacji płci, stosunku do nienormatywnych seksualności i upowszechnianiu relacji społecznych opartych na pozbawieniu prymatu lub wręcz jednoznacznym odrzuceniu heteroseksualnego małżeństwa jako podstawowej komórki społecznej. Porozmawiamy m.in. o tym w jaki sposób rasa i klasa wpływają na intymność pomimo mającej miejsce redefinicji jej normatywnych form, oraz o tym, w jaki sposób obowiązkowa monogamia i seksualność wpływają na kobiety i mężczyzn. Poza tym, porozmawiamy o obecnych debatach na temat zmian zachodzących w amerykańskiej rodzinie i strukturach pokrewieństwa w powiązaniu z historycznymi przykładami alternatywnych form intymności takich jak "wolna miłość" we wspólnotach z lat 60. XX wieku, grup religijnych wybierających celibat i życie wspólnotowe oraz polityczny lesbianizm. Studenci i studentki będą mieli okazję wykorzystać teorie z zakresu studiów kulturoznawczych takich jak gender studies, teoria queer, krytyczna teoria rasy czy studia o seksualności do analizy współczesnej amerykańskiej literatury i filmu.

Tematy

1. Czym jest intymność? Możliwe interpretacje

2. Historia heteroseksualnej, monogamicznej relacji

3. Homonormatywność

4. Wielożeństwo

5. Poliamoria

6. Polityczny lesbianizm

7. Wspólnotowe życie/wolna miłość

8. Wspólnotowe życie/religia/celibat

9. Celibat

10. Przyjaźń

11. Seksualna surogacja

12. Alternatywne intymności

Literatura:

Literatura podmiotu (możliwe są zmiany w liscie tekstów):

Wild Wild Country (selected episodes), dir. Maclain Way, Chapman Way (2018)

Big Love (selected episodes), HBO TV series (2006-2011)

Nuclear Family, HBO TV series, 2021

Sex and the City (selected episodes), HBO TV series (1998-2004)

The Woman Upstairs by Claire Messud (2013)

The L Word (selected episodes), Showtime TV series (2004-2009)

The Secret History by Donna Tartt (1992)

The Book of Salt by Monique Truong (2003)

The Kids Are All Right, dir. Lisa Cholodenko (2010)

Song of Solomon by Toni Morrison (1977)

The Ethical Slut (fragments) by Dossie Easton and Janet Hardy (1997)

More Perfect podcast, “The Imperfect Plaintiffs”, WNYC Studios (2016)

Detransition, Baby by Torrey Peters (2021)

Literatura przedmiotu (możliwe są zmiany w liście tekstów):

Intimate Matters by John D'Emilio and Estelle B. Freedman (1988)

The Invention of Heterosexuality by Jonathan Katz (2005)

Undoing Monogamy by Angela Willey (2016)

Celibacies: American Modernism and Sexual Life by Benjamin Kahan (2013)

The Woman-Identified-woman by Radicalesbians (1970)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student/ka:

a. zna historię seksualności

b. rozumie wpływ płci, klasy, rasy i tożsamości seksualnej na normy dotyczące seksualności

c. posiada zaawansowaną wiedzę na temat alterantywnych i poza seksualnych form intymności praktykowanych w amerykańskim społeczeństwie i reprezentowanych w amerykańskiej kulturze

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student/ka:

a. potrafi krytycznie analizować reprezentacje tworzone przez media (TV, film, literatura)

b. potrafi myśleć krytycznie na temat popularnych dyskursów dotyczących miłości, intymności, seksu i związków

c. potrafi sformułować i wyrazić opinie na temat współczesnych zagadnień społecznych i politycznych

Kompetencje

Po ukończeniu kursu student/ka:

a. rozumie teksty akademickie i potrafi wykorzystać je do przeprowadzenia społecznej i kulturowej analizy

b. potrafi aktywnie i z szacunkiem w stosunku do innych osób uczestniczyć w dyskusjach

c. potrafi zaplanować i przeprowadzić kolejne etapy badań konieczne do napisania pracy seminaryjnej na temat związany z zagadnieniami poruszanymi podczas kursu

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć będziemy kłaść nacisk na aktywne uczestnictwo studentek i studentek, a więc na zaangażowanie w dyskusje klasowe i pracę w grupach. Oczekujemy, że studentki i studenci będą zapoznawać się na bieżąco z omawianymi tekstami i materiałami i brać czynny udział w ich omawianiu.

Trzy krótkie eseje/odpowiedzi do tekstów: 30%

Esej końcowy: 25%

Egzamin końcowy: 25%

Partycypacja w zajęciach: 20%

Aby zaliczyć kurs osoby uczestniczące muszą zdobyć co najmniej 60% z całości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kurowicka, Natalia Pamuła
Prowadzący grup: Anna Kurowicka, Natalia Pamuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)